Інституційна модель контролю за дотриманням законодавства про рекламу: сучасний стан та перспективи вдосконалення

Автор(и)

  • Н.А. Єрохіна здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу Інституту права Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9793-5213

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.46

Ключові слова:

благоустрій населених пунктів, контроль за дотриманням законодавства про рекламу, повноваження органів місцевого самоврядування щодо контролю за рекламною діяльністю, реформування системи органів контролю за рекламною діяльністю

Анотація

Дослідивши сучасний стан та перспективи вдосконалення інституційного механізму системи контролю за дотриманням законодавства про рекламу, автор звертає увагу на те, що у науковій літературі домінує позиція, згідно з якою оптимальною інституційною моделлю забезпечення дотримання правил створення та розміщення реклами є та, яка включає державний спеціалізований орган із універсальною компетенцією, а також державний орган, на який покладається державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності, як суб’єкт із галузевою компетенцією. Однак, як зауважує автор, є достатні підстави вважати цю позицію передчасною через недостатнє обґрунтування достатньої своєрідності, однорідності та складності державного регулювання правовідносин, пов’язаних зі створенням, розміщенням та споживанням реклами, для утворення окремого регулятора ринку рекламних послуг. Немає жодного підтвердження того, що окремий центральний органу виконавчої влади, сфера відання якого охопить державне регулювання та контроль ринку рекламних послуг, перевершить за ефективністю спеціалізовані структурні підрозділи державних органів, які за чинним законодавством контролюють дотримання законодавства України про рекламу, за умови вдосконалення порядку виконання ними відповідних контрольних повноважень та їх певне коригування.

Розмірковуючи щодо місця органів місцевого самоврядування у системі органів контролю дотримання вимог законодавства про рекламу, автор вказує на те, що за правовими висновками Верховного Суду з цього питання, зважаючи на те, що забезпечення відповідності рекламних засобів інженерно-технічним вимогам, санітарним нормам та естетичним стандартам є елементом комплексного благоустрою населених пунктів, який є невід’ємною складовою зони відповідальності органів місцевого самоврядування, вони уповноважені контролювати дотримання вимог законодавства про рекламу. Водночас, не враховується те, що положення урядових правил розміщення зовнішньої реклами, які закріплюють за органами місцевого самоврядування контроль за їх дотриманням, не узгоджуються зі встановленим Законом України «Про рекламу» переліком органів контролю та породжує вкрай високу ймовірність дублювання повноважень спеціально уповноваженого державного органу контролю дотримання вимог законодавства про рекламу. Також, обґрунтовується те, що органи місцевого самоврядування не мають повноважень перевіряти відповідність реклами змістовим вимогам до реклами, оскільки це лежить за межами комплексного благоустрою населених пунктів.

Посилання

Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР. Дата оновлення: 3 серпня 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Леськів О. А. Актуальні проблеми державно-правового регулювання рекламної діяльності в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 12. С. 50-53

Громенко Ю. О. Державний контроль рекламної діяльності як правова форма державного регулювання рекламної діяльності. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 4. С. 98-104.

Громенко Ю. О. Правове регулювання рекламної діяльності суб’єктів господарювання : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право;господарсько-процесуальне право. Київ, Міжрегіональна академія управління персоналом. 23 с.

Про благоустрій населених пунктів : Закон України від 6 вересня 2005 року № 2807-IV. Дата оновлення: 20 сервня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#Text.

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067. Дата оновлення: 5 квітня 2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF#n17.

Постанова Верховного Суду від 2 листопада 2021 року у справі № 916/214/20 (12-40гс21) про зобов`язання вчинити певні дії та про стягнення завданої матеріальної шкоди. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101634683.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право