Вплив особливостей судового допиту на зміст тактичних засобів його оптимізації

Автор(и)

  • Ю.М., Мирошниченко кандидат юридичних наук, суддя, Мукачівський міськрайсуд Закарпатської області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.66

Ключові слова:

кримінальне провадження, криміналістична тактика, судовий допит

Анотація

Допит є найпоширенішою та найскладнішою судовою дією, що полягає в отриманні від підсудних, потерпілих, свідків відомостей про обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У статті висвітлюються особливості судового допиту, складність якого визначається психологічною напруженістю гласного та відкритого змагального процесу, динамічного, колективного дослідження показань допитуваних осіб. Тактика судового допиту розглядається як система найбільш раціональних та ефективних заходів з організації та ведення допиту його суб’єктами. Водночас, тактика головуючого цьому включає прийоми та методи підготовки до допиту, керування його проведенням, оцінки, а також використання отриманих результатів.

До факторів, які обумовлюють специфіку судового допиту віднесено: 1) публічність судового розгляду; 2) динамічність судового дослідження; 3) обізнаність сторін щодо суттєвих елементів висунутого обвинувачення та наявних доказів; 4) більша, порівняно зі слідчим допитом, віддаленість у часі досліджуваної події.

Розглянуті у статті особливості судового допиту істотно відрізняють його  від допиту на досудовому слідстві, що вимагає розроблення оригінальних прийомів, використовуваних при проведення допиту в судовому засіданні, бо далеко не всі тактичні засоби, розроблені криміналістикою для потреб досудового слідства придатні для використання в умовах судового провадження. Водночас існують деякі аналогії між судовим та слідчим  допитом, наявність яких обумовлює необхідність застосування  комплексного підходу при створенні засобів тактико-криміналістичного забезпечення судового допиту, що передбачає як урахування відмінностей допитів  на досудовому слідстві та в суді, так і використання напрацьованого криміналістичною наукою та перевіреного слідчою практикою тактичного арсеналу слідчого допиту, проблеми якого вивчені глибше, а тактичні засоби розроблені докладніше й при творчому осмисленні можуть бути пристосовані до обстановки судового розгляду

Біографія автора

Ю.М., Мирошниченко , кандидат юридичних наук, суддя, Мукачівський міськрайсуд Закарпатської області

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологік: підручник; 2-ге вид., перероб. і доп. Харків: Право, 2008. 240 с.

Порубов Н.И., Порубов А.Л. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография. Москва: Юрлитинформ, 2013. 304 с.

Starnes, E. (2019, January 4). Overcoming the Terror of Testifying. Lexipol. URL: https://www.lexipol.com/resources/blog/overcoming-terror-of-law-enforcement-courtroom-testimony/ (application date: 07.02.2022).

Дулов А.В. Судебная психология. Минск, 1975. С. 76.

Постанова Верховного Суду від 19.11.2019 р. у справі № 750/5745/15-к (провадження № 51-10195км18). Єдиний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86275852 (дата звернення: 02.01.2022).

Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактические приемы допроса: учебное пособие; 4-е изд., перераб. Санкт-Петербург, 2006. 56 с.

Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. URL: http://elibrary.bsu.edu.az/files/books_163/N_56.pdf (дата звернення: 11.11.2022).

Карнеева Л.М. Особенности предъявления обвинения и допроса обвиняемого в условиях деятельности органов внутренних дел. Москва, 1989. 47 с.

Кириллова Н.П. Структура частной методики государственного обвинения по отдельным категориям дел. Криминалистъ. 2011. № 2(9). С. 47-54.

Banscherus, Jü. (1977). Polizeiliche Vernehmung: Formen, Verhalten, Protokollierung. Eine empirische Untersuchung aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht. BKA For-schungsreihe 7. Wiesbaden / Hilden: Verlagsanstalt Deutsche Polizei GmbH.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність