Теоретичні аспекти початку досудового розслідування

Автор(и)

  • К.Т. Мулик аспірант, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7197-0061

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.60

Ключові слова:

кримінально-процесуальний порядок, слідчі (розшукові) дії, Єдиний реєстр досудових розслідувань

Анотація

У статті проаналізовано проблемні питання початку досудового розслідування, порядку застосування статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. Проаналізовано окремі аспекти процедури подання заяви про злочин та відкриття кримінального провадження.

Досліджено проблемні питання нормативного регулювання початку досудового розслідування. Подано пропозиції щодо можливого вдосконалення процесу документування злочинів і кримінальних правопорушень із врахуванням інтересів сторін кримінального провадження у сфері їх захисту та забезпечення повного і неупередженого досудового розслідування.

Проаналізовано об’єктивні суспільно-економічні причини та ситуацію з дотриманням прав людини, якими значно утруднилось, а в окремих випадках унеможливилось провадження первинних слідчих дій на непідконтрольних Україні територіях у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням до України. Зосереджено увагу на законодавчих актах, прийнятих Верховною Радою України після 24 лютого 2022 року, насамперед положеннях Закону України № 2201-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану».

Проаналізовано особливості чинного нормативного підґрунтя щодо початку провадження слідчих дій, визначено діалектичні зв’язки між довоєнними та тими, що мають місце у даній ситуації підставами застосування положень кримінального процесуального законодавства на напрямку відновлення порушеного права та притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

Проаналізовано окремі закони України та підзаконні акти, які вступили в законну силу після повномасштабного російського вторгнення, зокрема Закон України «Про правовий режим воєнного стану», Указ Президента № 64/2022 «Про ведення воєнного стану в Україні» та інші.

У контексті досліджених джерел права проаналізовано також особливості застосування положень статей 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, якими вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Подано авторську оцінку криміногенної ситуації в Україні з огляду на труднощі, а в окремих випадках і неможливість своєчасно і повно забезпечувати виконання положень Кримінального процесуального кодексу України та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) для відновлення порушених прав людини та громадянина на тимчасово окупованих чи звільнених територіях України.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Наказ від 30.06.2020 № 298 «Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» Офіс Генерального прокурора » URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#top

Аленін Ю. П. Початок досудового розслідування за КПК 2012 року. Юридичний часопис Національної Академії внутрішніх справ. № 1. 2013. С. 198-203.

Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. URL : https://ips.ligazakon.net/document/VRR00212.

Закон України : за станом на 14.04.2022 року Закон № 2201-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану». URL : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2201-20#Text].

Особливості кримінального провадження під час воєнного стану. Текстова версія онлайн-зустрічі з Головою Касаційного Кримінального Суду у складі Верховного Суду Станіславом Кравченком. URL : https://uba.ua/ukr/news/9268/.

Іван Цермолонський. Кримінальні провадження в умовах воєнного часу. URL : https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/kriminalni-provadzhennya-v-umovah-voennogo-stanu.html.

Таран. О. Особливості здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану. Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2022 року. Київ-Львів-Дніпро. 2022. С. 79-83.

Лоскутов. Т. О. Правове регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського національного Університету. Ужгород. 2022. С. 417-423.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність