Санкції у міжнародному спорті як інструмент реагування на міжнародно-протиправні діяння: досвід застосування та теоретичні проблеми визначення юридичної природи

Автор(и)

  • В.М. Завгородня завідувачка кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8354-1336
  • А.Л Чернявський завідувачка кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету,, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2137-5042

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.76

Ключові слова:

міжнародний спорт, санкції, реторсії, міжнародно-протиправне діяння, міжнародна відповідальність держав

Анотація

Міжнародний спорт є невід’ємною частиною міжнародних відносин. Через важелі міжнародного спорту може застосовуватися політичний тиск, дипломатичний вплив і безпосередньо санкції до порушників міжнародного правопорядку, в першу чергу, в сфері прав людини, забезпечення миру і глобальної безпеки. Особливої актуальності проблематика застосування санкцій у міжнародному спорті, порядку їх застосування, ефективності і доцільності, співвідношення в цьому контексті заходів, здійснюваних державами, міжнародними організаціями і міжнародними спортивними (неурядовими) організаціями, можливості консолідації зусиль різних акторів тощо, набули після початку широкомасштабної російської агресії проти України.

Дослідження присвячене вивченню досвіду використання санкцій у міжнародному спорті як інструменту реагування на серйозні міжнародно-протиправні діяння, механізмів їх впровадження та з’ясуванню юридичної природи цих заходів. Проведено розмежування між різними видами обмежувальних заходів, які можуть бути використані у міжнародному спорті. По-перше, це колективні санкції, які застосовуються на підставі формально-обов’язкових норм міжнародного права і є заходами міжнародно-правової відповідальності. До цієї групи належать заходи, передбачені Міжнародною конвенцією проти апартеїду в спорті та резолюціями Ради Безпеки ООН, ухваленими на основі глави VII Статуту ООН (Дії щодо загрози миру, порушення миру і актів агресії). По-друге, це індивідуальні заходи, що реалізуються окремими державами у формі розриву спортивних контактів, бойкотів спортивних змагань, інших заходів політичного впливу, які за своєю природою є реторсіями, тобто, правомірними заходами у відповідь на міжнародно-протиправне діяння. По-третє, виділені санкції, які є засобами впливу з боку міжнародних спортивних організацій – МОК, різноманітних спортивних федерацій та асоціацій. Останні можуть бути реакцією як на порушення спортивних правил, так і міжнародних правопорушень (Internationally Wrongful Acts – у розумінні Статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння).

Біографія автора

В.М. Завгородня , завідувачка кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Акуленко Т.М. Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності. Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 62. С. 152-165.

Пахіль В. Проблема санкцій в діяльності ООН: Дис. ... канд. політ. н.: 23.00.04. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2000. 198 c.

Седляр Ю. О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 412 с.

Стрельбіцька Л.Я. Цуняк Д.В. Миротворча функція спорту як його символічна цінність. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки. 2017. Вип. 1(2). С. 176-179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2017_1(2)__44

Акуленко Т. Особливості відповідальності за вживання допінгу в спорті: міжнародно-правовий аспект. Підприємнцитво, господарство і право. 2019. № 10. С. 208-214. 6. Славко А. Право на справедливий суд у спорті: окремі аспекти реалізації. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 582-585.

Петрова В.О., Попко Є.В. Удосконалення міжнародно-правового співробітництва у сфері протидії допінгу. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2020. Том 31 (70) № 3. С. 234-238. URL: https://juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/42.pdf

Mitrany D. The Problem of International Sanctions. London: Oxford University Press, 1925. 88 p.

Golden M. War and Peace in the Ancient and Modern Olympics. Greece & Rome. 2011. Vol. 58. Issue 1. Pp. 1-13. URL: http://www.jstor.org/stable/41306144

Alavi S., Pourzare M., Farzad G., Mahmoudi A. The Consequences of International Sanctions on the Sports Industry. Applied Research in Sport Management. 2021. Vol. 10. Issue 1. Pp. 115-125. doi:10.30473/arsm.2021.7985

Nafziger James A.R. Nonaggressive Sanctions in the International Sports Arena. Case Western Reserve Journal of International Law. 1983. Vol 15. Issue 2. Pp. 329-342. URL: https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol15/iss2/7

The Whole World Was Watching / Robert Edelman and Christopher Young (eds). Sport in the Cold War. Stanford, Stanford University Press, 2020. 430 p.

Dimitriou M., Sattlecker G, Müller E. The Relationship between Sport and Politics in the Case of the EU-Sanctions against Austria 2000. Stadion. International Journal of the History of Sport. 2006-2007. № XXXII. Pp. 255-268. URL:

Lindsay K. Politics of Sport: The 1920 Olympic Games. URL: http://ww1centenary.oucs.ox.ac.uk/?p=1873

Sikes M. It’s impossible to separate politics and the Olympics. How Africa transformed Olympics activism. The Washington Post. July 28, 2021. URL: https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/07/28/its-impossible-separate-politics-olympics/

Sikes M., Rider T., Llewellyn M. New Perspectives on Sport and Apartheid: Local and Global. The International Journal of the History of Sport. 2019. Vol. 36. Issue 1. Pp. 1-6. DOI:10.1080/09523367.2019.1653559

International Convention against apartheid in sports. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1985. URL: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201500/volume-1500-i-25822-english.pdf

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Прийнята Генеральною Асамблеєю 21 грудня 1965 / База «Законодаство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text

International Declaration against Apartheid in Sports. UN. General Assembly (32nd sess. 1977). URL: https://digitallibrary.un.org/record/624279

Resolution S/RES/752(1992) of 15 May 1992. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/11/PDF/NR001111.pdf?OpenElement

Resolution S/RES/757(1992) of 30 May 1992. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/16/PDF/NR001116.pdf?OpenElement

Olympic Truce: Sport as a Platform for Peace / Editors: K. Georgiadis, A. Syrigos А. The international Olympic Truce Center, 2009. 112 p.

Judah T. The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia. Yale University Press, 2008. 433 p.

York M., McLellan J. Chess Star Indicted for Ignoring Sanctions. The Washington Post. December 16, 1992. URL: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1992/12/16/chess-star-indicted-for-ignoring-sanctions/ac8a6d33-98db-4851-8395-5eb440f13f5b/

IOC Bars Afghan Athletes from Olympics. ABC News. August 21, 2000. URL: https://abcnews.go.com/Sports/story?id=100745&page=1

Perez C. Ahead of the game? Sporting sanctions against Russia following the invasion of Ukraine. EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International Law. March 9, 2022. URL: https://www.ejiltalk.org/ahead-of-the-game-sporting-sanctions-against-russia-following-the-invasion-of-ukraine/

European Parliament resolution of 16 September 2021 on a new EU-China strategy (2021/2037(INI)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0382_EN.html

Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal. Resolution 76/13 adopted by the General Assembly on 2 December 2021. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/368/53/PDF/N2136853.pdf?OpenElement

IOC strongly condemns the breach of the Olympic Truce. February 24, 2022. URL: https://olympics.com/ioc/news/ioc-strongly-condemns-the-breach-of-the-olympic-truce

IOC EB urges all International Federations to relocate or cancel their sports events currently planned in Russia or Belarus. February 25, 2022. URL: https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-urges-all-ifs-to-relocate-or-cancel-their-sports-events-currently-planned-in-russia-or-belarus

IOC EB recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officials. February 28, 2022. URL: https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials

Statement on Russia’s War on Ukraine & International Sport. March 8, 2022. US Department of State. URL: https://www.state.gov/statement-on-russias-war-on-ukraine-international-sport/

Statement on Russia’s War on Ukraine & International Sport. March 8, 2022. US Department of State. URL: https://www.state.gov/statement-on-russias-war-on-ukraine-international-sport/

Second Statement on Russia’s War on Ukraine & International Sport. July 5, 2022. US Department of State. URL: https://www.state.gov/second-statement-on-russias-war-on-ukraine-international-sport/

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

Біляєв А.О. Особливості відповідальності у сфері спорту. Правова позиція. 2020. № 4 (29). С. 58-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право