Спеціальні засоби в діяльності поліції: нова концепція

Автор(и)

  • О. Бойко Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8149-2323
  • А. Жбанчик Старша викладачка кафедри тактико-спеціальної підготовки, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1030-5997

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.39

Ключові слова:

спеціальні засоби, поліцейські заходи примусу, превентивні засоби, підручні засоби, засоби тактичного медичного призначення, засоби екіпірування, домедична допомога

Анотація

Статтю присвячено теоретичному дослідженню проблем нормативно-правового регулювання застосування поліцейськими спеціальних засобів під час виконання службових обов’язків. Проведено аналіз та надана загальна характеристика існуючої класифікації спеціальних засобів, тлумачення нормативно-правового визначення способів їх реалізації, відзначається відсутність єдиного погляду на ці елементи службової діяльності.

Зазначено про особливості в період введення воєнного стану службової та службово-бойової діяльності поліції, які полягають у можливості використовувати її працівникам будь-які підручні засоби в якості спеціальних та ігнорувати загальні правила (порядок та умови) застосування для випадків потреби відбиття нападу чи затримання особи та усунення небезпеки у стані крайньої необхідності щодо певної категорії правопорушників: осіб, які беруть участь у збройній агресії проти України. Наголошується, що потрібно офіційне трактування такого права в сфері застосування спеціальних засобів.

Визначено, що спеціальні засоби застосовуються переважно в межах виконання поліцейських повноважень або превентивних (неприпустимість травм), або примусових (максимум летальних наслідків, виведення із ладу особового складу та бойової техніки). Але деякі з передбачених засобів мають комбіновану сферу застосування, а в період дії воєнного стану можуть міняти своє призначення в залежності від ситуації застосування, що потребує перегляду приналежності окремих спеціальних засобів до примусових.

Висвітлюються проблеми неоднозначності зарахування службових тварин в якості примусових поліцейських заходів, а також недостатньої визначеності серед спеціальних засобів, які дозволяють здійснювати службові повноваження, таких, що належать до обов’язкового тактичного медичного спорядження. Це дозволить узгодити використану в профільному законі термінологію («медична», «домедична», «долікарська» допомога).

Визначено обґрунтованість концептуально та принципово нового підходу до існуючої системи спеціальних засобів, які застосовуються чи використовуються для виконання поліцейських повноважень, а її удосконалення –перспективним напрямом правотворчості.

Посилання

Про Національну Поліцію: Закон України від 02.07.2015. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40–41. Ст. 379.

Про внесення змін до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі, під час дії воєнного стану»: Закон України від 15.03.2022 року № 2123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2123-20#n221.

Про затвердження норм належності медичного забезпечення для підрозділів Національної поліції України: наказ МВС України від 20.05.2016 № 396. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0796-16#Text (дата звернення 27.08.2022).

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних: наказ МОЗ України від 05.01.2017 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0113-17#n17.

Мислива О.О. Основи надання патрульною поліцією невідкладної (домедичної та медичної) допомоги постраждалим особам: навч. посібник / О. О. Мислива. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 144 с. URL: http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/2420.

Mysliva O. The modern methods of first aid (premedical care) teaching in the police institutions / O. Mysliva, O. Nykyforova, I. Kuntsevych // Philosophy, Economics and Law Review. 2021. Volume 1, no. 2. С. 219-231. DOI: 10.31733/2786-491X-2021-2-219-231. URL: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/8219/1/21.pdf.

Мислива О.О. Впровадження тактичної медицини в підготовку та діяльність Національної поліції України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Випуск 1 (81). 2018. с. 304-312. URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/215.

Мислива О. О., Намлинська О. С. Новелізація законодавства в сфері надання домедичної допомоги поліцейськими. Науково-практичний журнал «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика». № 2 (4). 2022.

Мислива О.О., Никифорова О.А., Бойко О.І. Використання міжнародного досвіду в ході навчання з тактичної медицини. Юридичний науковий електронний журнал. № 5. 2021. 30 червня. www.lsej.org.ua.

Cиненький В. М. Застосування поліцейськими підручних засобів в стані необхідної оборони або крайньої необхідності в умовах воєнного стану. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 32. 2022. С. 242-248.

Пес Патрон на службі ДСНС. URL: https://oppb.com.ua/articles/pes-patron-na-sluzhbi-dsns.

Code of Federal Regulations / Title 32 / Subtitle A / Chapter V / Subchapter I / PART 632 / § 632.3. URL: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID =f4d0d1175194719d3dd2c930c840c138&mc=true&n=pt32.4.632&r=PART&ty=HTML#se32.4.632_13.

Є. Бахчеван, В. Покайчук. Деякі питання застосування спеціальних засобів національною поліцією в умовах воєнного стану. Вісник ДДУВС. 2022. № 4.

Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах: наказ МОЗ України від 09.03.2022 р. № 441. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0356-22#Text (дата звернення 28.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право