Репродуктивні права: гендерний принцип

Автор(и)

  • Н.В. Парамонов аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5653-5691

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.15

Ключові слова:

права і свободи людини, права чоловіків, права жінок, рівність прав і свобод, право на життя, право на фізичну недоторканість, заборона дискримінації, захист прав і свобод

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню питання про репродуктивні права та репродуктивне здоров’я як жінок так і чоловіків. Наголошується, що у суспільстві уявлення про права чоловіків та жінок у сфері регулювання репродуктивної діяльності та репродуктивного здоров'я належним чином не сформувалися, а у вітчизняному законодавстві не всі аспекти у сфері реалізації репродуктивних прав чоловіків та жінок регламентовано. Констатовано, що особливу увагу в сфері регулювання репродуктивних прав та репродуктивного здоров’я є лише порядок застосування програм допоміжних репродуктивних технологій. Відсутність визначення поняття «репродуктивного права» та «права на репродуктивне здоров’я»  суперечить існуючим правам і свободам людини, що закріплені як за жінками так і за чоловіками. Дане твердження  в свою чергу призводить до дискримінаційних елементів в суспільстві. Крім того, констатовано, що відсутність належного юридичного оформлення відповідних дефініцій тягне за собою логічно пов’язану відсутність гарантій щодо реалізації вищевказаних прав чоловіків та жінок, а також відповідальності за їх порушення. За результатами аналізу існуючих норм як в національному так і міжнародному праві, констатовано, що репродуктивні права чоловіків і жінок базуються на основних правах людини - право на життя, право на охорону здоров'я, рівноправність між чоловіками та жінками, право на фізичну недоторканність, право на недоторканність приватного життя, право на особисту, сімейну таємницю, тощо, є похідними від основних прав людини,  деталізують та доповнюють їх. Крім того, детальна регламентація надасть позитивне значення і для юридичної науки, і для практики, оскільки дозволить більш глибоко і повно осмислити права чоловіків і жінок у цій сфері, а також набути статусу самостійних суб’єктивних прав, що входять до правового статусу та інституту основних прав і свобод.

Посилання

Singh S, Darroch JE and Ashford LS, Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health 2014, New York: Guttmacher Institute, 2014, http://www.guttmacher.org/pubs/AddingItUp2014.pdf, Dec. 22, 2014.

Sedgh G. and Hussain R., Reasons for contraceptive nonuse among women having unmet need for contraception in developing countries, Studies in Family Planning, 2014, 45(2):151–169, http://www.guttmacher.org/pubs/journals/j.1728-4465.2014.00382.x.pdf.

Copenhagen Consensus Center, Preliminary benefit-cost assessment of the final OWG outcome, 2014, http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files

United States Agency for International Development (USAID), Acting on the Call: Ending Preventable Child and Maternal Deaths, Washington, DC: USAID, 2014, http://www.usaid.gov/what-we-do/global-health

Secretary-General’s High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development, New York: United Nations, 2013, http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf.

Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals, Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals, New York: United Nations, 2014, https://sustainabledevelopment.un.org/content

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право