Доказ в конституційному судочинстві: концептуальні засади

Автор(и)

  • М.В. Бєлова доктор юридичних наук, д оцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2077-2342
  • Д.М. Бєлов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7168-9488

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.6

Ключові слова:

процес пізнання, конституційне судочинство, доказ, доказування, збирання доказів, конституціоналізм

Анотація

Вказується, реалії суспільного життя, політична обстановка, глобальні процеси трансформації явищ та процесів вимагають правової точності у розумінні фундаментальних приписів, про які вказує Конституція, а також забезпечення відповідності законодавства її положенням. Автор акцентують увагу на тому, що докази та відповідна діяльність щодо їх
збирання, дослідження, оцінка та використання давно привертає інтерес вчених різних напрямів юридичної науки. Поняття «доказ» та «доказування» є одними з центральних у науці та практиці, що зумовило необхідність глибшого вивчення даних питань, відокремлення окремого наукового напряму – теорії доказів, особливо в конституційному судочинстві.
Відзначається, юридичне пізнання як діяльність можна розглядати як складну систему, що складається з цілого ряду елементів і має певну структуру, що дозволяє говорити про технологічний процес відтворення юридичних знань. Аналіз внутрішньої структури юридичної пізнання дає можливість глибше і повніше виявити всі особливості цієї діяльності. Виявлення та вивчення того, як побудовано юридичне пізнання, є необхідною передумовою і для вирішення проблем його наукової організації та управління. У юридичному пізнанні центральною ланкою є теорія доказів, ядро якої –поняття «доказ» - трактується досить різнопланово, особливо, в конституційному судочинстві.
Зауважено, процесу доказування та збирання доказів у конституційному судочинстві належить одне з основних місць. Це зумовлено тим, що саме на основі правильно зібраних доказів можна винести законне та справедливе судове рішення, крім того, сам судовий процес проходитиме з дотриманням одного з провідних принципів – змагальності та рівноправності сторін. В той же час доказування (незалежно від виду судочинства) має спільні риси як певний вид пізнання.
Стверджується, оскільки доказування є різновидом процесу пізнання, що здійснюється у порядку, встановленому законом і охоплює діяльність суб’єктів, залучених до конституційного судочинства, то доказування в конституційному судочинстві – це різновид пізнання, що здійснюється у порядку, встановленому законом і охоплює діяльність суб’єктів, залучених до конституційного судочинства, являє при цьому поєднання як когнітивної так процесуальної діяльності. При цьому, доказами в конституційному судочинстві в найзагальніших рисах, є відомості про обставини та факти, що підлягають встановленню у справі, спрямовані на встановлення конституційного змісту норм, що є безпосереднім об’єктом вивчення, отримані за допомогою судової логіки, предметом якої є судове обґрунтування та судової аналітики.

Посилання

Данко В.Й., Бєлов Д.М. Правові позиції Конституційного Суду України: аналіз правової доктрини. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 73(5). 2022. С. 33-36.

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури: система державного управління США / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, О.В. Ребрій, І.П. Ліпко, І.П. Ярощук ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. Вінниця, 2006. 380 с.

Селіванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України.

Право України. 2004. № 9. с. 35-40.

Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / Антонов К.В., Сачко О.В., Тертишник В.М.,

Уваров В.Г. / За заг. ред. д.ю.н., професора В.М Тертишника. К.: Алерта, 2015. 294 с.

Шаптала Н. Особливості доказування та оцінки доказів у конституційному судовому процесі у справах за конституційними поданнями. Вісник Конституційного Суду України. 2018. № 5. С. 84-91.

Костицький М. Доказування в конституційному судовому процесі. Вісник Конституційного Суду України. № 4–5. 2011. С. 24-26.

Руснак Л.В., Щербанюк О.В. Предмет доказування в конституційному судовому процесі. Конституційно-правові академічні студії. №1. 2020. С. 58-63.

Данко В.Й., Бєлов Д.М. Правові позиції Конституційного Суду України: аналіз правової доктрини. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 73(5). 2022. С. 22-26.

Данко В.Й., Бєлов Д.М. Правові позиції Конституційного суду України як фактор ефективності судового процесу: питання

теорії. Матеріали міжнародного круглого столу «Право в умовах війни: пріоритети, завдання, функції» (м. Ужгород, 14 жовтня 2022 р.). С. 11-14.

Данко В.Й., Бєлов Д.М. Застосування рішень Конституційного суду в кримінальному судочинстві: окремі питання. Матеріали міжнародного круглого столу «Функціонування судових і правоохоронних органів в умовах війни: конституційні та міжнародно-правові маркери» (м. Ужгород, 27 жовтня 2022 р.). С. 9-11.

Бєлов Д., Громовчук М., Правовий простір держави: конституційно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 66. С. 46-50.

Барабаш Т. М. Моніторинг теорії доказування у процесуальному праві України. Судова апеляція. № 2(15), 2009. С. 6-15.

Новицький В.А. Теорія доказового права. Т. 2. 317 c.

Бєлов Д.М., Бєлова М.В. Доказування в конституційному судочинстві: питання методологічних засад. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 74(6). 2022. С. 44-47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право