Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • В.Б. Пчелін доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9540-9084
  • О.В. Пчеліна доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0224-1767
  • Е.М. Полтавський кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення Національної академії Національної гвардії України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8019-7015

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.62

Ключові слова:

накладення арешту на майно, арешт майна, електронні активи, одержані злочинним шляхом, кримінальне провадження, тактика, організація, взаємодія

Анотація

Встановлено, що тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні представлена сукупністю наукових положень і практичних рекомендацій з організації та планування діяльності з виявлення й арешту електронних активів, одержаних злочинним шляхом, задля забезпечення дієвості кримінального провадження, шляхом визначення алгоритму дій осіб, які здійснюють досудове розслідування. Встановлено, що тактика вилучення електронних активів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальному провадженні містить рекомендації щодо виявлення електронних активів, встановлення їх зв’язку з протиправною діяльністю з метою отримання дозволу на їх вилучення та доведення фактів, пов’язаних із кримінальними правопорушеннями. Виокремлено та висвітлено структурні елементи тактики накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні. Наголошено, що тактичним та організаційним забезпеченням накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні є детальне планування розслідування; ретельна підготовка до окремих заходів; налагодження взаємодії органів досудового розслідування з державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, міжнародними та міжурядовими організаціями; використання інформаційно-пошукових систем для виявлення та відстеження активів. Підкреслено, що ефективність накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, залежить від належної організації досудового розслідування з моменту його виявлення, ретельного планування та налагодження постійної та ефективної взаємодії з іншими правоохоронними, контролюючими та іншими органами. Висвітлено особливості взаємодії органів досудового розслідування та органів прокуратури з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Посилання

Розшук незаконно отриманих активів: практичний посібник / Ф. Аткінсон та ін. Базель: Базельський інститут управління, Міжнародний центр з повернення активів, 2015 (оригінал, англійська мова) / 2016 (переклад українською мовою). 144 с. URL: https://baselgovernance.org/sites/default/files/2019-01/tracing_illegal_assets_Ukrainian.pdf.

Зелькіна Т.Є. Сутність та актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (16). С. 385–392.

Зелькіна Т.Є. Обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування: дис. … доктора філософії. Київ, 2021. 291 с.

Бусол О.Б., Романюк Б.В. Розслідування діяльності організованих злочинних об’єднань: сучасна специфіка та новітня методика. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. № 1. Том 30 (69). С. 78–86.

Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: закон України від 10.11.2015 № 772-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 1. Ст. 2.

Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613. Офіційний вісник України. 2018. № 68. Стор. 32. Ст. 2272.

Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-о/297/586/869/857. Офіційний вісник України. 2017. № 89. Стор. 127. Ст. 2740.

Міжнародна взаємодія та транскордонний обмін інформацією. АРМА. Агентство з розшуку та менеджменту активів. URL: https://arma.gov.ua/international_cooperation.

Кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора – в Україні запустили портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії рф проти України. Офіс Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/kozen-moze-dolucitisya-do-arestu-ta-konfiskaciyi-maina-agresora-v-ukrayini-zapustili-portal-povidomlen-pro-aktivi-osib-pricetnix-do-agresiyi-rf-proti-ukrayini.

Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14#top.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність