Соціальне підприємництво в механізмі реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина

Автор(и)

  • Д. Бєлов Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Заслужений юрист України, Ukraine
  • Н. Росул Студентка 2 курсу магістратури юридичного факультету Ужгородського національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.27

Ключові слова:

соціальне підприємництво, права людини, війна, соціальний захист, соціальний бізнес

Анотація

Стаття присвячена розгляду поняття і правової природи соціального бізнесу через призму механізму реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина і особливостей впровадження моделей соціального бізнесу в Україні. У статті проаналізовано успішні проекти соціального підприємництва, які побудували свою модель з врахуванням двох факторів: бізнес складової та соціальної складової.

Окреслюються проблемні питання, що зумовлені введенням воєнного стану в Україні та агресії з боку рф, у сфері реалізації конституційних прав, зокрема права на соціальний захист, на працю в умовах війни. Зважаючи на велику кількість внутрішньо переміщених осіб, зруйнованих підприємств, осіб, які потребують додаткового грошового забезпечення та дефіциту в бюджеті, обґрунтовується значимість соціального підприємництва.

Відзначається, місцеві громади у всьому світі відіграють все більшу роль у вирішенні соціальних проблем. Україна теж йде шляхом децентралізації, і це реально працює. За бажання певної цільової групи взяти відповідальність та волі центру її віддати виникають нові ініціативи, які здатні змінити світ.

В ході дослідження, автори приходять до висновку, що соціальне підприємництво може символізувати відхід українського суспільства
від колективізму і перехід до індивідуалізму, де юридичні особи та фізичні особи-підприємці своєю діяльністю за власної ініціативи створюють гідні умови для життя соціально незахищених верст населення.

Посилання

Коленда Н.В. Соціальне підприємництво та соціально відповідальний бізнес в системі забезпечення соціальної безпеки населення : Монографія. Луцьк: Терен, 2017. 136 с.

Доброва Н.В. Соціальне підприємництво. Економічні інновації. 2015. Вип. 59. С. 112–117.

Волкова М.В., Шевченко В.С. Роль соціального підприємництва у забезпеченні сталого розвитку України. Соціальна економіка. 2016. Вип. 1. С. 25–29.

Сіренко Н.М., Лункіна Т.І. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти. Сталий розвиток економіки. 2016. Вип. 1. С. 5–10.

Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво. Підручник. Київ. 2017. 58 с.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30, ст. 141.

Косович Б.І. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення. Економiка та держава. 2020. Вип. 3. С. 77–81.

Матеріали з офіційного сайту компанії «Gudzyk». URL: https://gudzykbags.com.ua/ (дата звернення 15.11.2022).

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoвий статус особи: базові підходи. Конституційно-правові академічні студії. 2020. № 1. С. 22–25.

Бєлов Д.М. Конституційно-правoвий статус людини і громадянина: окремі питання теорії констуціоналзму. Часопис Київського

університету права. 2020. № 4. С. 77–79.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М., Принцип гуманізму, як основоположний принцип побудови сучасної правової держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 65. С. 46–50.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. №3/2022. С. 22–24.

Бєлова М.В., Марцеляк М.О. Принцип гуманізму, як передумова змісту окремих категорій прав людини. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 73(5). 2022. С. 33–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення