Особливість відносин українсько-канадського «особливого партнерства»

Автор(и)

  • С.І. Гнілуша аспірант кафедри теорії та історії держави і права ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5979-5627

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.1

Ключові слова:

українсько-канадські відносини, «особливе партнерство», українська діаспора, міждержавна взаємодія, ідентичність держав

Анотація

Понад столітня історія українців у Канаді призвела до формування унікальних українсько-канадських стосунків, які згодом набули правового закріплення як «особливе партнерство» у Спільній Декларації про особливе партнерство між Україною та Канадою від 31 березня 1994 року. Як Україна, так і Канада була колонією двох імперій. Адже Канада, як держава, виникла в результаті колонізації території Північної Америки двома конкуруючими європейськими націями: французами та англосаксонцями. У свою чергу, західна частина України свого часу належала до Австро-Угорської імперії, східна – до Російської імперії. Колоніальне минуле обох держав обумовлює їх певну історичну спорідненість, яка є однією із особливостей специфічності відносин «особливого партнерства» між нашими країнами. Разом з тим, становлення та розвиток відносин українсько-канадського «особливого партнерства» відбувалися під впливом надпотужної української діаспори у Канаді, яка будучи однією з найбільш потужних і організованих, не тільки відіграє помітну роль у політичному житті своєї країни, але й виступає вирішальним фактором, котрий визначає специфіку українсько-канадських взаємин. Українська громада в Канаді є однією з найбільш потужних, організованих і активних. Як результат - помітна роль у політичному та культурному житті Канади Українська спільнота Канади зуміла позитивно інтегруватися в іноетнічне суспільство країни водночас зберегти свою самобутність та виступити надійним партнером України в провадженні внутрішніх демократичних реформ та вдосконалень зовнішньополітичних позицій. Маючи варіативні інструменти впливу на міжнародну політику, вона використала найбільш дієву стратегію досягнення власних цілей сутність якої зводиться до впливу на формування політики держави перебування. Українська діаспора зіграла значну роль у формуванні іміджу незалежної України в Канаді, у популяризації української внутрішньої та зовнішньої політики, що сприяло формуванню дружніх взаємовигідних відносин між двома країнами та знайшло своє логічне продовження у вигляді встановлення спочатку дипломатичних відносин, а згодом і відносин «особливого партнерства» між Україною та Канадою.

Посилання

Перепелиця Г. Особливе партнерство України і Канади в безпековій та оборонній сферах. Історико-політичні проблеми сучасного світу. 2020. №41. С. 58-72.

Перепелиця Г. Україна-Канада: становлення та розвиток особливого партнерства. Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. 2019. №2(50). С. 25-30.

Czechowska L. The concept of strategic partnership as an input in the modern alliance theory. The Copernicus Journal of Political Studies. №2013. №2 (4). P. 36-52.

Макар В. Ю. Формування, розвиток і перспективи двосторонніх відносин України та Канади : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.04 / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2021. 498 с.

Угода про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою від 24.10.1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_001#Text

Антонюк О. Українці в світі. Політика і час. 1993. № 5. С. 25.

Ротар Н., Макар В. Політична складова українсько-канадських відносин в умовах гібридної війни в Україні. Rocznik Chełmski. 2021. Tom 25. С. 295-317.

Гнілуша С. Українсько-канадські проєкти щодо удосконалення судової системи України: порівняльно-правовий аналіз // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22–23 травня 2020 року. Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. С. 18-20.

Спільна Декларація про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Канадою від 27 січня 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/124_005#Text

Спільна Декларація про особливе партнерство між Україною та Канадою від 31 березня 1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/124_002#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень