Використання метода Сократа при підготовці юристів

Автор(и)

  • О.А. Бундак кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4398-560X
  • С.С. Пікалюк старший викладач кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7035-9527
  • А.А. Попов кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1285-9296

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.72

Ключові слова:

юридична освіта, юридичні послуги, юридичний професіоналізм, дидактичний метод, критичне мислення, елімінування гіпотез, кейс-метод, групове мислення, інтелектуальна маніпуляція

Анотація

Сучасний період розвитку юридичної освіти в Україні стикається з багатьма проблемами. Однак, поки що вони належним чином не вирішуються.

З огляду на впровадження в Україні принципів та вимог Болонського процесу, увагу дослідників привертають такі питання, як зміна ролі права і юристів у суспільстві, реформа юридичної професії, інтернаціоналізація ринку юридичних послуг, вплив юридичного професіоналізму на юридичну освіту.

Частиною названих викликів є методи удосконалення власне навчального процесу, зокрема логічного мислення майбутніх юристів.

В пошуках розв’язання згаданих проблем автори погоджуються з тим, що одним із шляхів, зокрема, поєднання теорії і практики, є використання досвіду зарубіжних країн. Передусім США, Великобританії і ФРН, де створені і функціонують три найкращі сьогодні у світі системи юридичної освіти.

  У статті розглядаються окремі аспекти вдосконалення юридичної освіти в Україні, пов’язані зі зв’язком теорії і практики, становленням професійної юридичної компетенції, особливою рисою якої є аргументованість. В основі дослідження лежить «сократівський» метод. Він виступає формою спільного аргументованого діалогу між викладачем та студентом, що заснований на постановці і відповіді на запитання, з метою стимулювання логічного і критичного власного мислення майбутніх юристів. Поступове впровадження в українську юридичну освіту досвіду роботи американських правничих шкіл, методу, коли здобувач освіти самостійно виробляє свою логіку доказу і переконує всіх, що визначене ним рішення є найкращим.

  На погляд авторів, запозичити метод Сократа для підготовки українських юристів може тільки за чотирьох умов.

  Перша з них пов’язана з тою обставиною, що «Логіка», як навчальна дисципліна в вишах України, не обов’язковою. Метод Сократа, який притаманний цій дисципліні, у відповідних «Робочих програмах» часто навіть не згадується.

  Друга умова має враховувати досвід США в тому, що починаючи юридичну освіту, американський студент вже значною мірою підготовлений логічно мислити.

  Третя умова полягає у забезпеченні значно вищого рівня усвідомленості абітурієнтами вибору професії юриста.

  Четверта умова використання методу Сократа в юридичній освіті України – врегулювання до сих пір невирішеної проблеми навантаження на викладача. Воно є очевидним бар’єром для індивідуалізації навчання, оскільки впливає на його заробіток.

Посилання

Шемелинець І. Що (не) так із правничою освітою в Україні? Перемоги і провали у 2021 році. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2022/ 01/31/247301/ рdf (дата звернення: 29.06.2022).

Проскурняк О. Г. Сучасна зарубіжна юридична освіта : історико-правове дослідження (на прикладі США, Великобританії і ФРН): дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Національний університет. Чернівці, 2019, 226 с. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/ dissertation/5666/ disertaciyna-robota-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya-kandidata-yuridichnikh-nauk-proskurnyaka-og. рdf (дата звернення: 27.05.2022).

Заярна І. C. Особливості застосування методу Сократа у навчанні англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю. АRS LINGUODIDACTICAE. 2017. № 1. С. 44–48. URL: http://ald.knu.ua/materials/zaryana.pdf (дата звернення: 07.06.2022).

Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі. Київ : Видавнича організація «Юстиніан», 2006. 272 с.

Предмет логіки та її практичне значення: мультимедійний підруч. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/logika/lections/lection1_1.html рdf (дата звернення: 21.05.2022).

Силабус навчальної дисципліни «Логіка». Запоріжжя, 2021. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8430/1/S_Dievochkina.pdf рdf (дата звернення: 17.06.2022).

Робоча програма навчальної дисципліни «Логіка». Чернігів, 2016. URL: https://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/Robocha-programa_Logika. pdf рdf (дата звернення: 12.06.2022).

Юридическое образование в США. URL: https://www.hotcourses.ru/study-in-usa/subject-guides/law-education-in-the-usa/ рdf (дата звернення: 27.05.2022).

Що таке LSAT? URL: https://educationusa.org.ua/tests/lsat-testing/ рdf (дата звернення: 06.07.2022).

Zach C. The Fragi lity of the Socratic Method = Зак К. Крихкість сократового методу. URL: https://medium.com/@zachcaceres/the-fragility-of-the-socratic-method-3d57d0a19a0a рdf (дата звернення: 17.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права