Особливості страхування професійної відповідальності медичного працівника

Автор(и)

  • С. Булеца Докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9216-0033

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.22

Ключові слова:

страхування, професійна відповідальність, лікар, страховий випадок, медична помилка

Анотація

У даній статті проаналізовано особливості професійної відповідальності медичного працівника як вид майнової відповідальності та визначити її специфіку, враховуючи досвід італійського законодавства. Професійна відповідальність – це майнова відповідальність спеціалістів різних професій, недостатня кваліфікація, помилки та упущення яких внаслідок необачності чи недбалості можуть спричинити шкоду клієнтові. Професійна відповідальність перебуває в нерозривному зв’язку з категоріями «професія», особистість конкретної фізичної особи, що володіє необхідними спеціальними знаннями і кваліфікацією, досвідом і діловими якостями та характеристиками. Страхування професійної відповідальності медичного працівника призначене для страхового захисту лікарів від несприятливих фінансових наслідків, що виникають внаслідок юридичних домагань, виявлення третьою особою (потерпілим) у зв’язку з виникненням шкоди (збитків), заподіяної в результаті помилки, недбалості, допущеної лікарем в процесі виконання ним медичних професійних обов’язків. Враховуючи, що в Україні при заподіянні шкоди медичним працівником звертаємося до ч.1 статті 1172 ЦК України, де зазначено, що юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану
їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків. Проблеми виникають про доказуванню вини медичного працівника. Звичайно необхідно довести склад правопорушення, однак, вже давно відомо, що суди вирішують дане питання на свій розсуд, а суми
відшкодування матеріальної та особливо моральної шкоди як і раніше смішні, проте складно доводяться у площині причинно-наслідкового зв’язку. Вважаємо, що досить суттєвою проблемою є те, що ні комерційні організації, ні державні чи комунальні підприємства не вважають за потрібне взагалі без суду пропонувати потерпілим компромісне рішення, бо впевнені в тому що справа буде тривати довго і відшкодування в гіршому випадку буде незначне або взагалі не буде призначене. Проблемою також є, що в більшості медичних справах свідками виступають медичні працівники, які були пов’язані трудовими відносинами із відповідачем, або навіть є товаришами з медичним працівником. Зокрема відповідно до ст. 1172 ЦК України медичний заклад в більшості випадків відповідає за матеріальну та моральну шкоду, яку заподіяв медичний працівник внаслідок невиконання своїх службових пацієнту. Таким чином, без впровадження страхування відповідальності медичного працівника ситуація в Україні не зміниться.

Посилання

Про страхування: Закон України від 18.11.2021 №1909-IX URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text.

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) URL: https://snlg.iss. it/wp-content/uploads/2017/09/LEGGE-8- marzo-2017-n.-24.pdf.

Delle obbligazioni in generale. Codice civile, Libro IV, Titolo I. https://www.altalex. com/documents/news/2015/01/08/delleobbligazioni-in-generale.

Dei fatti illeciti. Codice civile, Libro IV, Titolo IX. URL: https://www.altalex.com/ documents/news/2014/02/19/dei-fattiilleciti.

Marco Dimola. Valentina Grande. Compulsory insurance for healthcare professionals and healthcare providers. Latest draft of Ministerial Decree on policy limits and minimum requirements. 2022. URL: https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publications/2022/02/compulsory-insurancefor-healthcare-professionals-and-healthcareproviders/.

Anthony Perotto, Guido Foglia and Michele Zucca. Italy: Medical Malpractice Insurance: Draft Decree Setting Up The New Minimum Requirements For Insurance Policies Covering The Risks Connected To Health Care Activities 03 December 2019. URL: https://www.mondaq.com/italy/insurance-lawsand-products/858382/medical-malpracticeinsurance-draft-decree-setting-up-thenew-minimum-requirements-for-insurancepolicies-covering-the-risks-connected-tohealth-care-activities.

Claudio Ceriani e Paola Voghera. Medical malpractice in Italy: an overall reform in civil

and criminal liability. 2017. URL: https:// www.scflex.it/en/medical-malpracticein-italy-overall-reform-civil-criminalliability-2199/.

Fidelia Cascini, Mariangela Contenti, Giada Scarpetti, Federico Gelli and Walter Ricciardi. Patient Safety And Medical Liability In Italy.

Eurohealth. Vol.26. No.1. 2020. Р. 34–37. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332484/Eurohealth-26-1-34-38-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Medical liability after the reform implemented by the Law “Gelli – Bianco” URL: https://www.studiolegalecoscia.it/en/compensationfor-damages-deriving-from-medical-orprofessional-liability/la-responsabilitamedica-dopo-la-riforma-attuata-dalla-leggegelli-bianco/.

Вороніна Н.В. До питання щодо правової природи страхування професійної відповідальності. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 1(26). 2019. С. 84–87.

Цивільний кодекс України 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ru/ed20131011#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право