Поняття та значення державного боргу України в умовах воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.47

Ключові слова:

державні запозичення, боргові зобов’язання, боргова безпека, управління державним боргом, боргова політика, фінансування.

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу проблематиці управління державним боргом України, що є одним із найважливіших аспектів забезпечення боргової безпеки держави. У статті розкрито поняття державного боргу, проаналізовано його роль та визначено основні проблеми управління. Встановлено, що в науці немає єдиного визначення поняття «державний борг». Здійснено статистичну оцінку державних запозичень та обґрунтовано причини стрімкого зростання державного боргу з метою термінового вирішення соціальних та економічних проблем суспільства в умовах воєнного стану. Встановлено, що державні запозичення вважаються джерелом реалізації інвестицій, засобом зниження впливу негативних наслідків дефіциту бюджету, а також є дієвим засобом, який сприяє прискоренню зростання економічного потенціалу країни.  

Досліджено вплив державного боргу на соціально-економічний розвиток України, а також визначено головні причини та наслідки майбутнього збільшення зовнішніх запозичень, які негативно впливають на стан соціальних та економічних процесів в державі та на її боргову безпеку.

Здійснено статистичний аналіз динаміки та структури державного та гарантованого державою боргу України. Визначено, що не зважаючи на поступові зростання державного боргу в Україні в період з 2018 року, у 2022 році у зв’язку з війною на території України відбулося швидкоплинне зростання державного та гарантованого державного боргу України, яке спричинило збільшення боргового тиску на бюджет. Проаналізовано, що той обсяг видатків бюджету, який спрямовується на обслуговування боргових зобов’язань значно знижує наш потенціал щодо фінансування різноманітних економічних та соціальних програм. Встановлено, що не зважаючи на підтримку України від західних держав, уряд країни все ще потребує міжнародної фінансової допомоги.

Надано рекомендації щодо законодавчого удосконалення управління державним боргом, удосконалення боргової політики для підвищення рівня боргової безпеки України.

Посилання

Мелих О. Ю. Державний кредит і сучасний стан державного боргу України. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» № 12, 2019 р. URL: https://cutt.ly/MByA8Gm

Фінансове право : навч. посіб. За ред. М. П. Кучерявенка. Х. : Право, 2010. 288 с.

Вахненко Т. П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи. Фінанси України. 2009. № 6. С. 14–28.

Скороход Г. М. Адміністративно-правове регулювання державного боргу України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021, 237 с.

Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 №2456-VI. Відомості Верховної Ради. 2010. № 50-51. Ст. 572

Інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державного боргу України (станом на 31.07.2022 р.). Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg.

Український держборг зросте до понад 85% ВВП цього року – МВФ. Українська правда: Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/20/686015/

Міжнародний досвід реструктуризації державного боргу у вимірі України. Національний інститут стратегічних досліджень. 2022. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/mizhnarodnyy-dosvid-restrukturyzatsiyi-derzhavnoho-borhu-u-vymiri-ukrayiny

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право