Доступ до юридичної освіти в країнах загальної системи права

Автор(и)

  • І. Ж. Торончук доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0003-3887-4750
  • Т. А Грекул-Ковалик асистент кафедри теорії права та прав людини Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича,, Україна https://orcid.org/0000-0003-4339-3927

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.83

Ключові слова:

освіта, рівний доступ до юридичної освіти, загальна система права

Анотація

Сьогодні освіта беззаперечно визнається однією з пріоритетних сфер соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства. Розвиток демократії в України нерозривно пов’язаний з подальшим удосконаленням та реформуванням системи освіти, у тому числі й юридичної, а орієнтація нашої країни на побудову правової держави, врахування міжнародних стандартів і входження до Європейського Союзу тільки підсилює необхідність створення державних стандартів юридичної освіти, одним із елементів якого є орієнтованість навчальних закладів на задоволення потреб споживачів освітніх послуг.

Останнім часом, все більше уваги приділяється нормативно-правовому регулюванню вищої освіти, включаючи і юридичну. Насамперед, це стосується умов здобуття освіти, освітніх стандартів, плати за навчання, відповідальності студентів та навчальних закладів. Однак, найбільш актуальним є питання нормативного-правового регулювання освітніх, соціальних та економічних умов доступу до правової освіти у різних країнах.

У статті визначаються чинники, що сприяють рівному доступу до юридичної освіти за законодавством країн загальної системи права, зокрема США та Великобританії. Так, наприклад, основна особливість американської правничої освіти полягає в тому, що вища освіта у галузі юриспруденції в США не може бути першою вищою освітою. Це означає, що вступ до юридичного вузу одразу після закінчення школи є неможливим. Вступати на юридичний факультет можуть лише абітурієнти, які вже здобули освітній рівень щонайменше бакалавра за будь-якою спеціальністю. У Великобританії визначення умов вступу до університету належить виключно до компетенції кожного окремого навчального закладу. Вступ на юридичні факультети можливий на базі загальної середньої освіти.

Запозичення чи перейняття міжнародного досвіду в питанні доступу до юридичної освіти, може стати запорукою підвищення кваліфікованої підготовки правника в Україні.

Біографія автора

І. Ж. Торончук , доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького Національного університету ім. Ю. Федьковича

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Жебровська К. А. Особливості моделей юридичної освіти в США. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2014. № 5. С. 27–29. URL: http://www.pap.in.ua/5_2014/7.pdf (дата звернення: 20.06.2022).

Роскопина Ю. О. Эволюция юридического образования в США: история и современность. Science and Education a new Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013. Vol. 3. P. 122–127. URL: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/julia_roskopina._the_evolution_of_legal_education_in_the_united_states_past_and_present.pdf (дата звернення: 10.06.2022).

Мінченко О. В. Юридична освіта в США, ФРН та Австрії: порівняльно-правове дослідження. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління: науковий збірник. Київ: Сталь, 2011. № 1. С. 103–107.

Джон А. Сиберт. Ассоциация американских юристов и юридическое образование в Соединенных Штатах. Юридическое образование в США. 2002. Том 7. № 2. С. 13–18.

Куковська Т. С. Основні форми і методи професійної підготовки в юридичних навчальних закладах США. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. № 14. С. 205–209. URL : http://www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob14_205.pdf (дата звернення: 15.06.2022).

Носік Ю. В. «Американська мрія» про юридичну освіту. URL : http://www.fulbright.org.ua/doc/Nosik.pdf (дата звернення: 14.06.2022).

Гурак Р. В. Розвиток сучасної юридичної освіти в європейських країнах. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2014. №6. С.383–384.

Стан юридичної освіти та науки в Україні (результати досліджень). ОБСЄ. Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2009–2010. URL : http://www.osce.org/uk/ukraine/108309?download=true (дата звернення: 21.06.2022).

Дмитриченко М. Ф. Вища освіта і Болонський процес: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Знання України, 2006. 440 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право