Запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти

Автор(и)

  • Н.А. Лугіна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції Державний податковий університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6005-2943
  • І.В. Кибиш здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти Держаний податковий університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3327-8020

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.52

Ключові слова:

криптовалюта, запобігання, профілактика, кримінальні правопорушення, загально-соціальних засади, спеціально-кримінологічні заходи, індивідуальні підходи

Анотація

Відзначено важливість правового захисту та забезпеченню запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти. Коротко проаналізовано історію становлення правового регулювання використання криптовалюти в Україні. Проведено аналіз Закону України «Про віртуальні активи» та визначено певні його недоліки.

Криптовалюту запропоновано вважати одним з видів віртуальних активів, а саме цифрової валюти (електронних коштів), емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні, застосуванні криптографічних методів захисту.

Вказано, що діяльність щодо запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти, повинна бути надзвичайно різноманітна, зважаючи на те, що порушення обігу криптовалюти з часом будуть проникати у всі більші сфери суспільного життя, та потребуватимуть адекватних заходів.

Визначено поняття та основні види загально-соціальних засад запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти в Україні. Вказано, що така попереджувальна діяльність є гуманним засобом підтримки безпеки країни та правопорядку. До таких віднесено перевірку державного регулювання ринку віртуальних активів, контроль за діяльністю учасників ринку віртуальних активів, виявлення криміногенних чинників у юридичних особах, де найчастіше учиняються правопорушення, пов’язані із використанням криптовалюти; вироблення типових для всіх учасників ринку віртуальних активів правил використання криптовалюти та інші.

Здійснення загально-соціальних засад запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти в Україні, поряд із захистом суспільства від цих посягань, уберігає правопорушників від учинення більш тяжких правопорушень, і тим самим позбавляє їх від тяжкого кримінального покарання.

Проаналізовано спеціально-кримінологічні заходи запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти. Підкреслено, що такі заходи передбачають створення оптимальної системи виявлення фактів цих правопорушень, виявлення осіб, які учиняють такі дії. Для цього необхідно досягти такого становища, коли функціонуватиме максимально можлива кількість джерел інформації щодо правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалюти.

Індивідуальні підходи запобігання правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти, передбачають роботу уповноважених органів з окремими індивідами. Формами індивідуальної профілактики виступають вивчення особи потенційних правопорушників, опитування осіб, спостереження та інші заходи. Важливим заходом індивідуальної профілактики правопорушень, пов’язаних із використанням криптовалюти, є створення банку даних про осіб, які вчинили правопорушення у вказаній або суміжних сферах.

Посилання

Бойко О. П. Організаційно-правові заходи протидії екстремізму. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 вересня 2016 р.) / орг. комітет: І. І. Присяжнюк (голова) та ін. Київ: Національна академія прокуратури України, 2016. С. 47–50.

Кримінальний кодекс України від 05.042001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 р. № 2074-ІХ. Офіційний вісник України. 2022. № 31. Ст. 1629.

Про внесення змін до Господарського кодексу України з питань обігу віртуальних активів: Проєкт Закону України, зареєстрований за № 9359 від 03.12.2018 р. Верховна Рада України: Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65046.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-ХІV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 29. Ст. 238.

Про обіг криптовалюти в Україні: Проєкт Закону України, зареєстрований за № 7183 від 06.10.2017 року. Верховна Рада України: Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.

Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: Проєкт Закону України, зареєстрований за № 7183-1 від 10.10.2017 року. Верховна Рада України: Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710.

Про токенізовані активи та криптоактиви: Проєкт Закону України, зареєстрований за № 4328 від 05.11.2020 року. Верховна Рада України: Офіційний вебпортал парламенту України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353.

Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin: Роз’яснення Національного банку України від 10.11.2014 року. Національний банк України: Офіційне Інтернет-представництво. URL: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608.

Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні: Заява Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 30.11.2017 року. Національний банк України: Офіційне Інтернет-представництво. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59735329&cat_id=55838.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. (в редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VІІІ). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Щодо віднесення операцій з «віртуальною валютою/криптовалютою «Bitcoin» до операцій з торгівлі іноземною валютою, а також наявності підстав для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи іноземної валюти, отриманої від продажу Bitcoin: Лист Національного банку України від 08.12.2014 р. № 29-208/72889. Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. 2015. № 37. С. 26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право