Соціальне підприємництво як нова категорія сучасної юриспруденції

Автор(и)

  • О.М. Росул студент 2 курсу магістратури юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • М.В. Бєлова доктор юридичних наук, д оцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2077-2342

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.23

Ключові слова:

соціальне підприємництво, права людини, війна, соціальний захист, соціальний бізнес

Анотація

Вказується, в умовах війни відбувається переосмислення загальнолюдських цінностей, підвалин державності, пошук національної ідентичності, формування психології нації. В той же час, здійснюється становлення та еволюція нових інститутів права, зокрема соціального підприємництва. Зважаючи на нагальність вирішення гострих соціальних проблем та створення додаткових гарантій щодо права на достатній життєвий рівень, існує потреба у швидкому реагуванні на зміни, що відбуваються в соціумі, та адаптації бізнесу до зазначених правових метаморфоз. Саме тому, стаття присвячена розгляду історичної ґенези соціального підприємництва в Україні. У статті проаналізовано причини неможливості впровадження соціального підприємництва в ХХ столітті, зокрема через комуністичний порядок та особливості державотворення в умовах тоталітаризму.
Відзначається, вперше термін «соціальний бізнес» вжив нобелівський лауреат М. Юнус. У розумінні М. Юнуса соціальний бізнес – це підприємство, яке приносить користь значній частині суспільства. Серед семи принципів со-
ціального бізнесу, описаних Юнусом, можна виділити боротьбу з бідністю, повернення інвестицій без дивідендів, екологічну свідомість та покращення робочих умов. За версією Юнуса, соціальний бізнес мав би бути провідною мо-
деллю капіталізму майбутнього з людським обличчям. Прикладом соціального бізнесу можна назвати Grameen Bank, заснований самим М. Юнусом.
Окреслюються головні ознаки соціального підприємництва, як ефективного механізму забезпечення захисту прав та інтересів соціально-незахищених верств населення. Обґрунтовується значимість соціального підприємництва в сучасному українському державотворенні крізь призму необхідності відповідальності підприємців, впровадження нових моделей ціннісних орієнтирів у бізнесі, спрямованості на подолання наслідків агресії країни-терориста росії.
В ході дослідження, приходимо до висновку, що соціальне підприємництво може символізувати відхід українського суспільства від колективізму і перехід до індивідуалізму, де юридичні особи та фізичні особи-підприємці своєю діяльністю за власної ініціативи створюють гідні умови для життя соціально незахищених верст населення.

Посилання

Доброва Н.В. Соціальне підприємництво. Економічні інновації. 2015. Вип. 59. С. 112–117.

Волкова М.В., Шевченко В.С. Роль соціального підприємництва у забезпеченні сталого розвитку України. Соціальна економіка. 2016. Вип. 1. С. 25–29.

Коленда Н. В. Соціальне підприємництво та соціально відповідальний бізнес в системі забезпечення соціальної безпеки населення : Монографія. Луцьк: Терен, 2017. 136 с.

Сіренко Н.М., Лункіна Т.І. Соціальне підприємництво в Україні: основні аспекти. Сталий розвиток економіки. 2016. Вип. 1. С. 5–10.

Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво. Підручник. Київ. 2017. 58 с.

Dmytro Byelov. Social entrepreneurship as a modern institute of business and human interaction. European Socio-Legal and Humanitarian Studies. 2022. Issue 2.

Бєлов Д.М., Росул Н.О. Соціальне підприємництво як елемент механізму реалізації конституційних прав громадян. Матеріали міжнародного круглого столу «Праця та її оплата, відпочинок в умовах війни: конституційні гарантії та раціональні можливості» (18 листопада 2022 року).

Бєлов Д.М., Росул Н.О. Соціальне підприємництво в механізмі реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина. Аналітично-порівняльне право. № 5. 2022. С. 22–25.

Myroslava Bielova, Ioan-Mircea Farcash. Social entrepreneurship in the mechanism of implementation of the social function of the modern state. European Socio-Legal and Humanitarian Studies. 2022. Issue 2.

Бєлова М.В., Гусейнова С.З. Соціальне підприємництво: загальні теоретичні підходи. «Праця та її оплата, відпочинок в умовах війни: конституційні гарантії та раціональні можливості» (18 листопада 2022 року).

Бєлова М.В., Гусейнова С.З. Соціальне підприємництво як реалізація соціальної функції держави. Аналітично-порівняльне право. № 5. 2022. С.33–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення