До питання про надурочні роботи за трудовим правом України

Автор(и)

  • В. Стрепко Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0874-3840
  • І. Фурик Кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0709-1876

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.34

Ключові слова:

працівники, роботодавці, трудовий договір, трудова функція працівника, трудові права та обов’язки, надурочні роботи, оплата праці, заробітна плата, правила внутрішнього трудового розпорядку

Анотація

У статті досліджуються питання трудового законодавства України у зв’язку із залученням працівників до надурочних робіт. Об’єктом науково дослідження є обов’язки працівників, зумовлені їх трудовою функцією, а також обов’язки, яких працівники зобов’язанні дотримуватись через дотримання правил виробничої санітарії, гігієни та охорони праці. При цьому, автори обґрунтовують, що дотримання таких обов’язків, зокрема, у випадку до початку робочого дня (зміни) чи після їх закінчення не є надурочними роботами і не можуть оплачуватись у подвійному розмірі, як це передбачено для такого виду робіт. Автори для цього аналізують вітчизняне законодавство про надурочні роботи, при цьому особлива увага звертається на підстави та умови залучення працівників до такого виду робіт.

Не оминають вони увагою й законодавство про оплату праці, зокрема обґрунтовується доцільність передбачити у колективному договорі доплати працівникам за виконання обов’язків, які передують початку робочого дня (зміни) та виконання обов’язків після їх завершення.

Предметом дослідження є також питання закріплення таких обов’язків актами локального характеру. При цьому, автори доводять, що роботодавці спроможні залучати працівників до роботи перед початком робочого дня (зміни) або по їх завершенню. Однак, роботодавці повинні передбачити такі обов’язки актами локального характеру, насамперед правилами внутрішнього трудового розпорядку. Це сприятиме дотриманню працівниками трудової дисципліни та може слугувати необхідною підставою притягнення їх до дисциплінарної відповідальності у випадку небажання виконувати такі обов’язки, або неналежного їх виконання. Завершується стаття короткими висновками до яких прийшли автори на підставі аналізу вітчизняного законодавства та матеріалів судової практики.

Посилання

Відомості Верховної Ради УРСР. 1971, додаток до № 50, ст. 375.

Справа № 341/163/19 / URL: https://reyestr.court.gov.ua/

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 16 березня 2001 року № 19 (Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. Частина 1. Розділи: Експлуатація устаткування електростанцій і мереж, обслуговування споживачів енергії» «Ремонт устаткування і мереж». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0019558-01#Text.

Пилипенко П.Д., Буряк В.Я, Козак З.Я. та ін..Трудове право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. П.Д. Пилипенка. 4-те вид., переробл. і доповн. Київ: ІнЮре, 2010. 536с.

Відомості Верховної Ради України. 1993. №36. с.361.

Відомості Верховної Рада України. 1995. №17. с.121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення