Порівняльний аналіз нинішнього стану нормативного – правового регулювання галузі охорони здоров`я України та Угорщини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.58

Ключові слова:

Україна, Угорщина, Конституція України, Основний закон Угорщини, нормативно-правове регулювання, галузь охорони здоров’я, Кабінет Міністрів, системи органів виконавчої влади

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз нинішнього стану нормативно-правового регулювання галузі охорони здоров’я в Україні та Угорщині. Значущість питань охорони здоров’я населення зумовила піднесення їх до рівня одного з важливіших державних завдань, внутрішньої функції сучасної держави, а це вимагає не тільки здійснення ефективного державного управління, а й формування та реалізації державної політики у цій сфері. Саме формуванню та реалізації державної політики нормативно-правового регулювання галузі охорони здоров’я в Україні та Угорщині присвячена ця стаття. У процесі її написання автор дослідив систему правовідносин і державних органів, які виконують відповідні функції і завдання у формуванні й реалізації державної політики охорони здоров’я, проаналізував систему законодавства, що їх регулює, і практику його застосування в обох країнах. У статті визначені місце та роль Верховної Ради щодо політики охорони здоров’я у порівнянні із роллю Державних зборів  Угорщини, Кабінетів Міністрів і системи органів виконавчої влади обох країн у справі її реалізації.

Стаття, як і більшість сучасних наукових розробок у цій царині , охоплює проблеми трьох наукових дисциплін – медицини, управління і права. У процесі підготовки даної статті автор опрацював значну кількість медичної літератури, зокрема із соціальної медицини та організації охорони здоров’я, і ґрунтовно дослідив їх наукову проблематику як в Україні так і в Угорщині. Однак намагався висвітлювати питання і проблеми, що виникають у цій площині, саме з позицій правової і, зокрема, адміністративно-правової науки. Тому в даній праці головну увагу зосереджено не на категоріях і поняттях соціальної медицини та організації охорони здоров’я, а на власне правових категоріях і поняттях – правових механізмах реалізації державних медичних та оздоровчих програм, забезпеченні гарантованого Конституцією України та Основним законом Угорщини права людини на медичну допомогу, охорону здоров’я та медичне страхування, зокрема, гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги.

Посилання

Конституція України. URL:https://www.president. gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

Удосконалення законодавства про охорону здоров’я (нова редакція основ законодавства України про охорону здоров’я): недоліки та переваги. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_2396

Указ Президента України від 7 грудня 2000 року N 1313/2000 Концепція розвитку охорони здоров'я населення України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000#Text

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről. URL: https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid =99700154.tv

Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19)

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2347-20#Text

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300084.tv

Закон України «Про соціальні послуги»: актуальний коментар. URL:

https://ldn.org.ua/consultations/zakon-ukrajiny-pro-sotsialni-posluhy-aktualnyj-komentar/

1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid =99300003.tv

Медичні послуги: хто замовляє, той і платить. URL: https://ibuhgalter.net/ru/material/416/9005

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről. URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.tv

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly? docid=a0800046.tv

Закон України від 28.07.2022 р. «Про лікарські засоби URL: https://www.apteka.ua/article/645308

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról. URL: https://net.jogtar.hu/ jogszabaly? docid=a0500095.tv

2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános. URL: szabályairól. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600098.tv

Правові засади реформування галузі охорони здоровя: стан, проблеми, перспективи розвитку. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_6764

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право