Особливості дисциплінарної відповідальності спортсменів-професіоналів

Автор(и)

  • О. Кисельова Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, Навчально-науковий інститут права, Сумський державний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5625-0952

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.31

Ключові слова:

трудова дисципліна, дисциплінарна відповідальність, спеціальна дисциплінарна відповідальність спортсменів-професіоналів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей дисциплінарної відповідальності спортсменів професіоналів. У статті розкривається зміст поняття дисциплінарної відповідальності, виявляються особливості складу дисциплінарного проступку спортсмена-професіонала, а також специфіка притягнення спортсмена до дисциплінарної відповідальності. В рамках статті досліджено питання допустимості застосування окремих видів стягнень, зокрема штрафу, а також приділено увагу питанням відповідальності за порушення спортивного режиму. Питання дисциплінарної відповідальності цієї категорії працівників представляється актуальним і необхідним для вивчення у зв'язку з відсутністю чіткого розуміння особливостей зазначеного інституту, відсутністю розмежування між дисциплінарною відповідальністю та іншими видами юридичної відповідальності, а також деякими іншими проблемами, що виникають при застосуванні дисциплінарних стягнень до спортсменів-професіоналів. Правове регулювання має бути дієвим та відповідати вимогам часу. Повнота правил відповідальності є гарантією забезпечення конституційних прав суб'єктів трудових відносин. Деталізація норм про дисциплінарну відповідальність дозволяє визначити для роботодавця чіткі межі дозволеної, а для працівника - необхідної поведінки. Повною мірою дисциплінарна відповідальність спортсменів-професіоналів встановлюється залежно від конкретного спорту дисциплінарними статутами, положеннями, регламентами, правилами відповідних міжнародних спортивних федерацій, національних спортивних федерацій, клубів, асоціацій. Отже правове регулювання діяльності спортсменів-професіоналів відрізняється від загального регулювання, має свої особливості, і потребує особливої уваги з боку законодавця. Зокрема, в статті акцентується увага на необхідності запровадження спеціальної дисциплінарної відповідальності для спортсменів-професіоналів, зокрема через прийняття спеціального закону, регулюючого питання професійної діяльності  спортсменів. У статті пропонуються і інші заходи щодо вдосконалення чинного трудового законодавства.

Посилання

Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах: проблеми теорії та практики: монографія. Харків: Ніка Нова, 2013. 360 с.

Процевский А. И. Метод правового регулирования трудовых отношений М.: Юридическая литература, 1972. 287 с.

Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 року № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення 18.10.2022).

Кодекс законів про працю: Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 20.10.2022).

Забезпечення соціальних прав у спорті: монографія / За заг.редакцією академіка НАПрН України, д.ю.н., професора М.І. Іншина та д.ю.н. Я.Я. Мельника. Вид-во «Освіта». Київ, 2021. 200 с.

Про антидопінгову діяльність у спорті: Закон України від 26.01.2022 № 2011-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-20#Text (дата звернення 22.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення