Соціальний захист членів сімей військовослужбовців в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Автор(и)

  • А.О. Сидоренко аспірант кафедри трудового пра ва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.27

Ключові слова:

соціальний захист, держава, члени сімей військовослужбовців, пільги, матеріальне забезпечення, національне законодавство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання соціального захисту членів сімей військовослужбовців в Україні, аналізу проблемних питань такого захисту та внесенню пропозицій щодо шляхів їх вирішення. Зазначено, що першочерговим завданням держави є забезпечення соціального захисту свого населення та створення умов для достатнього життєвого рівня людини в державі. Оскільки, право на соціальний захист відноситься до найважливіших прав особи, яке повинно визнаватися та гарантуватися на рівні держави. Зауважено, що до категорії населення, які потребують особливого соціального захисту належать військовослужбовці, діяльність яких напряму пов’язана з небезпекою для життя, та члени їх сімей. Особливо сьогодні, в умовах збройної агресії, економічної нестабільності та систематичної й планомірної трансформації України як держави європейського зразка, питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей постає досить гостро. Зроблено висновок, що для покращення соціального становища членів сімей військовослужбовців необхідне вдосконалення їх соціального захисту. Зокрема, внесення змін до законів України та інших нормативно-правових актів за різними напрямами, серед яких удосконалення законодавства з питань посилення соціального захисту членів сімей військовослужбовців; приведення рівня матеріального та інших видів забезпечення у відповідність із встановленими для них законодавством правами і свободами. Оскільки соціальний захист як і військовослужбовців, так і членів їх сімей, підтримання їх життя на належному рівні, є важливою частиною соціальної політики держави, яка відповідальна за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян. Під соціальним та правовим захистом членів сімей військовослужбовців запропоновано розуміти діяльність держави, спрямовану на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб членів сімей військовослужбовців відповідно до особливого виду їх правового статусу в суспільстві.

Посилання

Конституція України вiд 28.06.1996. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Устинов С. О. Співвідношення термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» в законодавстві України. Юридична наука і практика. 2011. № 2. С. 90–95.

Яригіна Є. П. Місце і значення соціального забезпечення сімей з дітьми в системі права соціального захисту. Проблеми законності. 2011. Вип. 116. С. 80–86

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24.03.1899 № 548- XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 22-23. Ст. 194.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text

Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні: реальний стан та перспективи реформування. Київ: Відродження, 2009. 108 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення