Сучасний стан та пріоритетні тенденції розвитку законодавства у сфері надання соціальних допомог та інших виплат прокурорам і членам їх сімей

Автор(и)

  • В.Р. Шаль здобувачка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9099-4253

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.32

Ключові слова:

прокурор, соціальне забезпечення, соціальна допомога, соціальна пільга, аліментарність, адресність, соціальний ризик

Анотація

У статті досліджено загальні та спеціальні питання надання соціальних допомог та інших соціальних виплат прокурорам та членам їх сімей. Розкрито та проаналізовано напрацювання вчених з приводу висвітлення поняття та ознак соціальної допомоги, з’ясовано її істотні правові ознаки. На підставі чого сформовано авторську дефініцію категорії «соціальна допомога прокурорам та членам їх сімей» та виокремлено її істотні ознаки, до яких автором віднесено такі: 1) гарантованість; 2) соціальні допомоги носять матеріальних характер; 3) адресність; 4) задля забезпечення дійсної адресності більш актуальним є надання соціальних допомог у встановленому випадку їх фактичного настання; 5) аліментарність та безвідплатність.

Надалі визначено наявні тенденції реформування соціально-забезпечувального законодавства в цілому, які безпосередньо обумовлюють специфіку правового регулювання надання соціальних допомог та інших виплат прокурорам та членам їх сімей. Зауважено, що ключовою ідеєю зазначених змін системи соціальних допомог прокурорам є посилення єдності соціального забезпечення, надання різних його видів на єдиних підставах та правилах, скасування надмірної диференціації у праві соціального забезпечення. Здійснено порівняльно-правовий аналіз раніше діючого та актуального законодавства, яким врегульовано досліджуване питання. Визначено специфіку надання соціальних допомог та інших виплат прокурорам та членам їх сімей. Зауважено, що наведені виплати можливо поділити на універсальні та спеціальні. Наголошено, що соціальні допомоги та інші додаткові види соціальних виплат прокурорам та членам їх сімей є засобом соціального захисту, який покликаний запобігти зубожінню зазначеної категорії осіб, адекватно та ефективно реагувати на додаткові (такі, що не передбачені за системою загальнообов'язкового державного соціального страхування) соціальні ризики, в тому числі і насамперед, викликані специфікою професійної діяльності, виконання службових обов'язків. Окреслено пріоритетні тенденції подальшого розвитку соціально-забезпечувального законодавства у наведеній сфері.

Посилання

Хомич І. Ю. Особливості соціальної допомоги як форми соціального забезпечення населення України. Форум права. 2013. № 3. С. 717-724

Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 336 с.

Стрепко В. Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.05. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ. 2007. 16 с.

Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. Київ : Олан, 2004. 312 с.

Древаль П. В. Функції системи соціального захисту працівників органів прокуратури. Митна справа. Спеціальний випуск. 2013. С.207-211

Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ. Голос України. 1991

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. Голос України. 2014. 25 жовт. (№ 206)

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIІI. Офіційний вісник України. 2016. № 3. Стор.28

Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 р. № 500. Урядовий кур’єр. 2016. № 153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення