Міжнародно-правовий статус Вільного міста Данциґ (1920-1939)

Автор(и)

  • І.М. Городиський доцент кафедри державного управління Українського католицького університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2187-7752

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.75

Ключові слова:

Данциґ, Ґданськ, Ліга Націй, Польща, територія, міжнародна правосуб’єктність, вільне місто

Анотація

Статтю присвячено малодослідженій сторінці історії міжнародного права та міжнародної правосуб’єктності – статусу Вільного міста Данциґ (сучасний Ґданськ) у 1920-1939 рр. Тематика таких державних утворень із спеціальним міжнародним режимом території та суб’єктності є надзвичайно цікавою сторінкою міжнародного досвіду врегулювання територіальних спорів між державами. На жаль ї[ дослідження у вітчизняній науці міжнародного права (зокрема, міжнародно-правового статусу Нейтрального Мореснету та Вільного міста Краків) почали з’являтися лише в останні роки.

У статті досліджено історію державної приналежності Данциґу та обставини, які актуалізували питання його державної приналежності по завершенню Першої світової війни. Наголошено, що рішення про створення Вільного міста стала компромісом між інтересами Польщі та мешканців Данциґу з одного боку, та між інтересами різних держав-переможниць з іншого.

Виділено основні джерела міжнародно-правового статусу Вільного міста Данциґ. Проаналізовано особливості міжнародної правосуб’єктності Данциґу в контексті відносин між Вільним містом і Польщею та Лігою Націй. Особлива увага приділена різноманітним аспектам правосуб’єктності, зокрема: зовнішнім зносинам та членству в міжнародних організаціях; економічним питанням; гарантіям безпеки Вільного міста. Обґрунтовано, що попри спеціальний режим території та обмеження суверенітету, Данциґ був незалежною державою в міжнародному контексті.

Виокремлено ті причини, які призвели до завершення історії Вільного міста Данциґ, зокрема: перманентні конфлікти із Польщею; неефективність Ліги Націй як ключового гаранта безпеки Вільного міста; прихід до влади в Данциґу нацистів та їх політика на зближення із нацистською Німеччиною. Показано, що в майбутньому застосування таких форматів вирішення міжнародних спорів є недоцільним через неможливість врахування всього комплексу обставин.

Біографія автора

І.М. Городиський , доцент кафедри державного управління Українського католицького університету

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Address of the President of the United States, delivered at a joint session of the two houses of Congress, January 8, 1918. Washington, 1918. 8 p.

Overy R., Wheatcroft A. The Road to War. Random House: London, 2009. xxi, 537 p.

Morrow I.F.D. The International Status of the Free City of Danzig. British Year Book of International Law. Vol. 18. 1937. Pp. 114-126.

Rothwell V.The Origins of the Second World War. Manchester: Manchester University Press, 2001. vi, 211.

Brierly J. L. The Law of Nations. New York: Oxford University Press, American Branch, 1928. viii, 228 p.

Гачкевич А. О. Міжнародно-правові погляди Людвіка Ерліха : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 Київ, 2016. 20 с.

Савчук К. О. Вільне місто. Енциклопедія міжнародного права : У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін., ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Т. 1. А—Д. К. : Академ періодика, 2014. С. 511-512.

Lewis M. M. The Free City of Danzig. British Year Book of International Law. Vol. 5. 1924. Pp. 89-102.

Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, and Protocol (Versailles, 28 June 1919). Australian Treaty Series. No. 1 (electronic). 1920. URL : www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1920/1.html (date requested : 12.10.2022)

Die Verfassung der Freien Stadt Danzig vom 17. November 1920. URL : https://web.archive.org/web/20150309042207/http://www.verfassungen.de/de/x/danzig/danzig22-index.htm (Antragsdatum 13.10.2022).

Konwencja między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem zawarta w Paryżu d. 9 listopada 1920 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1922. Nr 13, poz. 117.

Free City of Danzig and ILO Advisory Opinion of 26 August 1930. URL : https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_B/B_18/01_Ville_libre_de_Danzig_et_OIT_Avis_consultatif.pdf (date requested : 17.10.2022)

Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in the Danzig Territory : Advisory Opinion of 4 February 1932 (including the text of the declaration by Baron Rolin-Jaequemyns). URL : https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_44/01_Traitement_nationaux_polonais_Avis_consultatif.pdf (date requested : 17.10.2022)

Consistency of Certain Danzig Legislative Decrees with the Constitution of the Free City : Advisory Opinion of 4 Décember 1935. URL : https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_65/01_Decrets-lois_dantzikois_Avis_consultatif.pdf (date requested : 17.10.2022).

Hannum H. Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination The Accommodation of Conflicting Rights. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2011. ix, 534 p.

Wasserstein B. Barbarism and Civilization. Oxford: Oxford University Press, 2007. xxiii, 901 p.

Prazmowska А. Poland, the 'Danzig Question. The Origins of the Second World War / Edt. McDonough F. London: Continuum, 2011. Pp. 394-408.

Watt D.C. How war came : the immediate origins of the Second World War, 1938-1939. London: Heinemann, 1989. xv, 736 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право