Правове регулювання протидії дискримінації в рекламі про вакансії: національний та зарубіжний досвід

Автор(и)

  • М.І. Боднарук доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7386-465X
  • А.В. Бурка докторка філософії, доцентка кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8038-2958

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.27

Ключові слова:

дискримінаційна реклама, реклама послуг із працевлаштування, роботодавець, відповідальність, штраф

Анотація

Незважаючи на те, що в національному законодавстві існує пряма, загальна заборона на використання у рекламі тверджень та/або зображень, які є дискримінаційними, так і безпосередньо висування вимог дискримінаційного характеру за ознаками раси, кольору шкіри, статті, віку, стану здоров´я, сексуальної орієнтації тощо у рекламі про наявні вакансії, останні (дискримінаційні оголошення про роботу) і надалі продовжують залишатися «невід´ємним атрибутом» процесу працевлаштування. Варто зазначити, що дискримінація працівників/кандидатів в оголошеннях про роботу поширена не лише в Україні. Кожна країна в тій чи іншій мірі зустрічається із таким видом дискримінації, як наслідок на законодавчому рівні встановлюються вимоги щодо оголошень про роботу, а саме: до їхнього змісту, місця публікації; детально прописуються випадки, коли переваги за тими чи іншими ознаками все ж таки допускаються; відповідальність роботодавців за порушення законодавства.
У статті здійснено стислий ретроспективний аналіз національних законодавчих вимог щодо заборони дискримінації у рекламі послуг із працевлаштування; проаналізовано положення нормативних актів, які встановлюють порядок притягнення до відповідальності рекламодавців за порушення антидискримінаційних норм. Зроблено висновок, що загалом внесені зміни у чинне законодавство у сфері відповідальності рекламодавців заслуговують на позитивну оцінку, проте відкритим залишається питання про ефективність штрафів у реальній боротьбі із дискримінацією на практиці.
Здійснено дослідження існуючих законодавчих вимог щодо оголошень про роботу та відповідальності за їх порушення у таких країнах як США, Австралія, Франція, Німеччина, Великобританія. Порівняльно-правовий аналіз національного та зарубіжного законодавства дав можливість підсумувати, що: 1) перелік ознак за якими дискримінація в оголошеннях про роботу забороняється, майже аналогічний; 2) зарубіжне законодавство, як правило, досить детально визначає можливість відступу від антидискримінаційних вимог, на противагу національному; 3) у зарубіжній практиці також існують вимоги і щодо місця публікації, розміщення оголошень, недотримання яких може свідчити про приховану або непряму дискримінацію, в Україні ж станом на сьогодні такі відсутні; 4) відповідальність, як і в Україні, у більшості випадків настає у вигляді накладення штрафів, хоча можливі і попередження.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.09.2022).

Про зайнятість населення: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text (дата звернення: 01.09.2022).

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 02.09.2022).

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5207-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text (дата звернення: 03.09.2022).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08 вересня 2005 р. № 2866-I Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення: 02.09.2022).

Про рекламу: Закон України від 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 03.09.2022).

Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 10.09.2022).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 04.09.2022).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) від 04 листопада 1950 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 05.09.2022).

Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) від 04 листопада 2000 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_537#Text (дата звернення: 06.09.2022).

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text (дата звернення: 12.09.2022).

Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі: Закон України від 10 вересня 2021 р. № 1750-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1750-20#n6 (дата звернення: 07.09.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників: Закон України від 12 травня 2022 р. № 2253-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253-20#n75 (дата звернення: 06.09.2022).

Про затвердження Порядку сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України «Про рекламу» щодо реклами послуг із працевлаштування: постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 р. № 863 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-2022-%D0%BF#n8 (дата звернення: 12.09.2022).

Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу: постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 693 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/693-2004-%D0%BF (дата звернення: 11.09.2022).

Job Advertisement Legal and Discrimination Requirements. The Balance. URL: https://www.thebalancecareers.com/what-employers-should-not-list-in-a-job-ad-2061390 (дата звернення: 15.09.2022).

Discriminatory Job Postings? What's the Deal? Your Higher Education Job is Here. URL: https://www.higheredjobs.com/Articles/articleDisplay.cfm?ID=1187 (дата звернення: 18.09.2022).

Mia MirandaJob Advertisements: What’s Discriminatory? Lawpath. URL: https://lawpath.com.au/blog/job-advertisements-whats-discriminatory (дата звернення: 18.09.2022).

Employment Law in France: In-depth / Croner-i. URL: https://app.croneri.co.uk/topics/employment-law-france/indepth (дата звернення: 20.09.2022).

Germany - New insights: Tips to avoid unlawful discrimination in job advertisements. Bird&Bird. URL: https://www.twobirds.com/en/insights/2018/germany/tips-to-avoid-unlawful-discrimination-in-job-advertisements (дата звернення: 18.09.2022).

The third sex: m/f/d - Gender-neutral job advertisements as liability risk / Friedrich Graf von Westphalen & Partner. URL: https://www.fgvw.de/en/news/archive-2019/the-third-sex-m-f-d-gender-neutral-job-advertisements-as-liability-risk (дата звернення: 20.09.2022).

Four things you shouldn’t see in a job advert. Reed.co.uk. URL: https://www.reed.co.uk/career-advice/ (дата звернення: 14.09.2022).

Employers: preventing discrimination. Gov.uk. URL: https://www.gov.uk/employer-preventing-discrimination/recruitment (дата звернення: 16.09.2022).

KPMG Will Pay the Department of Justice $307k For Discriminatory Job Postings. URL: https://www.goingconcern.com/kpmg-discrimination-job-postings-justice-department/ (дата звернення: 18.09.2022).

Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. URL: https://www.bug-ev.org/en/topics/focus-areas/dossiers/translate-to-english-vorschlaege-zur-staerkung-des-antidiskriminierungsrechts/translate-to-english-an-welchen-stellen-sollte-das-agg-praezisiert-oder-angepasst-werden/translate-to-english-11-ausschreibung/translate-to-english-diskriminierende-stellenausschreibungen-als-ordnungswidrigkeit (дата звернення: 19.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення