Сучасний конституціоналізм України в умовах європеїзації вітчизняного права

Автор(и)

  • М.В. Бєлова доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Д.М. Бєлов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Заслужений юрист України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.7

Ключові слова:

європеїзація права, державна політика, конституційний транзит, Конституція України, конституційна реформа, розподіл державної влади, парадигма конституціоналізму

Анотація

В статті зазначено, Україна була і залишається складовою єдиного європейського демократичного простору. Враховуючи сумні уроки минулого, ми будемо йти шляхом широкого громадського діалогу і легітимних рішень. Подальший конституційний транзит України буде пов’язаний лише з посиленням представницької демократії та зміцненням місцевого самоврядування, гарантіями захисту прав і свобод людини.
Таким чином, Україна переживає сьогодні епоху глобальних та стрімких змін, що перетворюють основи суспільного життя й звичні парадигми конституційного мислення (мова йде не просто про ті чи інші зміни, а про такі трансформаційні процеси, що стосуються саме рівня сутнісних характеристик суспільства, яке проходить етап
конституційного транзиту).
Вказується, у вітчизняній науці конституційного права науково-теоретичний аналіз парадигми конституціоналізму в умовах перманентного конституційного транзиту, як правило, поширюється лише на елементи змісту конституціоналізму, окремі інституціональні складові його системи.
Висвітлено окремі особливості конституційного транзиту в Україні і, як наслідок, реалізації нової парадигми конституціоналізму в умовах європеїзації вітчизняного права. Автор досліджує окремі аспекти термінологічної проблематики конституційного транзиту як умов європеїзації вітчизняного права. В результаті зробленого дослідження, категорію «конституційний транзит» як умова європеїзації сучасного українського права варто розглядати як стан переходу конституціоналізму Української держави, з одного стану до іншого, викликаного необхідністю зближення національного конституційного законодавства із правом Європейського союзу. Зазначається, що такий стан
переходу, його проходження не є однолінійним процесом, а може носити багатовекторний характер розвитку. Тобто конституційний транзит може охоплювати усі типи перехідних станів конституціоналізму з точки зору суттєвої зміни
їх характеру: не тільки від авторитаризму до демократії, але, навпаки, у відповідності з національними соціокультурними й політичними особливостями, цінностями, звісно, із врахуванням передових наукових світових досягнень.

Посилання

Проблеми конституційного транзиту в Україні / С.О. Янішевський, О.А. Фісун [та ін.]; за ред. В.М. Яблонського, С.О. Янішевського. К. : НІСД, 2011. 52 с.

Писаренко С. Ми пишемо конституцію навіки. Віче. 2010. № 3. С. 23–25.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : підручник. К.: АртЕк, Вища школа, 1997. 611 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004

року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. Офіційний вісник України від 01.10.2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск; № 77, 2010, стор. 7, стаття 2597, код акту 52893/2010

Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций. Полис. 2004. №2. С. 64–75.

Бисага Ю.М., Бєлов Д.М. Перегляд основного закону (теоретичні аспекти). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 8. Ужгород: Ліра. 2007. С. 69–74.

Бєлов Д.М. Конституційний транзит в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 20. Частина 1. Том 1. Ужгород. 2012. С. 133–135.

Бєлов Д.М. Конституціоналізм в Україні в умовах єдиного європейського демократичного простору. Порівняльно-аналітичне право. № 3. Частина 1. 2013 р. С. 92-93.

Бисага Ю.М., Бєлов Д.М., Палінчак М.В., Решетар І.В., Сідак М.В. Вступ доправа Європейського союзу : навч. посібник. [під заг. ред. проф. Бисаги Ю.М. та проф.Бєлова Д.М.]. Ужгород, 2013. 216 с.

Моца А.А., Бєлов Д.М., Бисага Ю.М. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України: монографія. Ужгород: «Ліра». 2015. 280 с.

Правовий простір держави: окремі доктринальні засади. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 66. С. 46–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право