Міжнародно-правове співробітництво україни та держав-членів ЄС у сфері забезпечення безпеки постачання газу

Автор(и)

  • Самер Ахад Огли Садигов аспірант кафедри права Європейського союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.81

Ключові слова:

Європейський Союз, енергетична безпека, безпека постачання газу, Енергетичне Співтовариство, транзит газу, війна в Україні

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми співробітництва держав-членів ЄС та України у сфері поставок природного газу з наголосом на законодавчий аспект. Звернено увагу на те, що вивчення проблем співпраці ЄС з третіми країнами, зокрема у рамках Енергетичного Співтовариства, відповідає найважливішим потребам сучасності та має суттєве значення для подальшого розвитку енергетичного сектору ЄС.

Якщо взяти до уваги енергетичну сферу, зростаючий дефіцит енергоносіїв і зростання цін на них підкреслює незмінну важливість енергії безпечної та доступної, а бойові дії в Україні очікувано загрожують суттєво вплинути  на стан безпеки постачання енергоресурсів до ЄС.

Автором здійснено аналіз основних зобов’язань України щодо забезпечення та підтримання належного рівня постачання газу, а також обсягу нещодавно запропонованих та прийнятих змін до нормативної бази ЄС. Прийнявши Договір про Енергетичне Співтовариство, Україна взяла на себе зобов’язання прийняти основне енергетичне законодавство ЄС, так звані «acquis communautaire». Європейська Комісія негайно інформує Україну про внесення змін до будь-яких актів ЄС, що трансформують acquis ЄС, а Україна, в свою чергу, відображає зміни у правовій базі ЄС у своєму національному законодавстві, що регулює енергетичний сектор.

Певна увага в роботі також приділяється вивченню можливих перепон для зменшення залежності ЄС від поставок енергетичних ресурсів з Росії як наслідку військової агресії в бік України та обґрунтовується значимість подолання такої залежності.

Автор доходить до висновку, що всі ці законодавчі зміни, безперечно, матимуть значення й для енергетичного сектору України, оскільки зараз наша держава є для ЄС не лише транзитною державою у сфері енергопостачань, а й кандидатом на вступ до ЄС.

Підсумовано, що держави-члени повинні співпрацювати з метою сприяння регіональній та двосторонній солідарності, оскільки держави-члени ЄС не зможуть поодинці ефективно впоратися з ризиком серйозних економічних труднощів у результаті значних перебоїв у постачанні природного газу. Визначено, що мінімізація негативних наслідків кризових ситуацій через неналежне газопостачання, неможливе без ефективної координації та об’єднання дій всіх держав-членів ЄС.

Біографія автора

Самер Ахад Огли Садигов , аспірант кафедри права Європейського союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Aleh Cherp. The concept of energy security: Beyond the four As / Aleh Cherp, Jessica Jewell. Energy Policy. 2014. №75. С. 415–421.

Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee, The Committee of the regions A Framework Strategy For A Resilient Energy Union With A Forward-Looking Climate Change Policy /* COM/2015/080 final */ URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0080&qid=1665792600669

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions "Save gas for a safe winter" COM(2022) 360 final URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360&qid=1658479881117

Energy roadmap 2050 [European Commission. European Commission // Luxembourg: Publications Office of the European Union URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf.

Statistical Review of World Energy 2022 [Електронний ресурс] // BP p.l.c. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.

Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України: [монографія]. Ужгород: Ліра, 2009. 520 с. (Серія "Євроінтеграція: український вимір". Вип. 13).

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства від 25.10.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text

Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC. Official Journal L 176 , 15/07/2003. 2003. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0055&qid=1660201567662.

Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply OJ L 127, 29.4.2004, p. 92–96 URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0067&qid=1665618752876

Decision on the implementation of Directive 2009/72/EC, Directive 2009/73/EC, Regulation (EC) № 714/2009 and Regulation (EC) № 715/2009 and amending Articles 11 and 59 of the Energy Community Treaty : Decision of the Ministerial Council of the Energy Community of 6 October 2011 D/2011/02/MC-EnC. URL: https://www.energy-community.org/dam/jcr:a3205108-28f6-41aa-9e71-b62ede376cfa/Decision_2011_02_MC_3PA.pdf

Про ринок природного газу : Закон України від 09.04.2015 р. № 329 VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 27. Ст. 234.

Про затвердження Правил постачання природного газу : Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 р. № 2496. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text

Додаток XXVII ДО Глави 1 Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-19#Text

Minas, S. (2019). The Energy Community as a mechanism of legal transition and European integration in the Western Balkans. Law Review Iustinianus Primus. November, 2019. PP. 1-12. URL: http://pf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2020/05/18.-Stephen-Minas.pdf

Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. ) Official Journal of the European Union. 2017. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R1938.

ОВ L 152, 3.6.2022, С. 45.

Regulation (EU) 2022/1032 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2022 amending Regulations (EU) 2017/1938 and (EC) No 715/2009 with regard to gas storage (Text with EEA relevance)// OJ L 173, 30.6.2022, p. 17–33 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1032&qid=1661995856352

Council Regulation (EU) 2022/1369 of 5 August 2022 on coordinated demand-reduction measures for gas//OJ L 206, 8.8.2022, p. 1–10 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1369&qid=1661994109522

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право