Профілактика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку, як спосіб захисту прав та основних свобод людини

Автор(и)

  • М.О. Шевяков Senior Lecturer of the department administrative law, process and administrative activity Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, police captain, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6443-9544

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.42

Ключові слова:

профілактика, права і свободи, правопорушення, потреби, інтереси, розвиток

Анотація

Якість та безпека життя - це одна з багатьох цілей людства всієї течії. З часом, значення безпеки, її місце в суспільстві невпинно зростає. Гарантована безпека – пріоритет сучасності. Досягнення стану громадської безпеки можливе за умов проведення єдиної державної політики, спрямованої на протидію та профілактику деліктів. У статті встановлено зв’язок між профілактикою адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, із захистом прав і свобод людини і громадянина. Також у проведеному науковому дослідженні з’ясовано зміст поняття «профілактика» у різних сферах життєдіяльності людини, запропоновано власне трактування поняття профілактики (адміністративних) правопорушень, оскільки офіційного підтвердження на законодавчому рівні немає. Наголошується на важливості збереження громадського порядку та відчуття безпеки для кожної людини. Виявлено зв'язок між попередженням правопорушень і задоволенням потреб людини, які, згідно з психологічною теорією, розташовані в піраміді Маслоу. Об’єктом наукового дослідження обрано центральні поняття громадського порядку та громадської безпеки в аспекті самостійних складових в адміністративно-деліктному законодавстві, а предметом – превентивний комплекс дій у сфері підтримання належного рівня громадського порядку та безпеки в країні. Мета – здійснити комплексний аналіз та систематизацію провідних напрямів профілактики правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку в Україні.

Громадський порядок розглядається як системний комплекс дій із забезпечення правопорядку в аспекті забезпечення функціонування як спектру прав і обов’язків громадян, так і правового регулювання суспільних відносин на постійній основі в цілому, громадському безпека трактується як безперечно необхідний соціальний стан, за якого всі найважливіші та життєво важливі суспільні інтереси захищені як від природних, так і від штучних джерел небезпеки.

Посилання

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine dated June 28 1996. № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254.

Dictionary of foreign words. Prevention. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgibin/u/book/sis.pl?Qry=%EF%F0%EE%F4%B3%EB%E0%EA%F2%E8%EA%E0.

Preventive medicine. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0.

Tudorică Alin-Andrei. Modern aspects of crime prevention. Philosophy, economics and law review. Volume 1, no. 1. 2021. С. 134-139.

Slovnyk.UA: portal of Ukrainian language and culture. Prevention. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.

The theory of the state and law: sub-class. / quantity author ; driver author number Ph.D. law of science Prof. Yu. A. Vedernikov. 3rd type. processing and additional Dnipro: Dniprop. state University of Internal Affairs Affairs 2017. Lira LTD. 480 p.

Administrative law. General part. Methods of public administration. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/adm_pravo_zch/nm/lec8.html.

On the National Police: Law of Ukraine dated July 2, 2015 No. 580-VIII. Verkhovna Rada information. 2015. No. 40-41. Art. 379.

Code of Ukraine on Administrative Offenses: Law of Ukraine dated December 18, 1984 No. 8073-X. Information of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR. 1984. Addendum to No. 51. Art. 1122.

Serhii Komissarov, Vitalii Pokaichuk, Vadym Fursa. Legal and regulatory framework of ensuring public safety and order at mass events. Науковий вісник ДДУВС. 2021. Спеціальний випуск № 2. С. 37-42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право