Доступ до адміністративного правосуддя під час війни

Автор(и)

  • А. Герич Кандидат, юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету Ужгородського національного університету , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.42

Ключові слова:

суд, ЄСПЛ, Конституція України, воєнний стан, Конституційний Суд України, пандемія, електронне судочинство, суб’єкт владних повноважень

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання доступу до правосуддя під час війни, оскільки вона зумовила інші умови для здійснення правосуддя в державі. У більшості областей України ведуться активні бойові дії, що призводить до неможливості здійснення правосуддя  в адміністративних судах. Проте Вища рада правосуддя цю проблему вирішила належним чином, тому доступ до правосуддя в Україні наразі є і можливість захистити своє порушене право у відповідності до Конституції України гарантується. Суди зобов’язані відправляти правосуддя навіть в умовах воєнного стану, а їх повноваження не припиняються. З метою  забезпечення доступу до суду Верховний Суд змінив територіальну підсудність близько сто судів України. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану усі процесуальні строки поновляються, розгляд справ не припиняється, а надмірний формалізм з боку суддів не допускається.

          Звертається увага на те, що доступ до суду є невід’ємним елементом права на справедливий суд, проте такий доступ повинен бути ефективним. В умовах війни Рада суддів України рекомендує відкладати розгляд справ. Акцентується увага на тому, що дистанційне правосуддя забезпечує кращу безпеку учасників судового процесу. На думку автора, потрібно подбати і про безпеку працівників суду та надати їм можливість працювати дистанційно. Відмічається, що електронне судочинство забезпечує в повній мірі доступ до правосуддя. Попит на дистанційне судочинство зростає,  покращується доступ до суду, оскільки брати участь у судовому засіданні  можна і за межами суду.

            У статті проаналізовано рішення ЄСПЛ і на підставі цього автор приходить до висновку, що фінансові витрати ЄСПЛ розглядає як перешкоду у доступі до правосуддя. Доступ до суду є ефективним лише тоді, коли особа матиме реальну можливість на практиці оскаржити неправомірні дії. На думку ЄСПЛ, конструкція  ст. 6 Конвенції є ефективною лише у тому випадку, якщо справа в суді буде розглядатися. Складовою права на справедливий суд ЄСПЛ виділяє саме право на доступ до суду. Звертається увага на те, що суди повинні вживати всіх заходів для того, щоб порушене право було поновлене.

Посилання

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) від 25 грудня 1997 року №9-зп/1997. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/4391-dostup-do-sudu (дата звернення: 25.10.2022).

Олександр Дроздов. Європейські основи доступу до правосуддя. URL: https://unba.org.ua/publications/print/6654-evropejs-ki-osnovi-dostupu-do-pravosuddya.html (дата звернення: 27.10.2022).

Гуйван П.Д. Право на справедливий суд: сутність та темпоральні виміри за міжнародними стандартами: монографія. Харків: Право, 2019. 584 с.

Завидняк А.В. Доступ до адміністративного правосуддя в умовах воєнного стану. Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». С. 218-222.

Судова практика. Право на доступ до суду. URL: https://sudpraktika.wordpress.com/конвенція-про-захист-прав-людини/право-на-доступ-до-суду/ (дата звернення: 02.11.2022).

Наталія Мисник. Робота судів України в умовах воєнного стану. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/209874_robota-sudv-ukrani-v-umovakh-vonnogo-stanu (дата звернення: 02.11.2022).

Рішення ЄСПЛ від 4 грудня 1995 р. у справі «Bellet v.France» (заява № 23805/94).

Відмова відшкодувати судові витрати обмежує доступ до суду. Практика ЄСПЛ. Український аспект. URL: https://www.echr.com.ua/vidmova-vidshkoduvati-sudovi-vitrati-obmezhuye-dostup-do-sudu/ (дата звернення: 02.11.2022).

Рішення ЄСПЛ від 15 лютого 2000 р. у справі «Ґарсія Манібардо проти Іспанії» (García Manibardo c. Espagne) (заява № 38695/97).

Рішення ЄСПЛ від 21 лютого 1975 р. у справі «Голдер (Golder) проти Об’єднаного Королівства» (заява № 4451/70).

Берназюк Ян. Право на доступ до судового захисту в контексті дотримання строків звернення до суду, практика ЄСПЛ. URL: https://radako.com.ua/news/pravo-na-dostup-do-sudovogo-zahistu-v-konteksti-dotrimannya-strokiv-zvernennya-do-sudu-praktika (дата звернення: 02.11.2022).

КАС ВС висловив позицію щодо поважності причин пропуску строку звернення до суду. URL: https://konstruktiv-news.com/ru/kas-vs-visloviv-poziciju-shhodo-povazhnosti-prichin-propusku-stroku-zvernennja-do-sudu/?fbclid=IwAR1FkhxtQRKWnlJt7R3Z_OJsLWf7Xyg1T4AsNg1jw4NPs8Arin_vz4Z2CT8 (дата звернення: 10.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право