Заходи адміністративного попередження керування транспортним засобом у стані, що загрожує безпеці дорожнього руху

Автор(и)

  • Н. Лепіш Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративно-правових дисципліна Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5754-3511
  • І. Проць Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисципліна Львівського державного університету внутрішніх справ,, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6483-0121

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.50

Ключові слова:

превентивна діяльність, дорожня інфраструктура, передрейсовий медичний огляд, телемедичні технології, захворювання

Анотація

У статті з позиції сучасної теорії адміністративного права та розглянуто, на основі чинного законодавства та нормативних вимог Європейського Союзу, теоретичні та практичні аспекти правового регулювання заходів адміністративного попередження керування транспортним засобом у стані, що загрожує безпеці дорожнього руху. Актуальність теми зумовлена необхідністю удосконалення законодавства щодо комплексного теоретичного обґрунтування впровадження адміністративно-попереджувальних заходів щодо керування транспортним засобом у стані, що загрожує безпеці дорожнього руху. Мета статті – дослідження системи заходів превентивного характеру у сфері безпеки дорожнього руху. У ході дослідження застосовано методологію комплексного системного аналізу правових явищ із застосуванням загально юридичних і спеціальних методів дослідження правових відносин у сфері безпеки дорожнього руху. Наявність права на керування транспортними засобами наділяє особу особливим адміністративно-правовим статусом, який встановлює сукупності спеціальних прав і обов'язків, визначених законодавством. Указано, що превентивна діяльність полягає у застосуванні комплексу соціальних, адміністративно-правових, організаційних, інформаційних заходів. Розглянуто застосування технічних засобів призначених для профілактики дорожньо-транспортних пригод при керуванні транспортними засобами водієм  у стані втоми чи хвороби. Наголошено на доцільності розвитку дорожньої інфраструктури для відпочинку водіїв. Зазначено, що в умовах сьогодення актуальним є запровадження алкозамків, як засіб боротьби з керуванням у стані сп’яніння. Розглянуто застосування телемедичних технологій при проведення передрейсового медичного огляду. Виявлення медичними працівниками станів водіїв, які створюють загрозу безпеці дорожнього руху можуть стати ефективним попереджувальним заходом. Подальше дослідження повинного розвивати засади впровадження нових заходів попередження дорожньо-транспортних пригод.

Посилання

Остапенко О. І. Ковалів М. В., Єсімов С. С. та ін. Адміністративне право України (загальна частина): навчальний посібник Львів: СПОЛОМ, 2021. 616 с.

Єсімов С. С. Превентивне регулювання: теоретичні аспекти. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 3 (9). С. 40-47/

Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 321-р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /321-2021-%D1%80#Text

ГБН В.2.3-37641918-549:2018 Автомобільні дороги. Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху. Загальні вимоги проектування. URL. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id _doc =76713

Регламент ЄС 2020/1054 від 15 липня 2020 р. про внесення поправок до Регламенту ЄС № 561/2006 щодо мінімальних вимог до максимального денного і щотижневому часу керування, мінімальним перерв, щоденних і щотижневих періодів відпочинку та Регламенту ЄС 165/2014 щодо тахографів. URL. http://www.asmap.org.ua/index1.php?idt=66686

Morley S. EN 50436 Alcohol Interlock Standards Evolutions and future vision CENELEC BTTF-116-2. URL. https://etsc.eu/wp-content/uploads/Stefan-Morley-Alcohol-Interlock-standards-evolution-and-future-vision-2.pdf

Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів: Наказ МОЗ України, наказ МВС України від 31.01.2013 р. № 65/80. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-13#Text

Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення Постанова Кабінету Міністрів від 17 грудня 2008 р. № 1086. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1086-2008-%D0%BF#Text

Парасюк В. М., Демків Р. Я., Когут В. М. Безпека дорожнього руху: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 340 с.

Телемедичне консультування як основний інструмент телемедицини. 06.04.2020. URL. https://telemed24.ua/articles/telemedychne-konsultuvannya

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15/sp:max50:n

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право