Адміністративна відповідальність за порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Автор(и)

  • Н. Уварова Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права і процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5940-1878

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.35

Ключові слова:

штраф, нормативно-правовий акт, порушення чи невиконання зобов’язань, профспілка, учасники договору, роботодавець

Анотація

Права людини в Україні належать до найвищих соціальних цінностей, що прямо передбачено Конституцією України. У свою чергу, колективний договір є результатом соціального партнерства на локальному рівні та представляє собою угоду, що укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом. Непорушність колективного договору виступає запорукою захисту прав учасників трудових правовідносин. Особлива вразливість трудових прав громадян, пов’язана з такими негативними чинниками, як: примусова праця на тимчасово окупованих територіях; мобілізація працівників підприємств; знищення і приведення у непридатність робочих місць через бойові дії; еміграція робітників; погіршення безпекових умов праці; зростання безробіття; інфляція та багатьма іншими обставинами. В наведеному аспекті адміністративна відповідальність за порушення чи невиконання колективного договору, угоди, передбачена статтею 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, має виступати дієвим інструментом для відновлення і захисту порушених прав. Втім, практична реалізація заходів адміністративної відповідальності у таких справах, має низку особливостей, розкритих у наведеному дослідженні. Такими особливостями нами визначені наступні: а) певні розбіжності у нормативно-правовому закріпленні складу цього адміністративного правопорушення; б) неточності у складі лідируючих суб’єктів щодо складення протоколу про адміністративне правопорушення в такому провадженні; в) граничні межі стягнень, передбачених в справах про адміністративні правопорушення за порушення чи невиконання колективного договору. Ключовим нормативно-правовим актом щодо порушення чи невиконання зобов’язань колективного договору, угоди є Кодекс України про адміністративні правопорушення, посилання на прямо передбачене нормами трудового законодавства, що підкреслює комплексний характер трудового права України.

Посилання

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення 13.11.2022).

Зінченко Ю.В. Особливості укладення колективних договорів в банківських установах: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2014. Вип. 27. Т. 2. № С. 58-61.

Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text (дата звернення 13.11.2022).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення 13.11.2022).

Сербина Н.В. До проблеми визначення поняття та ознак дискримінації у сфері праці. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип.1 (22), Т. 2. С. 100-104.

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 20.01.2017 / за заг. ред. С.В. Пєткова. Київ: Центр учб. літ., 2017. 544 с.

Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text (дата звернення 13.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення