Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влади щодо надання електронних послуг у сфері міграції та громадянства в адміністративному судочинстві

Автор(и)

  • Є.М. Щербина кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7425-3866
  • Є.О. Легеза доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9134-8499

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.36

Ключові слова:

бездіяльність, етапи, дії, міграція, публічна послуга, стадія, судовий порядок, оскарження

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню судовому порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації  щодо надання електронних послуг у сфері міграції та громадянства. Встановлено, що адміністративне оскарження, незважаючи на ознаку факультативності, є важливим етапом в наданні електронних послуг у сфері міграції та громадянства. З одного боку, оскарження призначене на виявлення й усунення недоліків у практичній процедурній діяльності органів публічної влади у сфері міграції; з іншого, сприяє удосконаленню самої процедурної моделі вирішення індивідуальних справ у досліджуваній сфері, виявляючи її дефекти і слабкі місця.

Акцентовано увагу, законодавче закріплення можливості здійснення оскарження в судовому та адміністративному порядку зумовлює наявність двох форм оскарження – адміністративно-процедурної та адміністративно-процесуальної, що в сукупності створюють гарантійний інструмент захисту прав приватних осіб на громадянство та на свободу пересування й вільний вибір місця проживання. 

Враховуючи значущість захисту прав і свобод фізичних осіб як сторони публічно-правових відносин у досліджуваній сфері, слід визнати можливість судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної влади у цій сфері важливою гарантією збереження та відновлення індивідуальних прав. У наведених прикладах судові органи виконали цю захисну функцію; для укріплення цієї тенденції раціонально було б скористатися інструментом зразкової адміністративної справи, що стала однією з найбільш очікуваних новел реформування адміністративного судочинства. Згідно з ч. 22 ст. 4 КАС України зразкова справа – це типова адміністративна справа, прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення; іншими словами, за допомогою зразкової справи в судову практику впроваджується дієвий процесуальний механізм розгляду справ, схожих за сферою та специфікою правовідносин, у яких виник конфлікт, складом сторін та правових норм, якими вони регулюються, за прикладом рішення Верховного Суду в одній з таких справ, тобто за зразковою справою.

Посилання

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. URL: http://reyestr.court.gov.ua

Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV у ред. від 14.06.2018 [Електронний ресурс]. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Лученко Д. В. Скарга як процесуальна форма правозахисту в адміністративно-правових відносинах. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія і право. 2014. № 1. С. 285–294.

Постанова Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області № 62889557 від 16.11.2016 р. у справі № 495/8188/16-а. [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62889557

Постанова Львівського окружного адміністративного суду № 76937587від 27.09.2018 р. у справі № 813/1773/18 [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76937587

Постанова Львівського окружного адміністративного суду № 78579611 від 06.12.2018 р. у справі № 1340/4210/18 [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78579611

Постанова Одеського окружного адміністративного суду № 38702331 від 13.05.2014 р. у справі № 815/2412/14. [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/38702331

Постанова Окружного адміністративного суду м. Київ № 65436770 від 21.03.2017 р. у справі № 826/18401/14 [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65436770

Постанова Харківського окружного адміністративного суду № 69794626 від 25.10.2017 р. у справі № 820/4393/17. [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69794626

Постанова Харківського окружного адміністративного суду № 71934231 від 31.01.2018 р. у справі № 820/6608/17. [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/71934231

Постанова Харківського окружного адміністративного суду № 71934231 від 14.11.2017 р. у справі № 820/4847/17. [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70211618

Постанова Харківського окружного адміністративного суду № 75726182 від 07.08.2018 р. у справі № 2040/5642/18 [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75726182

Постанова Харківського окружного адміністративного суду № 78189637 від 28.11.2018 р. у справі № 520/9237/18 [Електронний ресурс]. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78189637

Савчук М. Типові та зразкові справи за новим КАСУ. Юридична газета: всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання [Електронний ресурс]. URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/zrazkove-sudochinstvo-tipovi-ta-zrazkovi-spravi-za-novim-kasu.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право