Створення конкурентного ринку твердого біопалива: роль системи електронної торгівлі та публічних закупівель

Автор(и)

  • В. Малолітнева Доктор юридичних наук, учений секретар Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»,, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9678-1750

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.26

Ключові слова:

відновлювальні джерела енергії, біомаса, біопаливо, система електронної торгівлі твердим біопаливом, публічні закупівлі, «зелені» публічні закупівлі, замовник, сталий розвиток

Анотація

Стаття є продовженням серії наукових робіт, присвяченим проблемам правового регулювання створення та функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом як засобу активізації виробництва біопалива, а також забезпечення сталого розвитку. Окрему увагу приділено питанням участі у електронній системі торгівлі замовників у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», що вимагає чіткого визначення, оскільки існування двох паралельних ринків торгівлі значними обсягами твердого біопалива може призвести до нівелювання ідеї та цілі створення електронної системи торгівлі. Деталізовано категорії замовників, для яких доцільно передбачити обов’язок закуповувати встановлений відсоток твердого біопалива у системі електронної торгівлі. Запропоновано, щоб такий обов’язок розповсюджувався на замовників у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», які через особливу сферу, в якій вони здійснюють свою діяльність, систематично придбавають великі обсяги твердого біопалива, а саме: юридичні особи та/або суб’єкти господарювання відповідно до п. 4, ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», які здійснюють діяльність у сфері забезпечення виробництва, транспортування і постачання теплової та електричної енергії споживачам, питної води, функціонування централізованого водовідведення і відповідають встановленим Законом ознакам. Враховуючи зобов’язання України в межах Угоди про асоціацію з ЄС, а також необхідність забезпечення відповідності Цілям сталого розвитку, доведено доцільність поступового запровадження «зелених» публічних закупівель твердого біопалива, беручи до уваги той факт, що певні обсяги біопалива будуть придбаватись такими категоріями замовників в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», як органи державної та місцевої влади і юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, саме в системі публічних закупівель. Наголошено на проблемних аспектах зареєстрованого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку електронної торгівлі альтернативними видами палива» № 8052, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради України. 

Посилання

Про Національний план дій з розвитку відновлювальної енергетики на період до 2030 року: Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https://saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/5_Проект_НПДВЕ-10.01.2022%20перша%20реакція.pdf.

Пріоритет розвитку біоенергетики України значно підвищився в умовах глобальної енергетичної кризи. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/priorytetrozvytku-bioenerhetyky-ukrainy-znachnopidvyshchyvsia-v umovakh-terorystychnykhdii-rosii-ta-hlobalnoi-enerhetychnoi-kryzy.

Трегуб О.А. Правове регулювання у сфері виробництва та використання біомаси як джерела енергії на засадах сталого розвитку: наукова доповідь. 2019. Інститут економіко-правових-досліджень Національної академії наук України. 33 c. URL: https://hozpravoreposit.kyiv.ua/bitstream/handle/765432198/154/Трегуб_Наук._доп._2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Створення конкурентного ринку біопалива в Україні. Частина 1. Промислова теплотехніка. 2017. Т. 38. № 3. С. 85–90;

Пастух А. Правове регулювання формування та функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. №10. С. 68–71.

Якубів В.М., Максимів Ю.В., Григорук І.І. Класифікація інструментів державної стимуляційної політики розвитку ринку біопалива. Регіональна економіка. 2018. № 4. С.122–130.

Савчук С. Електронна торгівля біопаливом: можливості для України. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/04/24/636278/.

Проект Плану відновлення України: матеріали робочої групи «Енергетична безпека». Національна рада з відновлення України від наслідків війни. URL: https://www.kmu. gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/energy-security.pdf.

Малолітнева В.К. Система електронної торгівлі твердим біопаливом як засіб забезпечення сталого розвитку: проблеми правового регулювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Вип. 67. С. 151-157. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.67.30.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку електронної торгівлі альтернативними видами палива: проект Закону України № 8052 від19.09.2022 р. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=74929.

Пояснювальна записка до проекту Закону України від 19.09.2022. № 8052. URL: https://ips.ligazakon.net/document/GI08110A.

Про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік: Постанова Верховної Ради. Офіційний вісник України. 2022. Ст. 1028.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку торгівлі твердими біологічними паливами»: пояснювальна записка. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL:https://saee.gov.ua/uk/documents/3599.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку торгівлі твердими біологічними видами палива». Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL:https://saee.gov.ua/uk/documents/3599.

Трегуб О.А. Правове розмежування відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива: біоенергетичний аспект. Trends in the development of science and practice: Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference (Madrid, Spain, December 27– 29, 2021). Madrid: European Conference, 2021. P. 107–110.

Щодо реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України». Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion. gov.ua/napryamki-diyalnosti/internationalcooperation/spivpraczya-z-mizhnarodnymyfinansovymy-organizacziyamy/mizhnarodnyjbank-rekonstrukcziyi-ta-rozvytku/spilni-zisvitovim-bankom-proekti/shhodo-realizatsiyiproektu-pidvishhennya energoefektivnosti-vsektori-tsentralizovanogo-teplopostachannyaukrayini/.

ДК 021:2015 «03420000-7 Деревина» (тріска паливна з твердих порід дерев фракції 20/40. Prozorro. URL: https://prozorro.gov. ua/tender/UA-2020-03-30-001418-b.

ДК 021:2015 «03420000-7 Деревина» (тріска паливна з твердих порід дерев фракції 20/40. Prozorro. URL: https://prozorro.gov. ua/tender/UA-2020-01-22-000272-b.

ДК 021:2015 «03420000-7 Деревина» (тріска паливна з твердих порід дерев фракції 20/50. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-13-000570-c.

В Україні розвиток ВДЕ може посилити енергонезалежність та Green Deal – експерти. Екополітика. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/v-ukraini-rozvitok-vdemozhe-posiliti-energonezalezhnist-ta-greendeal-eksperti/.

Паливні пелети. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-12-000988-a.

Паливні гранули (пелети) з відходів деревини. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-31-000263-a.

09110000-3 Тверде паливо (Лушпиння соняшникове гранульоване (пелети). Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-02-10-000781-b;

Деревина дров’яна непромислового використання. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-003660-c.

ДК 021-2015 (CPV) 09110000-3 – Тверде паливо (пелети паливні з деревинної сировини). Prozorro. URL: https://prozorro.gov. ua/tender/UA-2022-07-06-006554-a.

Тверде паливо (пелети паливні з лузги соняшника. Prozorro. URL:https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-18-005005-a/print/open/pdf.

ДК 021:2015 – 09110000-3 Тверде паливо. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-05-007309-a.

Проект рішення Сарненської міської ради Рівненської області «Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, для КП «Сарнитеплосервіс». URL: https://

sarny-rada.gov.ua/dokumenti/proyektirishen-vikonavchogo-komitetu/8797--vid04-listopada-2022-roku-pro-vstanovlennjatarifu-na-teplovu-energiju-viroblenu-zvikoristannjam-alternativnih-dzherelenergiji-dlja-kp sarniteploservis.html.

Деревинна тріска. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-27-002669-a.

Про встановлення тарифу на теплову енергію, виробництво теплової енергії для

потреб бюджетних установ та організацій, що виробляється з використанням альтернативних джерел енергії КПТМ «Черкаситеплокомуненерго». URL: http://chmr. gov.ua/upload/Pro%20vstanovlennya%20 teplokomunenerho%20taryfu%20na%20alternatyvnu%20teploenerhiyu_1.doc.

Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії КП «Коломиятеплосервіс». URL:http://nbkolrada.gov.ua/dt/189548/.

Нардепів закликали підтримати створення електронної платформи біопалива. Екополітика. URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/nardepiv-zaklikali-pidtrimatistvorennya-elektronnoi-platformi-z-torgivlibiopalivom/.

Пелети паливні гранульовані. Радилівський професійний ліцей. Prozorro. URL:

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-15-004828-b.

Деревина (паливна гранула з деревини (пелети)). Державний професійно-технічний навчальний заклад «Острозьке вище професійне училище». Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-14-015564-c.

Пелети з лушпиння соняшника. Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «АРТЕК». Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-16-009313-a.

Тверде паливо (пелети). Комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/search/tender?text=пелети&page=10&value.start=1000000&value.end=.

Сергій Савчук: Законопроекти щодо запуску електронної торгівлі твердим біопаливом обговорили із профільними органами влади та учасниками ринку. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/cergijsavchuk-zakonoproekti-shchodo-zapuskuelektronnoyi-torgivli-tverdim biopalivomobgovorili-iz-profilnimi-organami-vladi-tauchasnikami-rinku.

«Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо розвитку торгівлі твердими біологічним видами палива: Проект Закону України. URL: https://www.minregion.gov.ua/baselaw/grom-convers/elektronni-konsultatsiyiz-gromadskistyu/proekt-zakonu-ukrayinipro-vnesennya-zmin-do-statti-2-zakonuukrayini-pro-publichni-zakupivli-shhodorozvitku-torgivli-tverdimi-biologichnimi-vidami-paliva-2.

Малолітнева В.К. Роль системи електронної торгівлі біопаливом у забезпеченні сталого розвитку (на прикладі Данії). Сталий розвиток: погляд молоді: матеріали ІІІ Міжнародної конференції (3 грудня 2021 р., м. Київ): Українсько-американський університет Конкордія. С. 9-10.

Малолітнева В.К. Підвищення соціальної та екологічної ефективності біоенергетики в умовах сталого розвитку. Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку: збірник матеріалів за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт / за заг. ред. Устименка В.А.; ред.-упоряд. Санченко А.Є., упоряд. Сошников А.О., Токунова А.В. Київ., 2022. С. 147–153.

Пелети (гранули) паливні з деревини сосни. Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-28-007516-a.

Деревина. Городянська міська рада. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-02-004884-a.

Деревина дров’яна. Сновська міська рала Крюківського району Чернігівської області. Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-10-012639-a.

ДК 021:2015:09110000-3 Тверде паливо (пелети). Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Prozorro.URL: https://prozorro.gov.ua/tender/UA2022-08-24003337-a.

Трегуб О.А. Модернізація правового регулювання виробництва і використання біомаси на засадах сталого розвитку. Економіка та право. 2019. № 3 (54). С. 49-57. https://doi.org/10.15407/econlaw.2019.03.049.

EU sustainability criteria for bioenergy. European Parliament. 2017. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608660/EPRS_BRI(2017)608660_EN.pdf.

Amendments adopted by the European Parliament on 14 September 2022 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive(EU) 2015/652. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA9-2022-0317_EN.html#ref_2_9.

Communication form the Commission – Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022. C/2022/481. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/ uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2022%3A080%3ATOC.

The European Green Deal: Communication from the Commission to the European

Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM/2019/640/final.

Jansson M.S. Public Procurement and Biofuel Sustainability Criteria: Is There a Link? Climate Law. 2016. № 6(3). P. 296-313.Реформа державних закупівель. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=38c083f3-2571-466a-95833b43c2804ad9&title=ReformaDerzhavnikhZakupivel.

Green Procurement for a Green Future – strategy for green public procurement. The Danish Government. URL: https://oes.dk/media/39012/strategi-for-groenneindkoebengelsk.pdf.

Green public procurement for biomass (wood pellets) in Valka. PRIMES. Green Public Procurement. 8 p. URL: http://primes-eu.net/media/22532109/no-48-latvia-cs-valka2-biomass_leif-2910.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право