Захист трудових прав співробітників міжнародних міжурядових організацій: теорія та практика

Автор(и)

  • Т.Л. Сироїд завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразінa, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8165-4078
  • Л.О. Фоміна кандидат юридичних наук, доцент, кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8756-4006
  • П.В Фомін , старший викладач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1951-9860

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.82

Ключові слова:

захист, права людини, співробітники міжнародних міжурядових організацій, правосуддя

Анотація

У статті досліджено питання захисту трудових прав співробітників міжнародних міжурядових організацій внутрішніми судовими механізмами. Зазначено, що права пов’язані з трудовими правовідносинами, в тому числі й щодо міжнародних цивільних службовців, гарантуються  положеннями низки міжнародних угод у галузі прав людини, зокрема,  Загальною декларацією прав людини 1948 р. (ст. 23), Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.  (ст. 7-9). Їм приділено суттєву увагу й інституційними органами, зокрема,  Комітетом Організації Об’єднаних Націй  з прав людини,  Комітетом Організації Об’єднаних Націй з економічних, соціальних і культурних прав.

Підкреслено, що захист трудових прав корелюється з правом на соціальне забезпечення й охоплює право на доступ до благ, будь то в грошовому або натуральному вигляді, і володіння ними без дискримінації з метою забезпечення захисту.

Досліджено практику діяльності Трибуналу зі спорів Організації Об’єднаних Націй, Адміністративного Трибуналу Міжнародної організації праці, Адміністративного Трибуналу Організації економічного співробітництва та розвитку щодо розгляду трудових спорів між персоналом і адміністрацією міжнародних організацій.

Підкреслено, що функціонування  внутрішніх механізмів і забезпечення доступу до них є гарантією захисту основоположних прав, передбачених міжнародними актами в галузі прав людини. Вказано, що з метою встановлення відповідності внутрішніх систем правосуддя міжнародних міжурядових організацій міжнародному праву прав людини, було розроблено Індекс легітимності внутрішніх систем правосуддя міжнародних організацій, оскільки внутрішні механізми розв’язання трудових суперечок можуть мати відмінності, зумовлені характером і напрямками діяльності ММО, що у свою чергу, може мати вплив на дотримання трудових прав її співробітників.

Біографія автора

Т.Л. Сироїд , завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразінa

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

International Covenant on Civil and Political Rights. URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_2200A(XXI)_civil.pdf (дата звернення 14.11.2022).

General comment no. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial UN. Human Rights Committee (90th sess.: 2007: Geneva). URL: https://digitallibrary.un.org/record/606075 (дата звернення 14.11.2022).

Universal Declaration of Human Rights (1948). URL: https://www.ohchr.org/en/resources/educators/human-rights-education-training/universal-declaration-human-rights-1948 (дата звернення 12.11.2022).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. URL:https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights (дата звернення 09.11.2022).

General comment No. 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). URL: https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.html (дата звернення 10.11.2022).

General Comment No. 19: The right to social security (Art. 9 of the Covenant). URL: https://www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html (дата звернення 10.11.2022).

General comment No. 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). URL: https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.html (дата звернення 10.11.2022).

United Nations Dispute Tribunal Judgment “Castelli v. Secretary-General of the United Nations” Case No.: UNDT/NBI/2017/040; Judgment No.: UNDT/2018/046. URL: https://www.un.org/en/internaljustice/files/undt/judgments/undt-2018-046.pdf (дата звернення .11.2022).

International Labour Organization Administrative Tribunal Judgment No. 4335 “E. v. Eurocontrol”. URL: https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4335&p_language_code=EN (дата звернення 08.11.2022).

Judgment of the Organisation for Economic Co-operation and Development Administrative Tribunal in case No. 83 “Mrs. AA Applicant v. Secretary-General”. URL: https://www.oecd.org/administrativetribunal/83%20without%20name.pdf (дата звернення 07. 11.2022).

Практичний посібник щодо прийнятності заяв. Рада Європи: Європейський суд з прав людини, 2014. 128 с. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf (дата звернення 12.11.2022).

Internal justice systems of international organisations legitimacy index 2018 / Renuka Dhinakaran (Dhinakaran International Law Consultancy), Alex P Haines, Barrister. Centre of Excellence. 2018. 27 p. URL: https://rm.coe.int/internal-justice-systems-of-international-organisations-legitimacy-ind/1680952638 (дата звернення 10.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право