Щодо питання розуміння права на достатнє житло: міжнародно-правовий аспект

Автор(и)

  • Л.О. Фоміна доцент кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8756-4006

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.84

Ключові слова:

адекватний рівень життя, достатність, міжнародні договори, права людини, примусові виселення.

Анотація

У статті проаналізовано положення міжнародних угод у галузі прав людини щодо закріплення права на достатнє житло як складової права достатній життєвий рівень. Охарактеризовано зміст права на достатнє житло; зазначено, що належне забезпечення права на достатнє житло є передумовою у реалізації інших прав і свобод людини та має розглядатися не тільки у вузькому розмінні, а як право жити будь-де в безпеці, мирі та з гідністю. Вказано, що досліджуване право має відповідати критерію достатності, що включає такі фактори: правове забезпечення проживання; наявність послуг, матеріалів, можливостей та інфраструктури; доступність з точки зору витрат; придатність до проживання; доступність; місцезнаходження; адекватність з точки зору культури. Встановлено, що правове забезпечення проживання передбачає правовий захист від примусового виселення, переслідування тощо; під наявністю послуг, матеріалів, можливостей й інфраструктури розуміється, що житло має надавати певні можливості, важливі для здоровʼя, безпеки, комфорту та харчування; доступність з точки зору  витрат передбачає, що фінансові витрати, повʼязані з житлом, повинні бути такого розміру, щоб задоволення інших основних потреб не були під загрозою; придатність житла означає, що житло не є достатнім, якщо воно не гарантує фізичну безпеку; під доступністю розуміється, що  житло не є достатнім, якщо не враховуються конкретні потреби груп, які перебувають у несприятливому становищі; місцезнаходження передбачає, що житло не є достатнім, якщо воно відрізане від можливостей працевлаштування, медичних послуг, освітніх закладів, розташоване у забрудненій, небезпечній місцевості; адекватність з погляду культури передбачає, що при його будівництві має поважатися та і враховуватися культурна самобутність. Приділено увагу питанню  щодо дотримання державами їхніх зобов’язань у цій сфері. Зроблено відповідні висновки.

Біографія автора

Л.О. Фоміна , доцент кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Загальна декларація прав людини (резолюція 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text.

Fact Sheet № 21/Rev.1 The Right to Adequate Housing. Office of the United Nations High Commissioner

for Human Rights, 2014. 51 p. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/FS21_rev_1_Housing_en.pdf.

General comment № 4: The right to adequate housing (article 11 (1) of the Covenant) 1991. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=ru.

Hohmann J. Introduction: The Right to Housing: Law, Concepts, Possibilities. In The Right to Housing: Law, Concepts, Possibilities. London: Hart Publishing. Retrieved November, 2013. PP. 1–10. http://dx.doi.org/10.5040/9781472566416.0004

Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context (Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing) A/HRC/43/43. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/353/90/PDF/G1935390.pdf?OpenElement.

Oren Michelle L., Alterman Rachelle. The Right to Adequate Housing Around the Globe: Analysis and Evaluation of National Constitutions. In book: Sandeep Agrawal, Ed. Rights and the City: Progress, problems and practice. Chapter: Alberta University Press, 2022. Р.174-197.

General comment No. 7: The right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant): Forced evictions (1997). URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=ru.

Fact Sheet № 25/Rev.1. Forced Evictions. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2014. 50 p. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf.

Committee on economic, social and cultural rights Concluding observations on the second periodic report of the Czech Republic (2014) E/C.12/CZE/CO/2. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/061/43/PDF/G1406143.pdf?OpenElement.

Third periodic report submitted by Czechia under articles 16 and 17 of the Covenant, due in 2019 E/C.12/CZE/3. URL: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWzvmpSkcpMOMDDZmb1V0UOBSzWOW13m4qIERDMm2zKfi0AJvXEY05A70abSD3ALD4RuaW2hk2ngpXm7CoXxS2LyN6myeVydSsEOcGMOMsosf.

Executive Board of the United Nations Human Settlements Programme (Normative and operational activities of the United Nations Human Settlements Programme, focusing on the localization of the Sustainable Development Goals, guidance on housing rights and policy, and work on migration and displacement) HSP/EB.2021/18. URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/10/k2102423_-_hsp-eb-2021-18_-_advance.pdf.

WHO Housing and health guidelines World Health Organization 2018. 149 р. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376.

Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context A/74/183. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/220/89/PDF/N1922089.pdf?OpenElement.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право