Адміністративне право у профілактиці правопорушень у податковій сфері

Автор(и)

  • І. Комарницька Доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.48

Ключові слова:

адміністративне правопорушення, делікти у податковій сфері, засоби адміністративного права, профілактика правопорушень, податкова сфера, сутність правопорушення

Анотація

Правопорушення в податковій сфері, що є одним з найважливіших деліктних проявів фінансового характеру, на протидію яким держава скеровує дієві засоби протидії.

Основне місце в системі фінансового забезпечення функціонування держави відводиться податковим правовідносинам, які опосередковують рух грошових коштів для реалізації завдань держави з метою задоволення загальносуспільних інтересів. Сьогодні більшість сфер суспільного життя фінансуються за рахунок ресурсів держави, отриманих в основному від платників податків у формі податків і зборів.

Розуміння змісту формулювання «податкова сфера» стає можливим у результаті аналізу визначення сфери правового впливу Податкового кодексу України, який урегульовує відносини, які стосуються справляння податків, зборів, їхнього адміністрування, визначає особливості правового статусу платників податків і зборів, їхні правові можливості, зокрема права, обов’язки, компетенцію суб’єктів адміністрування податків, зборів, контролюючих органів, врегульовує порядок відповідальності за порушення податкового законодавства.

Тому, говорячи про профілактику правопорушень у податковій сфері, маємо на увазі правопорушення щодо справляння та адміністрування сплати податків, зборів, порушення порядку реалізації прав платників податків і зборів, прав, обов’язків, компетенції контролюючих органів та суб’єктів адміністрування податків, зборів, інше порушення податкового законодавства.

Профілактичний та попереджувальний вплив досягається завдяки гарантуванню балансу між правовими можливостями та інтересами платників податків і стабільністю бюджетної системи, компетенцією податкових та інших контролюючих органів, можливістю задоволення інтересів держави і суспільства загалом. Це важлива запорука функціонування фіскальної системи. Саме такий баланс визначає зміст обмежень щодо платників податків задля гарантування виконання державою основних функцій.

Посилання

Калюжний Р. А., Комзюк А. Т., Погрібний О. О. та ін. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 781 с.

Податковий кодекс України : закон України від 02.12.2010. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Адміністративні правопорушення в Україні у 2018 році http://www.ukrstat.gov.ua/.

Хоменко В. П. Запобігання злочинам у фіскальній сфері як складова забезпечення фінансової безпеки держави. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 2. С. 37−47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_2_5.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків: Наказ ДФС України від 31.07.2014 №22 URL: https://ips.ligazakon.net/document/DFS00272.

Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України: Наказ Нац. поліції України від 07.11.2015 р. № 81. Офіційний сайт Національної поліції України. URL: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1813727

Рєзнік О. М., Мулявка Д. Г., Гречанюк С. К. Діяльність податкової міліції: правові та організаційні засади: монографія. Ірпінь : НУДПС України, 2013. c. 72–74.

Толочко В. В. Профілактична діяльність органів Національної поліції України щодо забезпечення економічної безпеки. Науковий вісник публічного та приватного права. Вип. 6. Т. 2, 2018. С. 151-158.

Тертишник В. М. Науково-процесуальний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. Київ: А.С.К., 2007. 1056 с.

Цимбал П. В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів: монографія. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009. 408 с.

Гриджук І. А. Удосконалення механізму реалізації державної політики щодо здійснення податкового контролю. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17416/Hrydzhuk_Udoskonalennia_mekhanizmu_realizatsii_derzhavnoi_polityky_shchodo_zdiisnennia_podatkovoho_kontroliu.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Щитвинчук І. Податковий контроль: напрями удосконалення. ЖДТУ. Економічні науки. 2015. № 2 (48). С. 190−193.

Гриджук І. А. Удосконалення механізму реалізації державної політики щодо здійснення податкового контролю. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17416/Hrydzhuk_Udoskonalennia_mekhanizmu_realizatsii_derzhavnoi_polityky_shchodo_zdiisnennia_podatkovoho_kontroliu.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Мельник М. І., Лещух І. В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2015. – 330 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право