Перспективи розвитку криптовалют в Україні

Автор(и)

  • А. Рафальська Факультет юстиції Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Ukraine
  • В. Букіна Факультет юстиції Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.56

Ключові слова:

криптовалюти, біткоїн, ринок криптовалют, цифрові гроші, віртуальні валюти

Анотація

Процеси діджиталізації та стрімкого розвитку інформаційних технологій мають безпосередній вплив на трансформацію сучасності. Не оминули ці процеси і сферу фінансів. Ще декілька десятків років тому вважалося неможливим розрахуватися за послугу і товар не маючи при собі матеріальної грошової одиниці, а зараз же безготівковим операціям все більше і більше надають переваги. Але сьогодення вимагає вирішення питання щодо функціонування нового виду валюти, «криптовалют», котрі відносно нещодавно з’явилися і почали стрімко розвиватися. Такі новації необхідно розумно і законодавчо-правильно оформити, виходячи з головуючих принципів права.

У статті досліджені сутнісні питання, які наочно демонструють основні проблеми, які необхідно врегулювати законодавцеві для легалізації криптовалют. При дослідженні проблеми було звернено увагу на історію створення першого виду криптовалют та її розвиток, інші види криптовалют та їх відмінності між собою, принципи дії та переваги користування такими валютами.

На етапі сьогодення вже існує більше двох тисяч різновидів криптовалют, але це не кінцева кількість таких валют, бо прогрес зростання зацікавленості темою цифрових грошей з кожним днем привертає увагу все більшої кількості користувачів Інтернет-мережі. Так як процеси розвитку не стоять на одному місці і тенденція цифрових грошей набуває нових проявів, то виключна необхідність регулювання таких явищ ставить виклик багатьом системам права різних країн, а також їх бюджетів належним чином досягти тієї правової визначеності і стабільності для держави і суспільства в цілому.

Хоч вітчизняна і зарубіжна література недостатньо висвітлює регулювання обігу криптовалют, аналіз інформації та позицій вчених та законодавців дав досить широке уявлення про зростаючий ринок обігу криптовалют та інтерес серед громадян як України, так й іноземних держав. За належного дослідження, опрацювання та узгодження з нормами законодавства криптовалюти в прогресі можуть зайняти значне місце у повсякденному житті людей.

Посилання

Попов В. Що таке криптовалюти? [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. — 2017. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/details/28742278.html.

Курс Bitcoin [Електронний ресурс] // Finance.ua. URL: http://charts.finance.ua/ua/currency/bitcoin/-/1/btc.

Cтан і перспективи розвитку криптовалют в Україні [Електронний ресурс]. URL: https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1802/18sk_kvs.pdf.

The time of quick and easy money is long over. What awaits cryptocurrency in 2020? [Електронний ресурс]. URL: https://informburo.kz/stati/vremya-bystryh-ilyogkih-deneg-davno-zakonchilos-chto-zhdyotkriptovalyuty-v-2020-godu.html.

Роз'яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/крипто валюти» Bitcoin [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14#Text.

Про використання в розрахунках віртуальних валют. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=22249610&cat_id=80928.

Загнітка О. Біткоін: налаштувати не можна забороняти. URL: http://www.kse.org.ua/en/about/kse-news/?newsid=2096.

Рабчук І. О. Правове регулювання криптовалюти в Україні. URL: http://lviv-forum.inf.ua/save/2020/1516.04.2020/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf#page=55.

Segendorf B. Vad är Bitcoin? / Penningoch valuta politik. 2014. S. 71–87.

Пантелєєва Н. М. Нові форми Грошей в умовах формування інформаційного суспільства. Вісник національного банку України 2014. С. 25–31.

Висновок Головного науково-експертного управління 05.02.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.

Про обіг криптовалюти в Україні: проєкт Закону № 7183 від 06.10.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 04.03.2020 р. №361-IХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text.

Шаренко М. С. Правове регулювання криптовалют в Україні // Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р. / С. 269-274 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://afl.org.ua/2017/10/27/voronovski-chitannya-2017-zbirnik-tez/

Шаренко М. С. Особливості оподаткування доходів від операцій з криптовалютами в Україні / М. С. Шаренко // Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових процедур) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 5-6 жовтня 2018 р. / С. 613-617. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://afl.org.ua/2018/12/20/voronovski-chitannya-2018-zbirnik-tez/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право