Виборче законодавство Другої Речі Посполитої та вибори 1934 р. до громадських рад Східної Галичини

Автор(и)

  • Н.Г. Захарчин кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, економічної теорії та права Національного лісотехнічного університету України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3000-2595
  • Л.Б. Шептицька кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, економічної теорії та права Національного лісотехнічного університету України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3070-0131

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.3

Ключові слова:

законодавство, вибори, Східна Галичина, громадська рада, самоврядування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змін у виборчому законодавстві міжвоєнної Польщі та її тодішньої складової частини Галичини, а саме – норм права щодо виборів до громадських рад. У 1933 р. в Другій Речі Посполитій було прийнято «уніфікаційний» Закон «Про часткову зміну устрою територіального самоврядування», який вводив у правовий обіг поняття «збірної» гміни, яка, у свою чергу, поділялась на громади. В дослідженні висвітлено основні правові характеристики громади згідно цього акту. Виконавчими органами влади в громадах слугували громадська рада та громадські збори. Громадська рада функціонувала у громадах, де проживало понад 200 мешканців, відповідно, у менших громадах скликались громадські збори, які міг ініціювати та проводити солтис. Вказується, що, згідно Закону 1933 р., вибори до громадських рад визначались як загальні, рівні і безпосередні, та мали регулюватись окремими приписами Міністра внутрішніх справ.

Автори аналізують «Правила виборів до громадських рад у Краківському Львівському, Поморському, Познанському, Станіславському та Тернопільському воєводствах». Розглядається порядок, функціонал та алгоритм поведінки суб’єктів виборчого процесу. Вибори до громадських рад 1934 р. стали першими у процесі реформування та уніфікації територіально-адміністративного поділу Другої Речі Посполитої на початку 1930-х років. У цьому зв’язку авторка вказує, що вибори до громадських рад мали неабияке значення, оскільки обрані представники громадських рад брали участь у виборах гмінних депутатів (радних), і, у свою чергу, обирали війта гміни. Сама процедура голосування у громаді тривала не менше п’яти годин.

Аналіз законодавства дає підстави стверджувати залежність проведення виборів та їх підсумків від втручання посадових осіб, зокрема старости повіту. Відзначаються певні особливості проведення та результати виборів 1934 р. в окремих повітах Східної Галичини. Зокрема, в Тернопільському повіті вибори до громадських рад були провальними, не було обрано фактично жодного радного української національності.

Посилання

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/25298/file.pdf

Рodkowski М. Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3483 Рrawo CCCXV/2 Wrocław 2013, p. 175-188.

Kwiecien S. Prawo wyborcze do ustrojowych organów gminy wiejskiej i miejskiej w swietle ustawy z 23 III 1933 r. o czesciowej zmianie ustroju samorzadu terytorialnego. Roczniki nauk prawnych. Tom XIV, zeszyt 3. 2004, p. 131-152.

Макарчук В. С. Державно-територіальний статус західноукраїнських замель у період Другої світової війни (1939–1945 рр.): історико-правове дослідження. Київ: Атіка, 2007. 368 с.

Захарчин, Н. Г. Основні етапи реформування місцевого самоврядування в Польщі у ХХ столітті. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник, 2021, 202. https://www.univer.km.ua/sites/default/files/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B7/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_2021%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf

Іваник М. Роль повітових рад у системі місцевого самоврядування Галичини другої половини XIX – початку XX ст. Проблеми гуманітарних наук. Серія: «Історія». 2013. Вип. 32. С. 4-13.

Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1933. Nr 35. Poz. 294.

Перед виборами до сільських рад. Діло. 1934. Ч. 4. С. 2.

Pazdro Z. Przemiany ustrojowe samorządu terytorialnego na obszarze b. Galicji (1918-1938) Lwów: Pierwsza Związkowa Drukarnia. 1939. 22 s.

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych z dnia 18 września 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do rad gromadzkich na obszarze województw; krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1934. Nr. 84. Poz. 760.

Солтиси не мусять уміти по польськи. Діло. 1934. Ч. 310.

Wasiutynski B. Ustroj wladz administracyjnych rzadowych i samorzadowych. Poznan, 1937. 160 s.

Chrzanowski, M. Podstawowe zasady prawa wyborczego do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: Rozprawa doktorska/ Uniwersytet w Białymstoku. Białystok, 2018, 310 s.

Целевич В. Вибори солтисів і під солтисів. Діло. 1934. Ч. 313.

Вибори до повітової ради у Бірках Великих, пов. Тернопіль. Небувалий виборчий випадок. Діло. 1935. Ч. 119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень