Щодо питання регулювання фінансового ринку: державне регулювання та його методи

Автор(и)

  • Н. Новіков Аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.52

Ключові слова:

державне регулювання, законодавство, фінансова система, фінансовий ринок, фінансові послуги

Анотація

У статті автором розглянуто ключові аспекти державного регулювання фінансового ринку. Було виокремлено різні трактування категорії «державне регулювання фінансового ринку», які превалюють серед представників наукової спільноти. У статті виокремлені чинники, що обумовлюють необхідність державного регулювання фінансового ринку: він становить базу для реалізації значної сукупності економічних пріоритетів розвитку країни;  забезпечення стабільності функціонування фінансової системи шляхом взаємоузгодження і врівноваження інтересів усіх учасників та ін. Автор також визначає ряд недоліків та проблемних аспектів, із якими повʼязують державний нагляд та контроль, державне регулювання в цілому. Зокрема, однією із таких проблем було визначено недієвість чинних, а також відсутність комплексних законодавчих актів щодо методів державного регулювання фінансового ринку. У статті наведено основні положення законодавчої бази, що регулює процес надання фінансових послуг в Україні. Автор також наголосив, що у процесі державного регулювання фінансового ринку, держава може впливати не лише безпосередньо, тобто за допомогою прямих методів, а й також опосередковано – за допомогою використання інструментів монетарної, фіскальної, інвестиційної політики. У статті було наголошено на тому, що органи державного регулювання фінансового ринку умовно можна поділити на два рівні. Зокрема, це законодавчий рівень влади та виконавчий рівень влади. Проаналізувавши комплексно питання державного регулювання фінансового ринку, було наголошено на тому, що в Україні відсутня єдина узгоджена політика щодо регулювання кожного сектору фінансового ринку.

Посилання

Саніахметова Н. Поняття державного регулювання підприємництва. Українське комерційне право. 2005. № 6. С. 10-17.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України № 2664-ІІІ від 12. 07. 2001 р. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n350

Школьник І. О. Фінансовий ринок України : монографія. Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ, 2008. 348 с.

Гарбар Ж. В. Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 18-21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право