Деякі особливості юридичної конструкції кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 Кримінального кодексу України

Автор(и)

  • А.В. Айдинян кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.49

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, гуманітарна допомога, предмет, значний розмір, прибуток

Анотація

У статті досліджуються деякі особливості юридичної конструкції кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України. Автор аналізує предмет кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК та доходить висновку, що предметом даного кримінального правопорушення є товари (предмети) гуманітарної допомоги, благодійні пожертви, безоплатна допомога і «таке майно». При цьому використання безоплатної допомоги може охоплювати виконання робіт чи надання послуг. Натомість благодійні гранти не становлять предмет даного кримінального правопорушення.

Автор розглядає стандартний та особливий варіанти утворення кваліфікованого складу кримінального правопорушення. В кваліфікованому складі кримінального правопорушення, утвореному за особливим варіантом, відбувається заміщення принаймні однієї ознаки основного складу відповідними кваліфікуючими ознаками. Обґрунтовується думка, що юридичні склади, передбачені в частинах 2, 3 ст. 201-2 КК, утворені за особливим варіантом утворення кваліфікованого складу кримінального правопорушення.

На думку автора, ознака «вчинені у значному розмірі», передбачена у ч.1 ст. 201-2 КК, є обов’язковою для кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 1 ст. 201-2 КК. Водночас вона не є обов’язковою в кваліфікованому та особливо кваліфікованому складах кримінальних правопорушень, передбачених у частинах 2, 3 ст. 201-2 КК. Автор поширює цей висновок також на випадки, коли вбачається кваліфікований чи особливо кваліфікований склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 або ч. 3 ст. 201-2 КК і за іншими (відмінними від вартісних характеристик) кваліфікуючими чи особливо кваліфікуючими ознаками.

Автор вважає, що синтаксичний аналіз юридичної конструкції ч.1 ст. 201-2 КК свідчить про те, що ознака «з метою отримання прибутку» є обов’язковою ознакою даного кримінального правопорушення. При цьому поняття «прибуток» в даному разі може розумітися у вузькому (традиційному) сенсі як різниця між доходами і витратами, або у широкому сенсі як отримання будь-якої вигоди внаслідок вчинення діяння, передбаченого даним складом кримінального правопорушення.

Посилання

Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text

Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела . Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2 (98). С. 99-115.

Хавронюк М.І. За незаконне використання гуманітарної допомоги – кримінaльна відповідальність. URL: https://pravo.org.ua/blogs/za-nezakonne-vykorysta nnya- gumanitarnoyi-dopomogy-kryminalna-vidpovidalnist/. (дата звернення: 28.08.2022).

Марін О.К. Проблеми кримінально-правової оцінки незаконного використання гуманітарної допомоги за КК України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 334-338.

Муравська Н. Як покарати тих, хто використовує гуманітарну допомогу та благодійні пожертви не за призначенням. URL: https://yurgazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/yak-pokarati-tih-hto-vikoristovue-gumanitarnu-dopomogu-ta-blagodiyni-pozhertvi-ne-za-priznachennyam.html. (дата звернення: 28.08.2022).

Шапченко С.Д. Кримінальне право України. Загальна частина. Курс лекцій / С.Д. Шапченко. Рукопис. 2019.

Вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 27.07.2022 року у справі № 159/2875/22 (кримінальне провадження № 1-кп/159/337/22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105463550

Ухвала Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/5938/22 (кримінальне провадження № 1-кс/752/2280/22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105689028

Ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі №607/10412/22 (кримінальне провадження №42022210000000068). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105762300

Ухвала Житомирського апеляційного суду у справі № 296/3866/22 (кримінальне провадження № №12022060000000120). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105801453

Ухвала Червоноградського міського суду Львівської області у справі № 459/2150/22 (кримінальне провадження № 1-кс/459/1285/2022). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105862805

Ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № № 202/4545/22 (кримінальне провадження № 1-кс/202/3592/2022). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105811833

Ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда у справі № 405/2898/22 (кримінальне провадження № 1-кс/405/1963/2). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105717530

Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/16095/22 (кримінальне провадження № 1-кс/761/8922/2022). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105859119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право