Особливості застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення

Автор(и)

  • О. Швець Кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових природоохоронних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8806-0646
  • В. Пасічнюк Старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.36

Ключові слова:

навколишнє природне середовище, трудова дисципліна, технологічна дисципліна, дисциплінарне стягнення, дисциплінарний проступок

Анотація

Інститут юридичної відповідальності в системі охорони навколишнього природного середовища є надзвичайно важливим елементом та, за умови його раціональності, основним інструментом правового впливу на захист довкілля.

В  статті визначено та проаналізовано нормативно-правову базу України щодо застосування дисциплінарної відповідальності до працівників, які в результаті порушення трудової дисципліни завдають шкоди навколишньому природному середовищу.

Встановлено, що трудові обов’язки працівників у сфері використання природних ресурсів визначаються локальними кадровими нормативними актами, а забезпечення трудової дисципліни законодавець вбачає у мотивації працівників та застосуванні дисциплінарного впливу до несумлінних працівників.

На законодавчому рівні до несумлінних працівників, в тому числі і тих, трудова діяльність яких пов’язана із природокористуванням, визначається застосування лише двох видів дисциплінарних стягнень – догани або звільнення. При цьому конкретних пояснень щодо їх застосування закон не містить.

Визначено механізм застосування дисциплінарного стягнення, який включає:

  1. Отримання пояснення від порушника трудової дисципліни.
  2. Визначення виду дисциплінарного стягнення.
  3. Призначення дисциплінарного стягнення.

При цьому встановлено, що визначений з норм закону порядок не містить чіткої вимоги щодо фіксації факту дисциплінарного проступку та збору доказів вини порушника. В той же час інформація щодо фіксації факту вчинення дисциплінарного проступку, а також докази вини порушника мають важливе значення у випадку  звернення особи до суду з метою оскарження застосованого щодо неї стягнення.

Аналіз дослідженої нормативно-правової бази засвідчив, що  визначення основних понять, які стосуються трудової дисципліни, її порушення та дисциплінарного стягнення (зокрема: «технологічна дисципліна», «дисциплінарний проступок» тощо) в Кодексі законів про працю відсутні.

Визначено, що законодавство України в сфері застосування дисциплінарних стягнень потребує удосконалення та посилення в частині його застосування щодо працівників, які своєю трудовою діяльністю здійснюють вплив на довкілля.

Посилання

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-XII від 25.06.1991. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.

Кодекс законів про працю України : Закон України № 322-VIII від 10.12.1971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n841.

Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку : Наказ Національного агенства України з питань державної служби №50 від 03.03.2016 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-16#Text

Словопедія. Економічна енциклопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/38/53410/384790.html.

Про державну службу : Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України №8073-Х від 07.12.1984. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Кримінальний кодекс України : Закон України №2341-ІІІ від 05.04.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право