Нормативно-правова база з організації діяльності військово-історичних музеїв (кімнат бойових традицій) у Збройних Силах України

Автор(и)

  • М.С. Надрага кандидат історичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник НДЛ (військово-історичних досліджень) НЦ СВ НАСВ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2247-6061
  • О.В. Турчак доктор юридичних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1806-5289
  • І.І. Гузенко старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0822-065X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.40

Ключові слова:

військово-історичні музеї, музеї бойових традицій, кімнат бойових традицій, Збройні Сили України, Міністерство оборони, Інструкція, музейні установи, музейні утворення

Анотація

У пропонованій статті проаналізовано нормативно-правову базу у сфері організації та діяльності військово-історичних музеїв (кімнат бойових традицій) у Збройних Силах України. Констатовано, що діяльність військово-історичних музеїв базується на законах України, що регламентують діяльність музейної справи загалом, нормативно-правових актах Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Міністерства оборони. Базовим нормативно-правовим актом у сфері функціонування військово-історичних музеїв в Україні є Закон України «Про музеї та музейну справу». Хоча у початковій редакції цього Закону не було передбачено військово-історичних музеїв, як окремого виду. Він фіксується лише у 2009 році.

Галузевим нормативно-правовим актом у сфері функціонування військово-історичних музеїв є Наказ Міністра оборони України 2019 року, яким затверджено Інструкцію з організації діяльності військових музеїв, музеїв (кімнат) бойових традицій у Збройних Силах України. Зазначено, що затверджена Інструкція усуває окремі неврегульовані аспекти проблеми, однак, і вона не позбавлена певних недоліків.

Проаналізовано структуру та особливості діяльності військових музеїв у Збройних Силах України, їх функції та завдання. Зокрема, звернуто увагу на функціонування Національного військово-історичного музею України як головного у системі музеїв Збройних Сил.

Оскільки, як передбачено Інструкцією, унормування діяльності музеїв здійснюється статутом або положенням, що затверджується наказом Міністерства оборони, стверджується про наявність Положення про Центральний музей Збройних Сил України (у 2010 році перейменовано у Національний військово-історичний музей України), затверджене Наказом Міністра оборони України у 1996 році, котре є типовим для аналогічних установчих документів інших музейних установ системи.

Посилання

Закони України «Про культуру» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text. – Дата перегляду : 10.08.2022. – Мова українська.

Закон України «Про музеї та музейну справу» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text. – Дата перегляду : 10.08.2022. – Мова українська.

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text. – Дата перегляду : 15.08.2022. – Мова українська.

Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text. – Дата перегляду : 15.08.2022. – Мова українська.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text. – Дата перегляду : 20.08.2022. – Мова українська.

Закон України «Про державні нагороди України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1549-14#Text. – Дата перегляду : 10.08.2022. – Мова українська.

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80#Text. – Дата перегляду : 10.08.2022. – Мова українська.

Закон України «Про цивільний кодекс України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text. – Дата перегляду : 15.08.2022. – Мова українська.

Наказ Міністерства Оборони України «Про затвердження Інструкції з організації діяльності військових музеїв, музеїв (кімнат) бойових традицій у Збройних Силах України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0864-19#Text. – Дата перегляду : 10.08.2022. – Мова українська.

Наказ Міністерства Оборони України «Про затвердження Положення про організацію діяльності військових музеїв, музеїв (кімнат) бойових традицій у Збройних Силах України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0343322-18#Text. – Дата перегляду : 10.08.2022. – Мова українська.

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/489/2000#Text. – Дата перегляду: 15.08.2022. – Мова українська

Міненко Л. Нормативно-правове забезпечення науково-фондової роботи Національного військово-історичного музею України URL: https://www.researchgate.net/publication/334250468_Normativno-pravove_zabezpecenna_naukovo-fondovoi_roboti_Nacionalnogo_vijskovo-istoricnogo_muzeu_Ukraini. – Дата перегляду: 10.08.2022. – Мова українська

Національний військово-історичний музей України: історія створення URL : http://nvimu.com.ua/pages/view/18. – Дата перегляду : 10.08.2022. – Мова українська.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право