Про деякі теоретичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення безпеки населення

Автор(и)

  • О.І. Остапенко доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9833-3043
  • О.І. Баїк доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4819-7722

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.37

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, адміністративне законодавство, безпека населення, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування, що характеризують особливості та умови реалізації на практиці форм, функцій, методів та інших засобів і способів, за допомогою яких здійснюється управління процесами забезпечення безпеки населення. Проаналізовано пріоритетні завдання і заходи забезпечення безпеки, пов’язаної з діяльністю місцевих органів виконавчої влади.

Зауважено, що на виконання функцій щодо забезпечення безпеки населення місцевими органами виконавчої влади впливають форми їх діяльності, які закріплено у нормативно-правових актах. Це пов’язано з різноманітними за змістом напрямами діяльності виконавчої влади. Форми діяльності органів виконавчої влади за своїм призначенням мають організаційне, владне офіційне правове закріплення у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюють компетенцію конкретного органу виконавчої влади. Проаналізовано національне законодавство України, що регламентує суспільні відносини у сфері безпеки населення органами виконавчої влади на загальнодержавному і місцевому рівнях.

У висновках запропоновано низку підходів, спрямованих на покращення діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення безпеки населення. Зокрема, важливим елементом діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки населення є її нормативно-правове регулювання, призначення якого повинно охоплювати широкий «безпечний простір» відносин, на які поширюються повноваження органів виконавчої влади. До того ж, лінгвістично-правові підходи у поясненні змісту термінів, які характеризують діяльність місцевих органів виконавчої влади у сфері безпеки населення, позитивно впливають на практичну реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення безпеки населення. Зазначено, що адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади має досить широке закріплення в адміністративному законодавстві України, однак вона залишається «радянською» за змістом, що є перепоною для правового впливу на регулювання відносин у сфері безпеки, які за своїм політичним, соціальним, економічним, ідеологічним змістом мають інше наповнення.

Посилання

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2012. 1020 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. О. Єрошенко. Донецьк: ТОВ «Глорія-Трейд», 2012. 864 с.

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19/ed20220727#Text.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Суми: ТОВ ВВП «НОТІС», 2021. 100 с.

Український радянський енциклопедичний словник. В трьох томах: Т. 3 (ПОЛЮС-Ь). Київ: Акад. наук Української РСР, Головна ред. Укр. радян. енцикл. АН УРСР, 1968. 854 с.

Большой юридичесий словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1999. 790 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1084 р. № 8073-Х . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Афанасьєв К. К. Адміністративні договори і реалії та перспективи: монографія / МВС України, Луган.акад.внутр.справ ім. 10-річчя незалежності України; [Наук. ред. канд. юрид. наук. проф. Ю. П. Битяк]. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. 320 с.

Адміністративне право: навч. посібник / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кісіль. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 536 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право