Порівняльно-правова характеристика пенітенціарних систем Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу

Автор(и)

  • В.І. Шуліка аспірант кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3202-0463

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.59

Ключові слова:

пенітенціарія, нормативно-правова база пенітенціарії, пенітенціарна система Великобританії, пенітенціарна система Англії, пенітенціарна система Північної Ірландії, пенітенціарна система Шотландії, пенітенціарна система Уельсу

Анотація

У статті здійснено загальний аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність пенітенціарії Великобританії, зазначено їх перелік та значення для ефективного функціонування пенітенціарії Великобританії. Автором статті виконано порівняльно-правовий аналіз основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність пенітенціарних систем Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу. Виокремлено та з’ясовано спеціальну нормативну базу, на основі якої здійснюється функціонування пенітенціарних систем Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу. Визначено перелік органів та посадових осіб, які здійснюють управління, нагляд та контроль над діяльністю установ виконання покарань в Англії, Північній Ірландії, Шотландії та Уельсі.

Значну увагу було приділено опису та порівнянню повноважень Державного секретаря та Головного інспектора в’язниць Її Величності, інших посадових осіб та органів управління пенітенціарними системами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу, що дало змогу виокремити відмінності у здійснюваних ними повноваженнях на території кожної з описаних територій.

Автором була запропонована порівняльна таблиця за послідовністю «адміністративно-територіальна одиниця – органи, що здійснюють управління, нагляд та контроль над діяльністю установ виконання покарань – назва документу / номер статті». На основі комплексного порівняльного аналізу нормативно-правової бази, синтезовано перелік спільних та відмінних (особливих) рис управління пенітенціарними системами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу. Виокремлено цілий спектр особливих, подекуди унікальних аспектів функціонування пенітенціарних систем Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу та здійснено їх порівняння із особливостями функціонування пенітенціарної системи України.

Запропонована стаття на основі здійсненого порівняльно-правового аналізу та виокремлення особливих рис пенітенціарних систем Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу вказує шляхи потенціальної оптимізації управління пенітенціарною системою України в контексті реформи пенітенціарної системи України, що триває з 2016 року і до сьогодні.

Посилання

Андреященко Р. А., Смыкалин А. С. Современные пенитенциарные системы России и Великобритании: сравнительный анализ / Академический юридический журнал. 2009. Выпуск02 (36). С. 44-55.

Річний Звіт Служби тюрем і пробації за 2018-2019 роки, URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/818788/HMPPS_Annual_Report_and_Accounts_2018-19__web_.pdf. (дата звернення 2.08.22)

Андреященко Р. А. Пенитенциарная система Англии и Уэльса в XVI – XX вв. : историко-юридическое исследование : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01.Екатеринбург, 2006. 26 с.

Про в’язниці Північної Ірландії, 1953: Закон. URL: https://www.legislation.gov.uk/apni/1953/18/section/. (дата звернення - 12.08.22)

Про в’язниці Шотландії, 1989: Закон. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/45/section/7. (дата звернення - 12.08.22).

Про в’язниці, 1952: Закон. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6and1Eliz2/15-16/52/section/5A. (дата звернення - 12.08.22)

Social Services and Well-being (Wales) Act, 2014: офіційний сайт парламенту Ірландії URL: https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=5664 -. (дата звернення - 14.08.22).

Офіційний сайт уряду Уельсу URL: https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2018-01/141027pt11annexden.pdf. (дата звернення 19.08.22).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право