Міжнародні стандарти медіації як альтернативного способу вирішення правових спорів та їх імплементація в умовах євроінтеграції України

Автор(и)

  • С. О. Істін заступник начальника з навчальної роботи кафедри військової підготовки Український державний університет науки і технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.77

Ключові слова:

медіація, міжнародні стандарти, верховенство права, євроінтеграція, правовий спір

Анотація

У статті охарактеризовано міжнародні стандарти медіації як альтернативного способу вирішення правових спорів та обґрунтування перспектив їх імплементації в Україні у світлі євроінтеграції

Обґрунтовано, що у формуванні стандартів медіації провідну роль відіграють глобальні та регіональні міжнародні організації та союзи, зокрема, Організація Об’єднаних Націй, Рада Європи, Європейський Союз, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна торгова палата, Світова організація торгівлі та ін. Через свою нормотворчу та організаційну діяльність вказані суб’єкти напрацювали низку провідних і дієвих стандартів медіації, імплементація яких, досі є актуальною для України. Враховуючи євроінтеграційні наміри України, особливо актуальними є імплементація саме стандартів Ради Європи та врахування досвіду і стандартів медіації, сформованих Європейським Союзом.

Міжнародні стандарти медіації слід умовно поділяти на дві групи: 1) ті, що стосуються професійної діяльності медіації: професіоналізм медіатора,  досвідченість, незалежність, нейтралітет та об’єктивність, відповідальність медіатора; 2) ті, що стосуються процедури та наслідків медіації: ініціювання медіації сторонами або уповноваженим органом, договірні підстави проведення, конфіденційність, якість медіації, гарантування судового захисту незалежно від проведення медіації, зрозумілість процедури та наслідків медіації для сторін, чесність процесу медіації, обов’язковість прийнятого рішення для сторін, оплатність послуг медіатора та ін.

Потребують імплементації в чинне законодавство про медіацію стандарти, що стосуються забезпечення якості медіації в Україні. Законодавством не визначено ефективних, простих і дієвих механізмів контролю за якістю медіації. Зокрема, визначено можливість притягнення медіатора до цивільно-правової, адміністративної, кримінальної відповідальності. Але фактично відсутні підстави такої відповідальності у галузевому законодавстві, що утворює прогалину.

Біографія автора

С. О. Істін , заступник начальника з навчальної роботи кафедри військової підготовки Український державний університет науки і технологій

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Подковенко Т. Медіація: міжнародно-правові стандарти. Актуальні проблеми правознавства. 2017. № 4 (12). С. 47-54.

Махова Л.О., Виприцька А.О. Історія міжнародного розвитку та сучасний стан інституту медіації в Україні. Право і суспільство. 2018. № 5/2. С. 241-247.

Яковлєв В.В. Міжнародно-правові стандарти у сфері альтернативного вирішення спорів. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 85-88.

Принципи для організацій, які забезпечують проведення медіації: Модельний Закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну примирну процедуру» від 2002 р. URL: http://www.cpradr.org/RulesCaseServices/CPRRules/PrinciplesforAD RProviderOrganizations.aspx.

Логуш Л. Міжнародна практика застосування медіації в діяльності юридичних клінік в Україні. Підприємство, господарство і право. 2021. №6. С. 221-227.

Огренчук Г.О. Правове регулювання застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2016. 213 с.

Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах: Директива Європейського парламенту та Ради № 2008/52/ЄС від 21.05.2008 р. URL: htlp://ccg.org.ua/buIletin/Articles/04%2812%29/04-/aKOTHia4cni zasadyA20401.pdf.

Філіппова А. О. Міжнародні стандарти застосування медіації при вирішенні господарських спорів. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13268/Filippova_Mizhnarodni_standarty_zastosuvannya.pdf?sequence=1.

Європейський кодекс поведінки для медіаторів від 02.06.2004 р. URL: https://mediation-eurasia.pro/wp-content/uploads/2018/04/evropejskij-kodeks-povedenija-dlja-mediatorov.pdf.

Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. Відомості Верховної Ради України. 2022. № 7. Ст. 5.

Nalyvaiko L., Chepik-Trehubenko O. Application of the principle of the rule of law international and national courts. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 4. (48). Р. 413-419.

Minakova Ye, Nalyvaiko I. Application of mediation in the resolution of public legal disputes with the participation of local governments. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 3 (47). С. 223-227.

Beschastnyi V., Shkliar S., Fomenko A., Obushenko N., Nalyvaiko L. Place of court precedent in the system of law of the European Union and in the system of law of Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. № 22 (6). С. 1-6.

Наливайко Л. Р., Степаненко К. В. Міжнародно-правові стандарти прав людини: навч. посіб. Дніпро: ДДУВС, 2019. 184 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право