Визначення інформації про фізичну особу у складі об’єктів цивільних прав міжнародним та національним законодавством

Автор(и)

  • Л. Єрмоленко-Князєва Доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотна академія Національного авіаційного університету кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0305-7494
  • Л. Мошняга Доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотна академія Національного авіаційного університету кандидат юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9565-735X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.23

Ключові слова:

правовідносини з інформацією, приватні інтереси, публічні інтереси, порядок доступу до інформації, правовий режим інформації, регулювання інформаційних відносин, речове право, відносини охорони й захисту прав та інтересів, носій інформації

Анотація

У статті досліджено та вивчено правовий фундамент інформаційної безпеки, що будується на засадах принципового розподілу всього обсягу юридично значимої інформації на два види: загальнодоступна інформація та інформація з обмеженим доступом.

Правовий режим інформації покликаний охороняти відомості, вільний обіг яких може порушити права та інтереси держави, суспільства і окремої особи, забезпечити інформаційну незалежність суб’єктів приватного права у відносинах із державою і між собою, узгодити публічну потребу у свободі інформації та право кожного на збереження таємниці.

Обіг інформації у суспільстві дає підстави для висновку про появу нового виду суспільних відносин – інформаційних, що є об’єктом правового регулювання. В умовах загальнонаукової новизни інформації як предмета дослідження, при відсутності великого обсягу законодавчої і судової практики правова наука об’єктивно не може мати у своєму розпорядженні глибокі пізнання в даній галузі.

Найбільший інтерес теоретиків і практиків в останні роки викликають питання, пов’язані з цивільно-правовим регулюванням інформаційних відносин, реалізацією та захистом інформаційних прав, дослідженнями особливостей інформації як об’єкта цивільних правовідносин, суб’єктного складу і змісту інформаційних правовідносин, принципів функціонування інформаційних правовідносин.

Важливість проблем реалізації інформаційних прав, зокрема, дотримання, виконання та використання норм інформаційного законодавства і особливо – цивільно-правових аспектів реалізації інформаційних прав, специфіка реалізації інформаційних прав у сфері особистих немайнових правовідносин є підставою для проведення дослідження в рамках даної статті.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані – це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Отже, законодавець ототожнює інформацію про фізичну особу та її персональні дані. На сьогодні, це є певною проблемою, оскільки розвиток інформаційного суспільства призводить до того, інформація про фізичну особу є більш широкою категорією, ніж персональні дані.

Серед міжнародно-правових документів, які були прийняті та спрямовані на захист персональних даних, можна назвати: Рекомендацію Ради Організації по економічному співробітництву і розвитку, що стосуються основних положень захисту недоторканості приватного життя та міжнародних обмінів персональними даними від 23 вересня 1980 року; Конвенцію Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» № 108 від 28 січня 1981 року; Директиву Європейського парламенту і Ради ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 року № 95/46/ЄС; Директиву Європейського Парламенту і Ради ЄС стосовно обробки персональних даних та захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв’язку (Директива про конфіденційність і електронні засоби зв’язку) від 12 липня 2002 року № 2002/58/ЄС.

Посилання

Про захист персональних даних: закон України від 01.06.2010 р. № 2297 VІ. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

Лушникова М.В., Лушников А.М. Право на информацию субъектов трудового права / Государство и право. 2004. № 6. С. 42–48.

М.С. Демкова, М.В. Фігель Доступ до інформації та електронне урядування Київ, 2004.336 с.

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: Конвенція № 108 Ради Європи від 28.01.1981 р. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_326.

Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних: Директива Європейського парламенту і Ради ЄС від 24.10.1995 № 95/46/ЄС. Офіційний веб- сайт Верховної Ради України. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_242.

Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС стосовно обробки персональних даних та захисту конфіденційності в секторі електронних засобів зв’язку (Директива про конфіденційність і електронні засоби зв’язку) від 12.07.2002 року № 2002/58/ ЄС Офіційний веб-сайт Верховної Ради України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b34.

Баранов А.А., Брыжко В.М., Базанов Ю.К. Защита персональных данных Национальное агентство по вопросам информатизации при Президенте Украины, Київ. 1998. 128 с.

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: закон України від 20.11.2012 № 5492 VІ. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5492-vi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право