Соціальна інтеграція молоді, як вид соціального захисту молоді

Автор(и)

  • А.Р. Черниш аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7551-5365

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.31

Ключові слова:

молодь, соціальне забезпечення, соціальні проблеми молоді, рівень життя, інтеграція молоді

Анотація

У статті досліджено поняття інтеграції для досягнення процесу включення молоді в розвиток громадянського суспільства з урахуванням соціокультурного контексту, урахуванням історичних, закономірностей розвитку країни. Проаналізовано чинне законодавство у сфері соціального захисту молоді, у сфері працевлаштування, положення Конституції України щодо правового регулювання процесу трудової інтеграції молоді. Досліджено праці теоретиків трудового права та права соціального забезпечення Ярошенка О.М., Щотової Ю.М., Россохатськго П.М., Коляди Т.А. та ін. на предмет проблем реалізації молоддю права на працю, як гарантію розвитку духовного, творчого потенціалу та економічної самостійності. У статті звертається увага на проблеми та перепони, з якими зіштовхується молодь в процесі реалізації належних їм трудових прав. Наголошено на важливості професійного навчання, яке молода людина може пройти за для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці. Так, як саме професійне навчання являє процес набуття чи вдосконалення професійних знань, умінь та навичок особою відповідно до її покликання і здібностей, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та конкурентоспроможності на ринку праці. Досліджено досвід таких високорозвинених країн, як Великобританія, Німеччина, Японія, Франція, США. Заслуговують на увагу заходи, до яких вдаються країни для обмеження безробіття серед молоді. Наводиться приклад Болгарії, де поширеною є практика розробки диференційованих за віком програм зайнятості для молоді; Німеччини, де є професійний відбір та профорієнтація у ранньому віці; поєднання професійної підготовки та виробничої діяльності за рахунок спеціально створених урядових фондів місцевою владою має місце у Данії; заохочення роботодавців працевлаштовувати молодь віком від 16 до 26 років у вигляді знижених розмірів соціальних внесків для них в якості своєрідних податкових пільг активно застосовується у Франції та Іспанії; активна практика залучення молоді до піврічних стажувань із отриманням щонайменше мінімальної заробітної плати позитивно позначається на подальшому працевлаштуванні молоді в Австралії. Даються пропозиції щодо впровадження передового зарубіжного досвіду.

Посилання

Мосьондз М.В. Життєві стратегії як механізм соціальної інтеграції молоді. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2011. Вип. 51. С. 258-264.

Становище молоді в Україні. Аналітичний звіт, складений Робочою групою ООН у справах молоді. Київ, 2019. URL: https://ukraine.unfpa.org/uk/publications/

Про основні засади молодіжної політики» від 27 квітня 2021 року № 1414-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text

Мосьондз М.В. Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві: монографія; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2014. 140 с.

Фетисов В.Я. Социальная жизнь как предмет исследования социологии. Социологические исследования. 2007. № 6. С. 28-38.

Хмелярчук М.І. Зайнятість і соціальний захист молоді: монографія; НАН України, Ін-т регіон. досліджень. Л., 2003. 126 с.

Бублій М.П. Соціальний захист молоді як однієї із категорій економічно активного населення. Державне будівництво. 2010. № 2. С. 1-11.

Россохатський П.М. Основні напрями державного управління у сфері соціального захисту молоді. Актуальні проблеми державного управління. 2014. № 1. С. 324-329.

Кайтанський О.С. Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні: монографія. Одеса: Фенікс, 2015. 204 с.

Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні: автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.05. Х. 2006. 19 с.

Ярошенко О.М. Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та праці молоді. Вісник академії правових наук України. 2004. № 4. С. 208.

Кравченко В.Л. Оцінка зрушень у молодіжному сегменті ринку праці за формами власності України. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2005. № 3. С. 132.

Коляда Т.А. Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання. URL: file:///Users/air/Downloads/Pib_2010_2_38.pdf

Щодо регулювання надання першого робочого місця в Законі України «Про зайнятість населення». Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-problem-realizacii-zakonu-ukraini-pro-zaynyatist-naselennya

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення