Застосовність Законів «Про адміністративну процедуру» та «Про медіацію» в механізмі протидії домашньому насильству

Автор(и)

  • Я. Горбунова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, аспірантка кафедри адміністративного права, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3932-5158

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.44

Ключові слова:

домашнє насильство, протидія домашньому насильству, адміністративна процедура, медіація

Анотація

У науковій статті обґрунтовано необхідність удосконалення правових механізмів протидії домашньому насильству, динаміка якого має тенденцію до збільшення в умовах пандемії коронавірусної хвороби, а потім і повномасштабної російської агресії проти України. Констатовано, що прийняті останнім часом в Україні Закони «Про адміністративну процедуру» та «Про медіацію» здійснюють вплив на ефективність протидії домашньому насильству. Встановлено, що терміновий заборонний припис, що виноситься підрозділами Національної поліції, має всі ознаки адміністративного акта: це рішення адміністративного органу – уповноваженого підрозділу Національної поліції; воно приймається в односторонньому порядку; в ньому міститься вказівка про зобов’язування особи або ж про заборону; приймається стосовно особи, яка знаходиться поза організаційної структури адміністративного органу. А отже, й його прийняття має відбуватися за правилами, встановленими також законодавством про адміністративну процедуру. Це дозволить залучити до провадження постраждалу особу в якості заінтересованої особи, що зумовить наділенням її низкою прав процедурного характеру, зокрема, на доступ до матеріалів справи, подавати клопотання, оскаржувати процедурні рішення та рішення по справі. Крім того, більше гарантій буде передбачено для адресата термінового заборонного припису – кривдника. Медіація в справах щодо домашнього насильства може застосовуватися при притягненні до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, при виконання судового рішення у справі, а також при винесенні термінового заборонного припису, що не виключає накладення стягнення на особу та застосування інших примусових заходів, а натомість, слугує підґрунтям для вирішення конфліктної ситуації між кривдником і постраждалою особою. Медіація може бути так званим «м'яким» способом розв'язання проблеми, що зменшить навантаження на поліцію та суди, а також дозволить знайти найкраще рішення для сторін конфлікту.

Посилання

Про адміністративну процедуру: Закон України 17.02.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text

Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text

Ковбас І., Ющик О. Домашнє насильство в кримінальному та адміністративному праві. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 683 – 686. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5096/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%94%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Сидоренко Н. Взаємодія органів публічного управління та громадськості як чинник подолання проявів насильства в сім’ї. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2022. № 5. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-5-02-02

Ковальова О.В., Дубенко О.М. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству: сучасні виклики та напрями їх вирішення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 163-167

Зінсу О. 2021. Міжнародно-правові стандарти та зарубіжний досвід у сфері запобігання, протидії домашньому насильству. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021 № 1 (118). С. 31-40.

Продан Т. Протидія домашньому насильству: досід зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 296- 298

Миколаєць В., Мацелик Т., Новицька Н. Окремі аспекти трансформації адміністраивної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Нове українське право. 2022. № 3. С. 89 – 95.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Це стосується не лише жінок". Експерти розповіли про домашнє насильство в Україні. URL: https://suspilne.media/197957-ce-stosuetsa-ne-lise-zinok-eksperti-rozpovili-pro-domasne-nasilstvo-v-ukraini/

В Україні щороку зростає кількість справ про домашнє насильство: Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3245661-v-ukraini-soroku-zrostae-kilkist-spravpro-domasne-nasilstvo-venediktova.html

Майже половина жертв домашнього насильства не звертаються до поліції. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3279326-majze-polovina-zertv-domasnogo-nasilstvane-zvertautsa-do-policii.html

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, ратифікована Законом № 2319-IX від 20.06.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text

Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14#Text

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7.12.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Бойко І. Роль і значення адміністративної процедури у публічному адмініструванні. Збірник «Науковий вісник УжНУ. Серія: Право». 2022. № 69. С. 229 – 236.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право