Роль Банку розвитку Ради Європи у соціальній інтеграції біженців та осіб, які потребують тимчасового захисту

Автор(и)

  • М.В. Плотнікова доцент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6330-0874

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.79

Ключові слова:

Рада Європи, Банк розвитку Ради Європи, біженці, особи, які потребують тимчасового захисту, переміщені особи, інтеграція

Анотація

У статті розглядається спільна для держав-членів Ради Європи проблема, пов’язана з великою кількістю переміщених осіб, які потрапляють у нове для себе суспільство, що обумовлює процеси інтеграції біженців та осіб, які потребують тимчасового захисту. У зв’язку з агресією Російської Федерації виникла нова хвиля переміщених осіб у європейських державах, яким відповідно до права ЄС може бути надано статус особи, яка потребує тимчасового захисту. Визначається, що інтеграція є процесом, на який доцільно здійснювати вплив через провадження відповідної державної політики. Інтеграція мігрантів та осіб, які потребують тимчасового захисту, унеможливить їх соціальне вилучення. Для прискорення процесів інтеграції державам потрібні ресурси, одним з джерелом яких виступає Банк розвитку Ради Європи. Досліджено правовий статус Банку розвитку Ради Європи, який є фінансовою установою, основною метою діяльності якої є виконання соціальних завдань, зокрема вирішення проблем пов’язаних із присутністю біженців. Банк Розвитку Ради Європи утворений через підписання часткової угоди Ради Європи, що дає можливість державам обирати брати участь у цій угоді чи ні. Україні доцільно стати членом Банку розвитку Ради Європи щоб скористатися відповідними фінансовими механізмами для реалізації прав внутрішньо переміщених осіб. Визначено джерела формування коштів фонду та напрямки їх використання. Одним з цільових фондів Банку розвитку Ради Європи є Фонд мігрантів і біженців, який підтримує держави-члени Банку розвитку Ради Європи у розміщенні мігрантів і біженців, які прибувають на їх територію, надаючи гранти та кредити для цих держав. Це надає додаткові ресурси для соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують тимчасового захисту. Ці ресурси потрібні для одержання соціальної допомоги, розміщення цих осіб, одержання ними медичної допомоги, організації для них мовних курсів тощо, що забезпечить їхню соціальну інтеграцію у суспільство приймаючої країни. Таким чином Банк Розвитку Ради Європи є елементом системи гарантій прав біженців та осіб, які потребують тимчасового захисту, допомагаючи державам членам проводити політику інтеграції цих осіб.

Біографія автора

М.В. Плотнікова , доцент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Конвенція про статус біженців. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_011#Text (дата звернення: 14.11.2022).

Annual asylum statistics. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Annual_asylum_statistics (дата звернення: 14.11.2022).

Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32001L0055 (дата звернення: 14.11.2022).

Ukraine Refugee Situation. Refugees Operational Data Portal by UNHCR. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413 (дата звернення: 14.11.2022).

Рожко В. В. Рада Європи і захист прав людини. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2015. Вип. 4. С. 51–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_4_8С (дата звернення: 14.11.2022).

Мельничук Л.М. Ініціативи Ради Європи у сфері забезпечення соціального розвитку: шляхи впровадження в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2016. № 2(54). С. 77–82. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2016/17.pdf (дата звернення: 14.11.2022).

Council оf Europe Development Bank. Articles оf Agreement. https://coebank.org/documents/440/IIIrd_Protocol_December_2020.pdf (дата звернення: 14.11.2022).

Сергій Марченко зустрівся з Керівником Банку розвитку Ради Європи. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_marchenko_met_with_governor_of_the_council_of_europe_development_bank-3671?fbclid=IwAR3KD4AJkkZSExADDE2hMO91NQkh9JRpzxfu62kjvjiAQkuOjF6IeIdkI7A (дата звернення: 14.11.2022).

Статут Ради Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001#Text (дата звернення: 14.11.2022).

Свида Т. О. Про заснування міжнародних організацій у рамках Ради Європи. Митна справа. 2012. № 3(81). Ч. 2. Кн. 2. С. 312–317. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26881/1/ПРО%20ЗАСНУВАННЯ%20МІЖНАРОДНИХ%20ОРГАНІЗАЦІЙ%20У%20РАМКАХ%20РАДИ%20ЄВРОПИ.pdf (дата звернення: 14.11.2022).

Попко Є.В., Федорова А.Л. Правова природа часткових структур Ради Європи. Право і суспільство. 2015. № 5-2. Частина 3. С. 15–23.

Members of Partial Agreement Development Bank. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list1?module=partial-agreement-members&numeroAp=1 (дата звернення: 14.11.2022).

Мінфін: Україна готується до набуття членства у Банку розвитку Ради Європи. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_ukraina_gotuietsia_do_nabuttia_chlenstva_u_banku_rozvitku_radi_ievropi_brrie-3626 (дата звернення: 14.11.2022).

Hummer, W. (2015). The Council of Europe Development Bank – a completely unknown entity. Why does the Council of Europe have its own development bank and what is Austria’s position in relation to it?. Wien. ÖGfE Policy Brief, 1a’2015 URL: https://www.oegfe.at/wp-content/uploads/2015/07/OEGfE-Policy-Brief-2015.01a-1.pdf (дата звернення: 14.11.2022).

The social development bank for Europe: Basic legal texts. URL: https://coebank.org/en/about/basic-legal-texts/ (дата звернення: 14.11.2022).

Reyes O. The Council of Europe Development Bank and Covid-19. Public Banks and Covid-19. Combatting the Pandemic with Public Finance. Edited by David A. McDonald, Thomas Marois, Diana Barrowclough. Municipal Services Project (Kingston), UNCTAD (Geneva) and Eurodad (Brussels), 2020. РР.119-133. URL: https://eprints.soas.ac.uk/34349/1/Public_Banks_and_Covid19_-_Full_Book.pdf#page=124 (дата звернення: 14.11.2022).

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 2198 (2018) «Гуманітарні наслідки війни в Україні». URL: https://rm.coe.int/-2198-2018-/1680785d74 (дата звернення: 14.11.2022).

Комнатний С.О. Деякі аспекти забезпечення фінансово-правових механізмів відбудови України через механізм співпраці з Банком розвитку Ради Європи. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 10(10). С. 66–76. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-10(10)-66-76 (дата звернення: 14.11.2022).

CEB and Ukraine refugees. URL: https://coebank.org/en/project-financing/ukraine/ (дата звернення: 14.11.2022).

Migrant and Refugee Fund. URL: https://coebank.org/en/donors-and-trust-funds/migrant-and-refugee-fund/ (дата звернення: 14.11.2022).

Солодько А. Аналіз політики інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. Київ: Центр дослідження суспільства, 2015. 37 с. URL: https://cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/061/original/CSR_integration_report.pdf?1419578850 (дата звернення: 14.11.2022).

Соціологія: словник термінів і понять / за ред. кцією Біленького Є.А. і Козловця М.А. Київ: Кондор, 2006. 372 с. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/SOCIOLOGIA_SL_2006.pdf (дата звернення: 14.11.2022).

Малиновська О.А. Інтеграція біженців в Україні: проблеми та шляхи подолання. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: Збірник наукових праць. 2015. Випуск 19-20. С. 5–19.

Тітар І.О. Поняття та критерії адаптації й інтеграції внутрішньо переміщених осіб і умови скасування статусу переселенця. Український соціум. 2016. № 4(59). С. 57–68.

Ryan D., Dooley В., Benson С. Theoretical Perspectives on Post-Migration Adaptation and Psychological Well-Being among Refugees: Towards a Resource-Based Model. Journal of Refugee Studies. 2008. № 21 (1), РР. 1–18. DOI:10.1093/jrs/fem047.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право