Винятки з концепції «плодів отруєного дерева»: застосування у судовій практиці

Автор(и)

  • І.А. Тітко доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін, Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4126-6967
  • К.А. Юхименко студентка IV курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.68

Ключові слова:

доктрина «плодів отруєного дерева», винятки, недопустимість доказу, кримінальний процес, практика Верховного Суду, Європейський суд з прав людини, справедливий суд

Анотація

Стаття розкриває та деталізує твердження про деабсолютизацію концепції «плодів отруєного дерева» на основі сучасних наукових розробок та судової практики Верховного Суду (України), правових позицій Європейського суду з прав людини і Верховного Суду США. Виокремлено основні правила-винятки: «незалежного джерела», «неминучого виявлення», «очищення від бруду», «нешкідливої помилки» та «виключення доброчесності», сформованих під впливом англо-саксонської правової системи та розвинених у низці рішень національних судів України. Проаналізовано сутність кожного з названих винятків з огляду на міжнародний історичний екскурс та сучасну правозастосовну практику різних судових інстанцій. Висвітлено проблему відсутності єдності у сприйнятті вказаних винятків як на прикладному, так і на доктринальному рівні через їх генезу, невизначеність застосування у національному кримінальному процесі та запропоновано шляхи її вирішення. Зазначено, що Верховний Суд (України) сприймає прогресивний іноземний досвід, у тому числі крізь призму винятків «плодів отруєного дерева», однак у кореляції з особливостями національної правової системи.

Доведено, що застосування правил-винятків потребує ретельного дослідження з урахуванням обставин конкретної ситуації, оскільки спрямовуючий вплив на національні суди повинні мати міжнародні стандарти дотримання прав і свобод людини. Водночас, їхнє необґрунтоване використання може призвести до порушення прав і свобод особи у процесі кримінального провадження та до несправедливого судового розгляду в цілому.

Аргументовано, що винятки із правила «плодів отруйного дерева» є виправданими за умови, що вони служать компенсаторними механізмами задля забезпечення справедливості судового розгляду як міжнародного стандарту.

Водночас, проведений нами аналіз судової практики та наукових джерел дає підстави стверджувати, що, на відміну від самої концепції «плодів отруєного дерева», винятки із неї не характеризуються єдністю у сприйнятті та застосуванні як на прикладному, так і на доктринальному рівні.

Посилання

Decision U. S. Supreme Court in case of Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States (1920) 251 U.S. 385. URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/

Decision U. S. Supreme Court in case of Nix v. Williams (1984) 467 U. S. 431 URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/

Яновська О. Г. Доктрина заборони використання «плодів отруєного дерева» та винятки з неї : судова практика Великої Палати Верховного Суду в кримінальних провадженнях. Судово-юридична газета. 2020. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/186447-doktrina-zaboroni-vikoristannya-plodiv-otruynogo-dereva-ta-vinyatki-z-neyi-sudova-praktika-velikoyi-palati-verkhovnogo-sudu-v-kriminalnikh-provadzhennyakh

«Алахвердян проти України»: рішення Європейського суду з прав людини від 16.04.2019 р. (Заява № 12224/09). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e26#Text

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 13.11.2019 р. у справі № 1-07/07. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101754409

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 06.07.2021 р. у справі № 1-7/2010. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98327550

Дроздов О., Дроздова О. Доктрина «плодів отруєного дерева»: міжнародний історичний екскурс та національні реалії. Закон і Бізнес. 2020. URL: https://zib.com.ua/ua/142094.html

«Свєтіна проти Словенії»: рішення Європейського суду з прав людини від 22.05.2018 р. (Заява № 38059/13). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-183124%22]}

Шило О. Г., Бабаєва О. В., Меркулов М. О. Доктрина неминучого виявлення в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Свєтіна проти Словенії»: генеза та практика застосування. Питання боротьби зі злочинністю. 2019. Вип. 38. С. 58-74.

Decision U. S. Supreme Court in case of Nardone v. United States (1939) 308 U.S. 338. URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/

«Сіянко проти України»: рішення Європейського суду з прав людини від 09.02.2020 р. (Заява № 52571/11). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_f06#Text

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 09.09.2020 р. у справі № 1-27/10. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91572019

Постанова Верховного Суду від 27.10.2021 р. у справі № 668/69/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100734860

Decision U. S. Supreme Court in case of United States v. Leon (1984) 468 U.S. 897. URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/468/897/

Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 226 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність