Міжнародно-правові засади співробітництва України із FRONTEX

Автор(и)

  • А.О. Гнітій аспірант кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-2991-5613

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.69

Ключові слова:

Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони, Угода про асоціацію, відносини між Україною та ЄС, робоча домовленість, Угода про статус

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних напрямків співпраці України з Європейською агенцією прикордонної та берегової охорони (FRONTEX). Проаналізовано основні акти міжнародного та національного законодавства, які визначають правові засади та регламентують механізми взаємодії. У статті зазначається про подвійну роль FRONTEX у співробітництві з Україною, яка передбачає як безпосередню взаємодію з національним компетентним органом у сфері міграції та управління кордонами, так і через надання підтримки, яка здійснюється на підставі міжнародних угод.

Автор виділяє чотири основних механізми співпраці Агенції та ДПСУ, а саме: 1) оперативне співробітництво через мережі обміну інформацією; 2) співпраця у межах ініціатив ЄС; 3) співпраця у межах проєктів технічної допомоги, що розпочинаються та фінансуються Агенцією; 4) співробітництво на підставі робочих домовленостей. Останній із перелічених механізмів є найбільш ефективним та включає в себе такі напрямки співпраці як обмін інформацією, навчання персоналу, взаємодія у науково-дослідній сфері, спільна оперативна діяльність тощо. Разом з тим, у роботі зазначається, що зміни в міграційних процесах, розширення мандату Агенції, посилення співпраці між FRONTEX та Україною вимагають удосконалення правового регулювання. Пропонується переглянути Робочу домовленість про оперативне співробітництво між FRONTEX і ДПСУ та закріпити в ній ряд важливих елементів, які стосуватимуться правил обміну інформацією, у тому числі секретною, обробки та захисту персональних даних, гарантій захисту основоположних прав, умов та порядку фінансування заходів, які координуються Агенцією, направлення офіцерів зв’язку тощо.

Автором наголошується на тому, що укладення оновленого варіанта Робочої домовленості про оперативне співробітництво та підписання Угоди про статус мають стати важливими заходами, які сприятимуть наближенню національного законодавства та правозастосовної практики до європейських стандартів у сфері охорони та нагляду за кордонами.

Посилання

Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2019. 360 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами–членами, з іншої сторони: ратифіковано Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. Дата оновлення: 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 01.08.2022).

Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN (дата звернення: 01.08.2022).

Coman-Kund F. The Territorial Expansion of Frontex Operations to Third Countries: On the Recently Concluded Status Agreements in the Western Balkans and Beyond…. Verfassungsblog: On Matters Constitutional. URL: https://verfassungsblog.de/the-territorial-expansion-of-frontex-operations-to-third-countries-on-the-recently-concluded-status-agreements-in-the-western-balkans-and-beyond/ (дата звернення: 01.08.2022).

Meissner V. The European Border and Coast Guard Agency Frontex beyond borders - The effect of the agency's external dimension. URL: https://www.researchgate.net/publication/321748035_The_European_Border_and_Coast_Guard_Agency_Frontex_beyond_borders_-_The_effect_of_the_agency's_external_dimension (дата звернення: 01.08.2022).

Marin L. The Cooperation Between Frontex and Third Countries in Information Sharing: Practices, Law and Challenges in Externalizing Border Control Functions. European Public Law. 2020. Vol. 26, Issue 1. P. 157-180.

Купрієнко Д. А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи управління прикордонною безпекою Європейського Союзу. Честь і закон. 2016. №. 1. С. 20-25.

Consolidated Annual Activity Report 2020. Official site of FRONTEX. URL: https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Annual_report/2020/CAAR_2020_for_publication.pdf (дата звернення: 01.08.2022).

Working arrangement on the establishment of Operational Cooperation between the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) and the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine of 11 June 2007. URL: https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Working_Arrangements/WA_with_Ukraine.pdf (дата звернення: 01.08.2022).

Гнітій А. О. Правова природа робочих домовленостей Європейської агенції з прикордонної та берегової охорони. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». Харків, 2020. Вип. 29. С. 289-298.

Європейська Агенція з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX). Офіційний вебсайт Державної прикордонної служби України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/vropeyska-agenciya-z-pitan-upravlinnya-operativnim-spivrobitnictvom-na-zovnishnih-kordonah-derzhav-chleniv-vropeyskogo-soyuzu-frontex/ (дата звернення: 01.08.2022).

Балендр А. В. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу: дис. … д-ра педагог. наук. Хмельницький, 2020. 595 с.

Ганьба О. Б. Основні підходи щодо забезпечення прикордонної безпеки з урахуванням досвіду окремих європейських і світових держав. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 2. С. 268-272.

Мота А. Ф. Теорія і практика протидії нелегальній міграції органами державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект: дис. … д-ра юрид. наук. Хмельницький, 2019. 519 с.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council “Model working arrangement as referred to in Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624” of 21 December 2022. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0830&qid=1642008294613 (дата звернення: 01.08.2022).

Working Arrangement on operational cooperation between the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) and the Ministry of Internal Affairs of Georgia of 11 February 2021. URL: https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Working_Arrangements/WA_with_Georgia_2021.pdf (дата звернення: 01.08.2022).

Risk Analysis for 2021. URL: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_2021.pdf (дата звернення: 01.08.2022).

Ковальська В. В. Правове регулювання діяльності місій Європейського Союзу (на прикладі Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні): дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2016. 202 с.

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 83. Дата оновлення: 06.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.08.2022).

Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 687-р. Дата оновлення: 24.02.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 01.08.2022).

Про затвердження плану заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1409-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1409-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 01.08.2022).

EU external borders in 2021: Arrivals above pre-pandemic levels. Official site of FRONTEX. URL: https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN (дата звернення: 01.08.2022).

EU countries record 7.5 million entries from Ukraine and Moldova. Official site of FRONTEX. URL: https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-countries-record-7-5-million-entries-from-ukraine-and-moldova-eFOjoC (дата звернення: 01.08.2022).

Status Agreement between the European Union (EU) and the Republic of Moldova on border management cooperation between Moldovan border guards and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) of 17 March 2022. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A0318(01)&from=EN (дата звернення: 01.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право