Розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни з підстав, передбачених спеціальними законами

Автор(и)

  • Р.В. Гончар здобувач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4546-2295

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.28

Ключові слова:

трудовий договір, трудова дисципліна, законодавча база, розірвання трудового договору

Анотація

У статті зазначено, що розірвання трудового договору є одним із найефективніших засобів забезпечення трудової дисципліни. Дисциплінарна відповідальність може бути загальною і спеціальною. Спеціальна (службова) дисциплінарна відповідальність є передбаченою лише для конкретно визначених категорій працівників і встановлюється у статутах, положеннях про дисципліну відповідальність та спеціальних нормативних актах. Для неї є характерною наявність спеціального суб’єкту дисциплінарного проступку, особливого характеру дисциплінарного проступку, спеціальних видів дисциплінарних стягнень, особливої процедури накладення та оскарження дисциплінарного стягнення. Саме тому, і регламентація відповідальності таких працівників, і розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни з ними, є особливою. Дані чинники, закріплені у спеціальних законах, обумовлюють специфіку підстав розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни та різноманітних процесуальних форм, й визначають диференціацію дисциплінарної відповідальності. У статті здійснено аналіз підстав розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни державними службовцями, передбачених Законом України «Про державну службу». Службова дисципліна роз’яснюється як неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку. То ж, за порушення даних фундаментальних основ і відбувається притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності, у тому числі й звільнення. У статті розглянуто процедуру розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни із державним службовцем, зазначено стадії та етапи процедури розірвання трудового договору. Наступною категорією працівників, розірвання трудових договорів із якими за порушення трудової дисципліни відбувається з підстав, передбачених спеціальними законами, є прокурори. Сучасне правове регулювання розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни із прокурорами характеризується імплементацією сучасної європейської моделі, згідно із якою дисциплінарне провадження щодо прокурорів здійснюється не керівниками одноособово, а незалежними спеціалізованими органами із дотриманням спеціальної законодавчо закріпленої процедури. Такий підхід дає можливість всебічного та неупередженого розгляду заяв про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, і розірвання трудового договору із прокурором лише у тому випадку, коли сутність проступку відповідає найсуворішому виду дисциплінарного стягнення.

Посилання

Єрмоленко-Князєва Л. С. Дисциплінарна відповідальність державних службовців в Україні: проблеми адміністративної теорії та практики : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 Лілія Станіславівна Єрмоленко-Князєва ; Класич. прив. ун-т. – Запоріжжя, 2014. 237 с.

Проект Трудового кодексу України №1658 від 27.12.2014 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221

Кодекс законів про працю України. Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII ВВР, 1971. додаток до № 50. ст. 375.

Про державну службу. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 4. ст.43.

Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. N 33. ст. 175.

Про запобігання корупції. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 49. ст.2056.

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Наказ Нацдержслужби України від 05.08.2016 № 158 Офіційний вісник України від 27.09.2016. 2016 р. № 74. стор. 51. стаття 2493. код акту 83183/2016

Про прокуратуру. Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII Відомості Верховної Ради України від 16.01.2015 2015 р. № 2-3. стор. 54. стаття 12

Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України. Постанова Верховної ради України № 1796-ХІІ від 06.11.1991 року Відомості Верховної Ради. 1992. № 4. Ст. 15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення